Google search

 
 

Відділ міжнародного співробітництва створено з метою розвитку ефективної міжнародної діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика, спрямованої на інтеграцію до європейського та світового загальноосвітнього простору, насамперед шляхом систематичної участі у розробці та реалізації міжнародних освітніх, наукових, лікувальних і гуманітарних програм, розвитку співпраці з провідними закордонними вищими навчальними закладами, урядовими та неурядовими організаціями, освітніми асоціаціями та фондами, а також посилення міжнародної привабливості Університету.

Відділ міжнародного співробітництва є структурним підрозділом НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

З 01.12.2022 року курує навчання іноземців. Більш детальна інформація знаходиться у розділі організація навчання іноземців.

Колектив

Провідний фахівець

Харченко Ганна Володимирівна

Старший інспектор

Козакова Лілія Петрівна

Історія відділу 

Відділ міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами створено 1993 році у зв’язку з інтенсивним розвитком зв’язків Незалежної України та Університету з зарубіжними країнами.

На виконання рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика від 14.11.2018 (протокол № 09) та з метою упорядкування структури Академії відділ з міжнародних зв’язків перейменовано у відділ міжнародного співробітництва.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту НУОЗ України імені П.Л. Шупика та на виконання рішення вченої ради НУОЗ України імені П.Л. Шупика від 21.12.2022 протокол №10 з 01.01.2023 відділ міжнародного співробітництва перейменовано на відділ міжнародного співробітництва та роботи з  іноземцями.

Основні завдання Відділу спрямовані на обмін інноваціями та найкращими практиками у сфері медичної науки і освіти; забезпечення академічної мобільності, відзначення наукових досягнень Університету на міжнародному рівні, підвищення конкурентоспроможності, інтеграції НУОЗ України імені П. Л. Шупика у світову та європейську систему освіти. 

Відділ проводить консультації з питань академічної мобільності та міжнародних грантових проєктів (підбір програм, подача аплікаційних заявок, підготовка пакету документів на закордонне відрядження тощо). Консультації можна отримати у робочі години (з 9:00 до 17:45 з понеділка по четвер (обідня перерва з 13:00 до 13:30) та з 9:00 до 16:00 щоп'ятниці) - кабінет 402 адміністративного корпусу НУОЗ України імені П. Л. Шупика; тел.: +38(044) 205 49 03; електронна пошта: [email protected] 

Форма технічного завдання на закордонне відрядження
Форма звіту про закордонне відрядження

 Нормативно-правова база

 1. Закон України «Про освіту» від 5.09.2017 №2145-VIII
 2. Закон «Про вищу освіту» від 01.2014 №1556-VII
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 №848-VIII
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 779-р «Про схвалення стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки»
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 272-р «Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/272-2018-%D1%80
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»
 7. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).[Електронний ресурс] – К.: ТОВ “ЦС”, 2015. – 32 c. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). – К.: CS Ltd., 2015. – Режим доступу до ресурсу
 8. Статут НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 9. Стратегія розвитку НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2021-2025 рр.
 10. Програма розвитку НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 11. Структура НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 12. Положення про прозорість та інформаційну відкритість діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 13. Положення про відділ міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями
 14. Положення про куратора іноземців та осіб без громадянства, що навчаються в НУОЗ України імені П. Л. Шупика

НАША АДРЕСА

04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9, к. 402 
тел. (044) 2054903
E-mail:  [email protected]