Google search

Основними напрямками наукової діяльності співробітників кафедри протягом останніх 5-ти років були епідеміологічний аналіз когорти постраждалого під час Чорнобильської катастрофи населення (спільно з національним Інститутом Раку у США), створення та аналіз реєстру хворих на цукровий діабет та клінічні дослідження гіпогонадизму.

В теперішній час НПП працюють над виконанням НДР «Удосконалення кількісних оцінок ожиріння та фізичного навантаження за допомогою фізичних, біоелектричних та антропометричних методів»

До досягнень можна віднести велику кількість посилань у світовій літературі на опубліковані статті: сумарний h-індекс цитування співробітників кафедри досяг 57.

На кафедрі є аспіранти.

 1. НДР “Удосконалення кількісних оцінок ожиріння та фізичного навантаження за допомогою фізичних, біоелектричних та антропометричних методів

Об’єкт дослідження: діти, що проходили клінічне обстеження з приводу метаболічної та ендокринної патології та здорові діти.

Мета роботи - налагодження нових для України антропометричних та біоелектричних методів оцінки (BIA) композиції тіла та об’єктивних методів оцінки фізичного навантаження та уточнення показників BIA за допомогою результатів еталонного фізичного (дилюційного) методу з оксидом дейтерію (D2O).

Методи – традиційні антропометричні (вага, зріст, окружності талії та стегон, обчислення шкали стандартного відхилення індексу маси тіла – SDS ІМТ); визначення товщини шкірних складок (skinfold SF) з обчисленням частки жиру (Fat%, SF); визначення композиції тіла за даними біоелектричного імпедансу (Fat%, BIA; вільна від жиру частка - Lean %, BIA; загальна вода – TW %, BIA), акселерометричний метод оцінки фізичного навантаження; анкетування для оцінки фізичної активності та харчування.

Результати – обстежено 50 дітей та підлітків, з яких 9 були здоровими школярами а інші були пацієнтами дитячої ендокринологічної клініки. Розроблений протокол акселерометрії для дітей. Налагоджені методи вимірювання Fat%, SF; Fat%, BIA  , що відображують кількість жирової тканини. Кореляційний аналіз показників демонструє дуже високу позитивну кореляцію часток жиру, визначених за різними методами з традиційними антропометричними показниками. Частки TW, % були більшими ніж ті, що були уточнені з D2O (TW d, %): 48,85 (45,8 - 58,8) та 46,2 (39,1 - 51,3) відповідно, (Me та QI-QIII),   p<0.001. Частки BIA_FAT, %  навпаки, були меншими ніж ті, що були уточнені з D2O (Fat d, %): 34,65 (22,3 - 39,6) та 39,5 (32,9 - 48,4); (Me та QI-QIII),   p<0.001. Кореляційний аналіз демонструє в дослідженій популяції позитивний зв'язок між вагою під час народження та показниками кількості жиру (окружність стегон, індекс маси тіла, частка жиру за BIA) і негативний зв'язок з фізичним навантаженням за даними акселерометрії, що визначені у шкільному віці. Виявлено негативний кореляційний зв'язок між TW d, % та об’ємом щитовидної залози; R2 = 0,591, p = 0,015.

Новими результатами слід вважати знайдений нами у дитячій популяції з переважанням ожиріння та надлишкової маси тіла негативний зв'язок між вагою під час народження та показниками добової фізичної активності, оціненої протягом тижня за допомогою акселерометрії. Частка жиру тіла здорових дітей у віці 10-12 років, визначена за BIA, негативно пов’язана з об’ємом щитовидної залози, визначеним за УЗД. Уточнені за D2O дані щодо композиції тіла демонструють більш тісний зв'язок між часткою жиру та обємом щитовидної залози.

Висновки - отримані докази адекватності та коректності налагоджених нових для України методів оцінки композиції тіла та фізичного навантаження. Створено протокол акселерометрії для дітей шкільного віку. Продовження цієї роботи та імплементація методів оцінки композиції тіла  може допомогти розробці програм профілактики та лікування ожиріння. 

 1. Науково-практичний освітній Проект «Школа ендокринолога». «Школа ендокринолога» - це якісно новий рівень циклової освіти для фахівців, що займаються діагностикою та лікуванням хворих з різною ендокринною патологією, це сучасна і найбільш актуальна інформація, а також унікальна можливість ознайомитися з новими напрямками в ендокринології та медицині в цілом. Науковий керівник “ШКОЛИ ЕНДОКРИНОЛОГА”-завідувач кафедри ендокринології Тронько М.Д.

