Google search

Кафедра ендокринології  створена  у 1992 р., її першим завідувачем був академік НАН, НАМН України та РАМН, професор Андрій Семенович Єфімов, з 2003 р. кафедру очолив академік Микола Дмитрович Тронько. На кафедрі працюють: доктор мед. наук, професор  Халангот Микола Дмитрови, доценти: кандидати медичних наук: Самсон Оксана Ярославівна, Іваськіва Катерина Юріївна та Таращенко Юрій Миколайович, асистент кафедри Курінна Юлія Вікторівна. 

З часу заснування кафедри до 2010 р. на кафедрі працював канд. мед. н., доцент Буглак Микола Іванович. В різні роки на кафедрі викладали: кандидати мед. наук: Сологуб Неля Віталієвна, Булдигіна Юлія Валерівна, Науменко Володимир Гаврилович, Пилипенко Вікторія Миколаївна, доктори мед. наук: Зуєва Наталія Олексіївна, Большова Олена Василівна, Маньковський Микита Борисович, Спринчук Наталія Андріївна та Соколова Любов Костянтинівна.

Клінічною базою кафедри є поліклініка та клінічні відділення ДУ «Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка НАМН України.

Останні роки (пандемія COVID 19  та військовий стан) були нелегким випробуванням для освітньої, лікувально-діагностичної та наукової діяльності.  Кафедра ендокринології не припиняла роботи та успішно впровадила та використовувала аудиторно - дистанційний тип  навчання. Це якісно новий рівень циклової освіти та унікальна можливість ознайомитися з новими напрямками в ендокринології та медицині в цілому для фахівців та здобувачів спеціальності “Ендокринологія” та “Дитяча Ендокринологія”.

Так само не припинялась і лікувально-діагностична робота:  онлайн надавалася медична допомога громадянам України на клінічній базі та за її межами. Допомога надавалася  і переселенцям, і пораненим  із лав ЗСУ, і українцям, які виїхали за кордон та потребували нашої допомоги. Зараз відновлена консультативна діяльність офлайн, проте  і онлайн консультації також проводяться.