Google search

 
 

Тел. 205-48-08

e-mail: [email protected], [email protected] 

Кадри

З питань навчально-методичної роботи

Заступник директора, к. мед. н., доцент Дудка Сергій Васильович

Методисти вищої категорії:

 •   Штанько Світлана Василівна
 •   Фаріон Тетяна Іванівна 
 •   Яремчук Світлана Едуардівна

Тел. (044) 205-49-84, [email protected], [email protected]  

З питань навчань в магістратурі

 • Фахівець І категорії Кулакевич Анастасія Антоліївна
 • Провідний фахівець Панфілова Каріна Миколаївна

З питань спеціалізації та стажування

 • Фахівець І категорії Пендюр Діна Ульянівна
 • Фахівець І категорії Акопян Тамара Григорівна
 • Провідний фахівець Дрига Тетяна Миколаївна
 • Провідний фахівець Костенко Олена Петрівна
 • Провідний фахівець Голованова Алла Анатоліївна
 • Провідний фахівець Іволгіна Оксана Борисівна

тел./факс (044) 205-48-26 e-mail: [email protected] 

З питань тематичного удосконалення

 • Фахівець І категорії Баклажаненко Надія Миколаївна
 • Фахівець І категорії Караулова Ольга Валеріївна
 • Фахівець І категорії Григор’єва Віра Євгеніївна
 • Провідний фахівець Кошляк Наталія Миколаївна
 • Фахівець Василенко Людмила Іванівна                                                                                               

Тел./факс (044) 205-48-25, 205-48-06, 205-49-46 e-mail: [email protected] 

З питань підготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів

 • Провідний фахівець Довгейко Наталія Олександрівна
 • Провідний фахівець Дорощенко Любов Володимирівна

Тел./факс (044) 205-49-37

З питань інформаційного забезпечення

 • Інженер І категорії Антонюк Андрій Ярославович
 • Інженер І категорії Горчакова Ірина Павлівна
 • Провідний інженер Долженко Ігор Олексійович
 • Інженер І категорії Лапін Віталій Ігорович
 • Провідний інженер Лапіна Інна Володимирівна
 • Провідний інженер Шестак Ганна Климентівна
 • Провідний інженер Лапін Сергій Володимирович
 • Інженер І категорії Падалка Костянтин Олександрович
 • Провідний інженер Хоперська Тетяна Олександрівна

Тел. (044) 205 49 81

Основні завдання та функції навчально-методичного кабінету:

 • Розробка стратегії навчальної роботи в НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Планування та організація освітнього процесу, в  т. ч. і методичного забезпечення навчального процесу в НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Здійснення відповідних заходів із безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників (первинна спеціалізація (інтернатура) та вторинна спеціалізація (цикли спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційні цикли (для фармацевтів/провізорів та фахівців з вищою немедичною освітою)).
 • Формування контингенту осіб, які навчаються в НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Здійснення методичного та організаційного забезпечення роботи з підготовки, затвердження та запровадження в освітній процес навчальних планів та програм циклів первинної спеціалізації (інтернатури), циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційних циклів (для фармацевтів/провізорів та фахівців з вищою немедичною освітою).
 • Організація незалежного рецензування рукописів підручників, навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури, підготовлених науково-педагогічними працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика, та тих, що надходять до університету на рецензування; забезпечення підготовки рукописів до видання.
 • Проведення семінарів та виробничих нарад з питань планування та організації навчально-методичної роботи з деканами факультетів/директорами навчально-наукових інститутів, завідувачами кафедр та інших структурних підрозділів НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Аналіз роботи з навчально-методичного забезпечення навчання на кафедрах та запровадження інноваційних розробок та технологій в освітній процес.
 • Інформаційне забезпечення роботи баз «Курсант», «Кадри» та обробка даних ЕДБО.
 • Організація роботи комп’ютерних класів та технічна підтримка роботи комп’ютерної техніки і програмного забезпечення в НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Організація роботи з впровадження системи  забезпечення якості освітньої діяльності шляхом приведення її у відповідність до вимог міжнародних стандартів ISO 9001.
 • Участь у запровадженні у діяльність навчальних підрозділів НУОЗ України імені П. Л. Шупика нових підходів до організації освітнього процесу.

Положення про відповідального за навчально-методичну роботу кафедри НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 20.05.2021 № 2391 (сканкопія додається)

Календарний план циклів університету на 2022 рік

Проєкт навчального календарного плану на 2023 рік

Про затвердження Порядку зарахування слухачів на навчання до НУ03 України імені П. Л. Шупика

Рекомендації щодо створення облікового запису та коригування ідентифікатора ORCID