Search

Цикли:

спеціалізації: з фаху “Ендокринологія” – тривалість 468 годин; “Дитяча ендокринологія” – тривалість 468 годин.

стажування: з фаху “Дитяча ендокринологія” – тривалість 156 годин; “Ендокринологія” – тривалість 156 годин.

тематичного удосконалення: «Клінічна ендокринологія дитячого віку», «Вибрані питання ендокринології підліткового віку», «Гінекологічна ендокринологія», «Ендокринна гіпертензія», «Вибрані питання клінічної ендокринології«, «Ендокринні аспекти патології статевих залоз» - тривалість по 78 годин кожний цикл та «Актуальні питання патології надниркових залоз» - 39 год.

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклах:

  1. спеціалізації: з фаху“Ендокринологія ” – тривалість 468 годин; “Дитяча ендокринологія” – тривалість 468 годин.
  2. стажування:  з фаху Ендокринологія” – тривалість 156 годин; “Дитяча ендокринологія” – тривалість 156 годин;
  3. тематичного удосконалення: «Клінічна ендокринологія дитячого віку», «Вибрані питання ендокринології підліткового віку», «Гінекологічна ендокринологія», «Ендокринна гіпертензія», «Вибрані питання клінічної ендокринології», «Ендокринні аспекти патології статевих залоз» - тривалість по 78 годин кожний цикл та «Актуальні питання патології надниркових залоз» - 39 год.
 

Європейський проект IMAGE з розробки та імплементації рекомендацій та стандартів профілактики цукрового діабету "Development and Implementation of a European Guideline and Training Standards for Diabetes prevention". 
www.image-project.eu

DOI: 10.1055/s-0029-1240928

http://researchonline.lshtm.ac.uk/3811/