Google search

 
 

Відділ державних закупівель Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (далі – Відділ державних закупівель) створений наказом ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (далі – НУОЗ України імені П. Л. Шупика) від 26.06.2012 р. № 2501 з метою забезпечення організації та проведення в установленому порядку процедур закупівель в НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Положення про відділ державних закупівель НУОЗ України імені П. Л. Шупика

КолективНачальник відділу
– Авер'янова Юлія Олександрівна

Провідний фахівець – Діюк Олег Миколайович

Провідний фахівець – Дубровська Вікторія Леонідівна

Провідний фахівець – Попкова Юлія Володимирівна

Основними завданнями Відділу державних закупівель є:

1) Організація здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затвердженого річного плану закупівель НУОЗ України імені П. Л. Шупика, наявного фінансування та пріоритетності закупівель;

2) Забезпечення виконання заходів щодо державних закупівель у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативних актів України з цього питання.

тел.: 205-48-24

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел./факс (044) 205-48-18
E-mail: [email protected]