Google search

 
 

Планово-фінансовий відділ є структурним підрозділом університету підзвітний ректору НУОЗ України імені П.Л.Шупика та ректорату, підпорядковується проректору з економічних питань. На планово-фінансовий відділ покладаються обов’язки по проведенню роботи з формування єдиної економічної політики університету на підставі чинного законодавства України, здійснення економічного планування та аналізу економічного стану університету, складання статистичної та економічної звітності в межах повноважень відділу.

Планово-фінансовий відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом Університету, правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету, Колективним договором, наказами та розпорядженнями ректора, рішеннями Вченої ради та ректорату, іншими нормативними актами.

Положення про планово-фінансовий відділ

Колектив

Начальник відділу

Миронець Олег Григорович

Фахівці відділу:

ТРУБЧИК Тетяна Миколаївна - заступник начальника відділу

Костовецька Людмила Миколаївна – провідний економіст

Маленовська Світлана Миколаївна -  провідний економіст

Погорельських Оксана Вікторівна – провідний економіст

Білінський Богдан Вячеславович – провідний економіст

Хабірова Ульзана Ринатівна – провідний економіст

Бежануца Юлія Олександрівна – провідний економіст (відпустка по догляду за дитиною)

Балабан Анна Вікторівна – провідний економіст (відпустка по догляду за дитиною)

Кочеткова Олена Михайлівна – економіст (відпустка по догляду за дитиною)

Вакансія – провідний економіст

  Напрямки роботи

-         Цільове використання коштів по бюджетних програмах.

-         Разом з відділом кадрів та бухгалтерією дотримання штатно-фінансової дисципліни структурними підрозділами університету.

-         Підготовка та складання кошторисів доходів і видатків з розрахунками по бюджетних програмах загального та спеціального фондів на підставі рішень відповідних комісій по закупівлі товарів, робіт і послуг.

-         Складання штатних розписів на підставі тарифікаційних списків, підписаних тарифікаційною комісією, відповідно до встановлених посадових окладів працівників університету згідно чинного законодавства. Внесення змін до штатних розписів.

-         Ведення реєстру стипендіатів на підставі списків, підготовлених стипендіальною комісією.

-         Підготовка проектів кошторисів доходів і видатків, планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів університету на підставі поданих заявок та рішень відповідних комісій.

-         Складання проектів договорів на надання платних послуг із замовниками з відповідною кошторисною документацією на підставі потреб, заявлених керівниками підрозділів або відповідальними виконавцями.

-         Визначення достовірності матеріальних і трудових витрат для обрахування ціни на роботи та послуги, які надаються університетом.

-         У межах повноважень подання фінансової і статистичної звітності.

-         Впровадження сучасних методів планування та економічного аналізу.

Формування повної та достовірної інформації, що необхідна для прийняття управлінських рішень про господарські процеси і результати фінансово-економічної діяльності університету.

  Функції планово-фінансового відділу

-         Організовує планово-фінансову діяльність університету, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання статутної діяльності шляхом ефективного використання основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів університету, своєчасності платежів.

-         Забезпечує фінансовими документами зміни до кошторисів доходів і видатків.

-         Аналізує фінансово-господарську діяльність університету, розробляє проекти кошторисів, штатних розписів, наказів з штатно-фінансових питань.

-         Розробляє раціональну планову та облікову документацію, а також впровадження засобів механізації та автоматизації у сфері планування та економічного аналізу.

-         Звітує за встановленими формами та у визначені терміни.

  Нормативно-правова база

 1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456-VI (із змінами та доповненнями)
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
 3. Постанова Кабінету Міністрів Українивід12 липня 2004 р. N 882«Порядок  призначення і виплати стипендій».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 494 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 679 «Про здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ одночасно з різних бюджетів».
 7. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від23 грудня1996 р.№ 1542«Про впорядкування виплати стипендій аспірантам,  а також академічних стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням навчальних закладів та аспірантам».
 9. Наказ від26.09.2005  N 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів  працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
 10. Наказ від 05.10.2005  N 308/519  «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ  соціального захисту населення 
 11. Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.93р. № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»
НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9
тел. (044) 205-48-64 (к. 10);  205-48-31 (к. 38);
E-mail: [email protected]