Google search

Співробітники кафедри беруть участь у щорічних міжнародних та європейських конференціях, організовують та проводять вітчизняні конференції з міжнародною участю для лікарів-ендокринологів, сімейних лікарів. НПП кафедри приймали участь у міжнарожних щорічних конференціях EASD, ADA, ISPA.

Спільний Українсько-Американський «Науковий проєкт дослідження раку та інших захворювань щитоподібної залози в Україні в результаті аварії на Чорнобильській АЕС» (науковий керівник: д-р мед. наук, проф., акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України Тронько М.Д.)

Міжнародний проєкт СП5-Євроатом No 211712 «Чорнобильський банк тканин-координовані міжнародні дослідження радіоіндукованого тиреоїдного раку» (наукові керівники: д-р мед. наук, проф., акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України Тронько М.Д., д-р біол. наук, проф. Богданова Т.І.; співвиконавці та джерела фінансування — Національний інститут раку (США), Європейський Союз, Фонд «Сасакава» (Японія).У рамках проєкту зібрано парафінові блоки 167 випадків доброякісних і злоякісних пухлин ЩЗ. Усю інформацію щодо зібраних випадків внесено до бази даних Чорнобильського банку тканин, а гістологічні препарати (парафінові та заморожені зрізи, забарвлені гематоксилін-еозином) передано до Координаційного центру проєкту для їх сканування  та надання наступній Патологічній панелі. Загалом для Чорнобильського банку тканин зібрано 4035 випадків тиреоїдних пухлин.

У співпраці з лабораторіями тиреоїдного канцерогенезу Кембриджського університету (Великобританія), молекулярної біології Волтер Рід шпиталю (США), молекулярної патології Уельського університету та молекулярної патології Імперіал-коледжу м. Лондон (Великобританія) проведені молекулярнобіологічні дослідження з метою пошуку нових маркерів раку ЩЗ.

Клінординатори  з різних країн світу  протягом 3 років навчаються на кафедрі, по програмі  клінічної ординатури за фахом “ Ендокринологія”; ведуть хворих на клінічних базах кафедри, набувають практичного досвіда.