Google search

Доцент кафедри ендокринології, старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, спеціалізація „Дитяча ендокринологія”, атестована на вищу кваліфікаційну категорію, експерт МОЗ з профільного супроводу державних закупівель. Загальний трудовий стаж 39 років, стаж наукової роботи 27 років, педагогічний - 12 років. Автор та співавтор більше 100 наукових праць. Автор статей, на які системою Google Scholar зареєстровано  93 посилань, а h- індекс дорівнює 5 (2023р). Член  асоціації дитячих ендокринологів України, член асоціації клінічних ендокринологів України.

Працює на кафедрі ендокринології НУОЗ України імені П.Л.Шупика з 2011 року. З 2022 року- завуч кафедри.

Деякі публікації:

1. Pоль теста на генерацию инсулиноподобного фактора роста-1 при диагностике и прогнозе лечения детей с сохраненной соматотропной функцией/Большова Е.В., Спринчук Н. А., Самсон О. Я.//SOVREMENNAYA PEDIATRIYA., 2019, С.35-40;

2. Застосування аналога інсуліну деглюдек у базисно-болюсній терапії дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу/Самсон О.Я., Большова О.В.//Ендокринологія 24 (2), 2019.- С.132-138

3. Большова ОВ, Лукашук ІВ, Спринчук НА, Вишневська ОА,  Маліновська ТМ, Самсон ОЯ, Пахомова ВГ, Музь НМ, Кваченюк ДА. Забезпеченість вітаміном D дітей з цукровим діабетом 1 типу та корекція його порушень. ІХ З’їзд ендокринологів України, Харків, 19-22 листопада 2019:142-3

4. Тронько М.Д. (ред), Большова О.В. (ред); Булдигіна Ю.В., Лучицький Е.В., Лучицький В.Є., Науменко В.Г., Пилипенко В.М., Самсон О.Я., Спринчук Н.А., Тронько К.М. Клінічна ендокринологія дитячого та підліткового віку. Навчальний посібник. Бібліотека «Здоровя України», Київ, 2016. 704с.

5. Relationship between hyperglycemia, waist circumference, and the course of COVID-19: Mortality risk assessment/M Khalangot, N Sheichenko, V Gurianov, V Vlasenko, Y Kurinna,//Experimental Biology and Medicine 2022, 247 (3), 200-206.

6. Большова О.В., Самсон О.Я., Лукашук І.В., Спринчук Н.А.,Маліновська Т.М., Музь Н.М., Пахомова В.Г., Вишневська О.А.,Кваченюк Д.А Переваги безперервного моніторингу глікемії для оптимізації глікемічного контроля цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків. Проблеми ендокринної патології №1 (79), 2022

7. Evaluation of the risk of development of Growth hormone deficiency depending on the distribution of frequency of alleles and genotypes of the polymorphic locus rs1544410 BsmI of the vit D receptor gene\O.V. Bolshova, М.О. Ryznychuk, D.А. Kvacheniuk, N.А. Sprynchuk, І.V. Lukashuk, V.G. Pakhomova, Т.М. Malinovska, О.А. Vyshnevska, О.Ja. Samson//Modern pediatrics. Ukraine No. 1(129) (2023): Р.16-22.