Google search

 
 

   Навчально-методичний центр

Директор
к.держ.упр. доцент
КОШОВА Світлана Петрівна
Тел. 205-48-08
e-mail: [email protected] 

Відділ аспірантури та докторантури

Завідувач 
к.ю.н, доцент
СЕРЬОГІНА Наталія Олексіївна
Тел.  206-73-23
e-mail: [email protected] 

Відділ організації науково-дослідної та патентної діяльності

Завідувач
СМАГЛЮК Ольга Євгеніївна
Тел.  205-49-04
e-mail: [email protected] 

Відділ організації лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами

Завідувач
БОДНАРУК Наталія Миколаївна
Тел. 205-48-29
e-mail:  [email protected] 

Відділ по роботі з іноземними студентами

В.о. завідувача
ЛЕБЕДЄВА Олена Ігорівна 
Тел. 205-49-03
e-mail: [email protected] 

Відділ комунікацій та роботи із зверненнями громадян

Завідувач 
PhD
БАЛАШОВ Костянтин В'ячеславович
Тел. 205-48-34
e-mail: [email protected]

Планово-фінансовий відділ

Начальник
Миронець Олег Григорович 
Тел. 205-48-64, 205-48-31
e-mail: [email protected]

Вiддiл кадрiв

Начальник
МЕДВЕДЕНКО Віталій Миколайович
Тел. 205-48-37
e-mail: [email protected] 

Юридичний відділ

Начальник
ВОЗНЮК Тетяна Iванiвна
Тел. 205-48-04
e-mail: [email protected] 

Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації

Начальник
к. держ. упр.
ШОСТАК Людмила Йосипівна
Тел. 206-73-09
e-mail: monitoring304@‌nuozu.edu.ua 

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Головний бухгалтер
ШЕНДРИК Світлана Петрівна
Тел. 205-49-97
e-mail: [email protected],
[email protected]

Відділ внутрішнього аудиту та економічного розвитку

Начальник
ЛІСОВА Наталія Віталіївна
e-mail: [email protected]

Відділ інформаційних технологій та адміністрування комп'ютерних систем

Завідувач
PhD
ШЕВЧЕНКО Ярослав Олександрович
e-mail: [email protected]

Відділ експлуатаційно-технічного та матеріально-технічного забезпечення

Начальник
ПОПКОВА Юлія Володимирівна
Тел. 205-48-24
e-mail: [email protected] 

Відділ договірної роботи

Начальник

Тел. (096)749-56-65
e-mail: [email protected] 

Відділ з забезпечення діяльності гуртожитків та орендних відносин

Завідувач
КРАСНОШАПКА Ірина Юріївна
Тел. 205-48-36
e-mail: [email protected] 

Відділ діловодства та архівного зберігання документів

Завідувач
СОЛОВОВА Інна Валентинівна
Тел. 205-48-27
e-mail: [email protected]

Відділ охорони праці та цивільного захисту

Начальник
ВОЛЯНИК Сергій Миколайович
Тел. 205-48-60
e-mail: [email protected]
[email protected]

Метрологічний відділ

Провідний інженер
ГОРДІЄНКО Ірина Олександрівна
Тел. 205-49-71
e-mail: [email protected]