Google search

 
 

Юридичний відділ є самостійним структурним підрозділом НУОЗ України імені П. Л. Шупика і підпорядковується безпосередньо ректору.

Колектив

Історія відділу

Мета і завдання

Нормативно-правова база

Моніторинг та роз’яснення законодавства

Колектив

 

Начальник відділу

Фахівці відділу:

Вознюк Тетяна Іванівна – провідний юрисконсульт 

Вознюк Юлія Анатоліївна  –  провідний юрисконсульт (відпустка по догляду за дитиною)

Історія відділу

З 1985 р. по 2000 р. функції юридичного відділу Київського державного інституту удосконалення лікарів, а згодом Київської медичної академії післядипломної освіти виконували юристи-сумісники.

З вересня 2000 р. наказом ректора було створено юридичний відділ як самостійний структурний підрозділ Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Новостворений структурний підрозділ очолила Тетяна Іванівна Вознюк, яка і нині працює на посаді начальника відділу.

З 1 грудня 2022 року юридичний відділ перейменовано на відділ юридичного та правового забезпечення відповідно до наказу НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 01.12.2022 № 4763. 

Наказом НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 14.12.2023 № 4923 "Про перейменування, реорганізацію, створення та ліквідацію структурних підрозділів" з 01.01.2024 відділ юридичного та правового забезпечення перейменовано на юридичний відділ.

Мета і завдання 

Юридичний відділ створено з метою правового забезпечення діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та беззастережне виконання вимог діючого законодавства, інших нормативно-правових актів університетом, а також усіма працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика під час виконання покладених на них посадових обов’язків, представлення інтересів НУОЗ України імені П. Л. Шупика в судах. 

Основними завданнями юридичного відділу є:

  • організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативно-правових актів і документів у НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
  • створення правових та організаційних основ для ефективної  діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
  • запобігання порушенню прав і законних інтересів НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
  • забезпечення належного правового рівня всієї вихідної документації НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
  • організація претензійної та ведення позовної роботи;
  • представництво інтересів НУОЗ України імені П. Л. Шупика в судах,  у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності; 
  • контроль за дотриманням законодавства України працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика в процесі їх діяльності. 

Нормативно-правова база

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про вищу освіту»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18.02.2009 № 97 «Про затвердження Положення про юридичну службу в системі МОЗ та підприємств, установ, організацій, що входять до сфери його управління»
Статут НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Положення про юридичний відділ

Моніторинг та роз’яснення законодавства

Інформація щодо впровадження електронних трудових книжок
Інформація щодо цивільно-правових договорів
Наказ НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 24.01.2023 № 323 "Про затвердження зразків договору цивільно-правового характеру на виконання робіт та акта приймання робіт" (Договір, Акт)

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
теоретичний корпус, 1 поверх, 18 кабінет
тел./факс: (044)205-48-04,
[email protected]