Google search

ТРОНЬКО Микола Дмитрович - завідувач кафедри.

Академік НАМН України за спеціальністю «Радіаційна ендокринологія» (2010),  член-кореспондент НАН України за спеціальністю «Радіаційна медицина» (1992), доктор медичних наук (1984), професор (1989), заслужений діяч науки і техніки України (1994), лауреат премій: ім. О.О. Богомольця (1989),  Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), ім. В.П.Комісаренка НАН України в галузі патофізіології, клінічної і експериментальної ендокринології (2008), японської меморіальної премії миру імені доктора Nagai (2012). Нагороджений нагрудним знаком «Знак пошани», орденом «За заслуги»І,  ІІ і ІІІ ступенів, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом».

Очолює кафедру з 1992 р. Автор багатьох наукових статей та книг, на які системою Google Scholar зареєстровано 9567 посилання, а h- індекс цитування дорівнює 53(2022р). Автор більше 40 монографій, 34 Деклараційних патентів на винаходи та авторських свідоцтв. Підготував 13 докторів  та 15 кандидатів наук. Академіка М. Д. Тронька обрано віце-президентом Національної академії медичних наук України (з 2016),  Президентом Української діабетичної федерації, членом Наукової ради Президії НАМН України з теоретичної та профілактичної медицини, співголовою Експертної комісії з лікарських засобів для лікування ендокринних захворювань Державного фармакологічного Центру МОЗ України, членом Вченої ради МОЗ України, головою спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Ендокринологія», членом Європейської та Американської асоціацій з вивчення цукрового діабету, членом Європейської тиреоїдної асоціації, головним редактором журналу «Ендокринологія», членом редколегій багатьох вітчизняних і закордонних журналів.

 Завідувач кафедри ендокринології НУОЗ України імені П.Л.Шупика з 2003 року. Здійснює наукове й методичне керівництво роботою колективу професорів, викладачів і наукових співробітників, які входять до складу кафедри,  аспірантами та клінординаторами.

Деякі публікації останніх років:

  1. Tronko M, Brenner AV, Bogdanova T, et al. Thyroid neoplasia risk is increased nearly 30 years after the Chernobyl accident. Int J Cancer 2017; doi: 10.1002/ijc.30857.
  2. Тронько Н.Д., Усенко А.Ю., Коваленко А.Е., Скумс А.В., Болгов М.Ю., Гулько О.Н., Кваченюк А.Н., Омельчук А.В., Таращенко Ю.Н., Зиныч П.П. Опухоли надпочечных желез: диагностика, тактика хирургического лечения// Клінічна хірургія. - 2017. - Т. 900. - N 4. - С. 31-34
  3. Mykola Khalangot, Nadiia Sheichenko, Vitaly Gurianov, Viola Vlasenko, Yulia Kurinna, Oksana Samson and Mykola Tronko Relationship between hyperglycemia, waist circumference and the course of COVID-19: mortality risk assessment. Experimental Biology and Medicine, 2021
  4. Діагностика, профілактика та лікування дефіциту вітаміну D у дорослих: Kонсенсус українських експертів For citation: Pain, joints, spine. 2023;13(2):60-76.
  5. ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ НАТРІЙ-ЗАЛЕЖНОГО КОТРАНСПОРТЕРА ГЛЮКОЗИ 2-ГО ТИПУ НА МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ (огляд літератури)/ Н. І. Левчук, О. І. Ковзун, В. М. Пушкарьов, М. Д. Тронько /«Журнал НАМН України» 2023  т. 29  № 1-2  С. 5-21
  6. Удосконалені методи діагностики, прогнозування та корекції ендокринопатій (раку щитоподібної залози та цукрового діабету)MD Tronko, HV Zelinska, HA Zamotayeva, MS Cherska, YM Bozhok, ...Endokrynologia| Endocrinology 2023, 28 (2), 103-119
  7. Імуногістохімічні маркери активності апоптозу та проліферації у жінок з аденоміозом, які перенесли папілярну карциному щитоподібної залози MD Tronko, AO Danylova, LV Kaluhina, NV Kosei, TM Kuchmenko, ...REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY, 2023,16-21
  8. Female Papillary Thyroid Cancer Survivors Are at Increased Risk of Adenomyosis and Endometrial Hyperplasia T Tatarchuk, M Tronko, P Anagnostis, L Kalugina, N Pedachenko, ...Cureus 2023, 15 (5)