Google search

 
 

Юридичний відділ НУОЗ України імені П. Л. Шупика є самостійним структурним підрозділом університету і підпорядковується безпосередньо ректору.

Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів університету, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів університету в судах тощо.

Положення про юридичний відділ

Колектив

Начальник відділу

Вознюк
Тетяна Іванівна

Фахівці відділу:

Могилат Наталія Миколаївна –  провідний юрисконсульт
Шипілова Вікторія Сергіївнапровідний юрисконсульт

Юридичний відділ університету відповідно до покладених на нього завдань виконує цілий ряд функцій, які поділяються на 4 групи: консультативно-правова допомога, претензійно-позовна робота, договірна робота та правова експертиза, нормотворення.

Консультативно-правова допомога:

- надання консультативно-правової допомоги структурним підрозділам, в т.ч. інститутам, факультетам та кафедрам;

- консультації окремих працівників університету та осіб, які навчаються в університеті;

- надання правової допомоги працівникам університету, права яких порушені, і які потребують соціального захисту, відповідно до законодавства України про соціальний захист населення;

- забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників університету, подання пропозицій ректору щодо поновлення порушених прав. 

Претензійно-позовна робота:

- організація претензійної та позовної роботи, проведення аналізу її результатів;

- здійснення контролю за дотриманням структурними підрозділами встановленого в університеті порядку пред'явлення і розгляду претензій;

- підготовка позовів, заперечень та відзивів на позови, інших процесуальних документів;

- представлення інтересів університету, у тому числі, в якості позивача, відповідача, третьої особи у всіх судових органах; у відділах державної виконавчої служби; інших державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань.

Договірна робота та правова експертиза:

- організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, правова оцінка проектів таких договорів (контрактів) та їх погодження;

- забезпечення правильного застосування в університеті нормативно-правових актів та інших документів, подання ректору пропозицій щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю університету;

- розроблення та участь у розробленні проектів наказів та інших документів з питань діяльності університету;

- проведення юридичної експертизи проектів наказів та інших документів і їх погодження. Подання вмотивованих пропозицій щодо приведення проектів наказів та інших документів у відповідність із законодавством. 

Нормотворення

- розроблення проектів локальних нормативних документів з питань діяльності університету та положень про її структурні підрозділи;

- розроблення посадових інструкцій на працівників університету;

- розроблення пропозицій до проектів нормативно-правових актів МОЗ України.

Інформаційна сторінка юридичного відділу:

Моніторинг законодавства (посилання на документ)
Інформація щодо впровадження електронних трудових книжок
Наказ МОЗ України від 23.03.2021 № 544 "Про внесення зміни до форми примірного договору № ____ про відшкодування базі стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працевлаштовані..."
Наказ МОЗ України від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України"
Інформація щодо цивільно-правових договорів

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел./факс: (044)205-48-04,
телефон довіри 205-49-09
[email protected]