Google search

ТРОНЬКО Микола Дмитрович - завідувач кафедри.

Академік НАМН України за спеціальністю «Радіаційна ендокринологія» (2010),  член-кореспондент НАН України за спеціальністю «Радіаційна медицина» (1992), доктор медичних наук (1984), професор (1989), заслужений діяч науки і техніки України (1994), лауреат премій: ім. О.О. Богомольця (1989),  Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), ім. В.П.Комісаренка НАН України в галузі патофізіології, клінічної і експериментальної ендокринології (2008), японської меморіальної премії миру імені доктора Nagai (2012). Нагороджений нагрудним знаком «Знак пошани», орденом «За заслуги»І,  ІІ і ІІІ ступенів, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом».

Халангот Микола Дмитрович, доктор медичних наук (2009), професор (2021), лікар вищої категорії, педагогічний стаж з 1991р., лікарський з 1980 р., науковий - з 1985 р. Досліджував автоімунну патологію щитоподібної залози (1985-1991), з 1998 - епідеміологію цукрового діабету в Україні.

Член асоціації ендокринологів України, Європейського товариства дослідників цукровогодіабету (EASD) та Європейської групи первинного лікування цукрового діабету PrimaryCare Diabetes Europe www.pcdeurope.org, European Diabetes Epidemiology Group(EDEG)  http://edeg.intelliopen.hu/Society for Experimental Biology and Medicine,US http://www.sebm.org/

Брав участь у епідеміологічному аналізі реєстру хворих на цукровий діабет в Україні.Учасник науково-медичних проектів, що стосувалися оцінки лікування та профілактики цукрового діабету: The European EUCCLID pilot study on care and complications in an unselected sample of people with type 2 diabetes in primary care; Development and Implementation of a European Guideline and Traning Standarts for the Diabetes Prevention –The IMAGE project. Цитування: за Google Scholar h- індекс 15, за SCOPUS h- індекс 12  01.07.2022).

Іваськіва Катерина Юріївна, доцент кафедри ендокринології, лікар вищої категорії. Працює на посаді доцента в НУОЗ України з 17.09.2022 року. До цього працювала в ДУ «Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» з листопада 2002 року. В 2012 році захистила кандидатську дисертацію по темі: «Клінічні особливості інфекцій сечових шляхів у хворих на цукровий діабет та їх лікування з урахуванням імунологічних порушень». З 2013 році працює на посаді старшого наукового співробітника науково-консультативного відділу амбулаторно-профілактичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

Загальний лікарський стаж – 24 років. Стаж роботи за спеціальністю – 23 років.

Друкованих робіт 34, одна з яких в міжнародній наукометричній базі Scopus.

Доцент кафедри ендокринології, старший науковий співробітник, хірург-ендокринолог, кандидат медичних наук, спеціалізація «Хірургія», «Ендокринологія», «Ультразвукова діагностика». Атестований на вищу кваліфікаційну категорію.

Клінічна робота полягає в хірургічному лікуванні пацієнтів з патологією щитоподібної залози, прищитоподібних та надниркових залоз, лікуванні пацієнтів з синдромом діабетичіної стопи.  До сфери наукових інтересів входять питання молекулярно-генетичного аналізу пухлин щитоподібної залози, рецидивів вузлового зоба, патології щитоподібної залози у пацієнтів похилого віку.

Автор 80 публікацій.

Деякі з них:

1. Таращенко Ю.М., Коваленко А.Є., Остафійчук М.В., Некрасов К.А. BRAF-статус у цитоморфологічній діагностиці тиреоїдних вузлів// Патологія. - 2020. - V. 17. - N 2. - P. 178-183.

Доцент кафедри ендокринології, старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, спеціалізація „Дитяча ендокринологія”, атестована на вищу кваліфікаційну категорію, експерт МОЗ з профільного супроводу державних закупівель. Загальний трудовий стаж 39 років, стаж наукової роботи 27 років, педагогічний - 12 років. Автор та співавтор більше 100 наукових праць. Автор статей, на які системою Google Scholar зареєстровано  93 посилань, а h- індекс дорівнює 5 (2023р). Член  асоціації дитячих ендокринологів України, член асоціації клінічних ендокринологів України.

Працює на кафедрі ендокринології НУОЗ України імені П.Л.Шупика з 2011 року. З 2022 року- завуч кафедри.

Деякі публікації:

1. Pоль теста на генерацию инсулиноподобного фактора роста-1 при диагностике и прогнозе лечения детей с сохраненной соматотропной функцией/Большова Е.В., Спринчук Н. А., Самсон О. Я.//SOVREMENNAYA PEDIATRIYA., 2019, С.35-40;

2. Застосування аналога інсуліну деглюдек у базисно-болюсній терапії дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу/Самсон О.Я., Большова О.В.//Ендокринологія 24 (2), 2019.- С.132-138

Курінна Юлія Вікторівна. Стаж роботи на кафедрі 1 рік. Загальний стаж роботи 4 роки (рік випуску з університету 2018).

Коло наукових інтересів: ожиріння, цукровий діабет, вплив перенесеного COVID-19 на ендокринні захворювання, нейроендокринологія. 

За час роботи на кафедрі опублікувано 2 наукові праці:

1. Mykola Khalangot, Nadiia Sheichenko, Vitaly Gurianov, Viola Vlasenko, Yulia Kurinna, Oksana Samson and Mykola Tronko «Relationship between hyperglycemia, waist circumference and the course of COVID-19: mortality risk assessment»  Experimental Biology and Medicine, 2021;

2. Тронько М.Д., Орленко В.Л., Курінна Ю.В., Іваськіва К.Ю. «Клінічні прояви синдрому пост COVID 19» Ендокринологія. 2021; 26(3):248 262. DOI:10.31793/1680 1466.2021.26 3.248).