Google search

На кафедрі ендокринології можуть проходити навчання: на циклах спеціалізації - лікарі терапевти, педіатри та лікарі сімейної медицини; на циклах ТУ- лікарі  ендокринологи, дитячі ендокринологи, терапевти, педіатри та лікарі сімейного профілю;  на циклах стажування - лікарі ендокринологи, дитячі ендокринологи з простроченою  кваліфікаційною категорією.  Також можливо навчання для клінічних ординаторів та аспірантів  за фахом “Ендокринологія” 

Цикли:

спеціалізації: з фаху “Ендокринологія ” – тривалість 540 годин;  “Дитяча ендокринологія” – тривалість 540 годин.

стажування: з фаху “Дитяча ендокринологія” – тривалість 156 годин; “Ендокринологія” – тривалість 156 годин.

тематичного удосконалення: «Клінічна ендокринологія дитячого віку», «Вибрані питання ендокринології підліткового віку», «Гінекологічна ендокринологія», «Ендокринна гіпертензія»,  «Ендокринні аспекти патології статевих залоз»- тривалість  по 78 годин кожний цикл «Актуальні питання клінічної ендокринології” тривалість 90 годин та «Актуальні питання патології надниркових залоз»- 39 годин. Тип навчання: аудиторно- дистанційний або  навчання офлайн  визначається діючим наказом НУОЗ України  імені П.Л.Шупика в залежності від епідеміологічної ситуації та військового стану. 

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклах:

  1. спеціалізації: з фаху “Ендокринологія ” – тривалість 540 годин; “Дитяча ендокринологія” – тривалість 540 годин.
  2. стажування:з фаху Ендокринологія” – тривалість 156 годин; “Дитяча ендокринологія” – тривалість 156 годин;

тематичного удосконалення:  «Клінічна ендокринологія дитячого віку», «Вибрані питання ендокринології підліткового віку», «Гінекологічна ендокринологія», «Ендокринна гіпертензія»,  «Ендокринні аспекти патології статевих залоз»- тривалість  по 78 годин кожний цикл «Актуальні питання клінічної ендокринології” тривалість 90 годин та «Актуальні питання патології надниркових залоз»- 39 годин. Тип навчання: аудиторно- дистанційний або  навчання офлайн  визначається діючим наказом НУОЗ України  імені П.Л.Шупика в залежності від епідеміологічної ситуації та військового стану.

Європейський проект IMAGE з розробки та імплементації рекомендацій та стандартів профілактики цукрового діабету "Development and Implementation of a European Guideline and Training Standards for Diabetes prevention". 
www.image-project.eu

DOI: 10.1055/s-0029-1240928

http://researchonline.lshtm.ac.uk/3811/