Протягом 2022 року науково-практичні конференції освітнього проекту «Школа ендокринолога» відбулися  on line:

ШЕ 22-26.02.2022 -перервана  початком військового стану

ШЕ 27-28.04.2022

ШЕ 14-17.06.2022

ШЕ 6-9.09.2022

ШЕ 1-4.11.2022 

 Роботи НПП кафедри ендокринології НУОЗ імені П.Л.Шупика за 2022 рік

 1. Breast cancer risk in Ukrainian women exposed to Chornobyl fallout while pregnant or lactating: standardized incidence ratio analysis, 1998 to 2016/ Vij, V Shpak, G Zamotayeva, O Lapikura, A Ryzhov, E Gorokh, R Zhang, M Tronko/European Journal of Epidemiology, 2022, 1-6
 2. Сучасний стан та перспективи розвитку пріоритетних напрямків ендокринної хірургії в Україні /MD Tronko, MY Bolhov, OV Omelchuk//Ендокринологія| Endocrinology 2022, 27 (3), 195-202
 3. Дослідження йодної забезпеченості населення України в межах проєкту Steps «Вивчення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань» Всесвітньої організації охорони здоров’я/MD Tronko, VI Kravchenko, TV Bondar//Ендокринологія| Endocrinology 2022, 27 (3), 203-213
 4. Мезенхімальні стовбурові клітини—головний ресурс клітинної терапії. Використання для лікування цукрового діабету/MD Tronko, VM Pushkarev, OI Kovzun, LK Sokolova, VV Pushkarev//Ендокринологія| Endocrinology2022, 27 (3), 214-235
 5. Apolipoproteins A1 level in the plasma of patients with COVID-19/LK Sokolova, JB Belchina, VM Pushkarev, OI Kovzun, VV Pushkarev, M Tronko //Atherosclerosis 355, 89-90
 6. Результати роботи ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. ВП Комісаренка НАМН України» за 2021 рік/MD Tronko, OI Kovzun, NV Sologub, IP Pasteur//Ендокринологія| Endocrinology 2022, 27 (2), 158-186
 7. Основні напрямки досліджень і досягнення відділу фундаментальних та прикладних проблем ендокринології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. ВП Комісаренка НАМН України»/MD Tronko, OI Kovzun, VM Pushkarev, NI Levchuk, OS Lukashenia, //Ендокринологія| Endocrinology, 27 (2), 133-146
 8. Проблема акромегалії в Україні. Створення Всеукраїнського національного реєстру хворих на акромегалію та аналіз попередніх даних/MD Tronko, YI Karachentsev, AM Kvachenyuk, OO Khyzhnyak, MO Huk, //Ендокринологія| Endocrinology2022, 27 (2), 96-105
 9. Morphological features of thyroid benign focal neoplasms in Graves’ disease/YV Buldygina, AV Zelinskaya, LY Zurnadzhy, YM Tarashchenko, M Tronko//INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine)2022, 18 (4), 213-218
 10. Epigenetics, cell cycle and stem cell metabolism. Formation of insulin-producing cells/MD Tronko, VM Pushkarev, EI Kovzun, LK Sokolova, VV Pushkarev//INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine)2022, 18 (3), 169-179
 11. Genomic characterization of lymph node metastases in papillary thyroid carcinoma following the Chernobyl accident reveals an expression profile specific to metastatic process/OW Lee, DM Karyadi, C Stewart, TI Bogdanova, J Dai, SW Hartley, M Tronko//Cancer Research 2022, 82 (12_Supplement), 980-980
 12. Effect of metformin on the activity of the mTORC1 complex in patients with type 2 diabetes/T Vatseba, L Sokolova, V Pushkarev, V Pushkarev, O Kovzun, M Tronko//Endocrine 2022 Abstracts 81
 13. Female papillary thyroid cancer survivors are at increased risk of hyperproliferative pathology of the reproductive system/T Tatarchuk, M Tronko, P Anagnostis, L Kalugina, N Pedachenko,//Endocrine 2022 Abstracts 81
 14. Assessment of internal exposure to 131I and short-lived radioiodine isotopes and associated uncertainties in the Ukrainian cohort of persons exposed in utero/S Masiuk, M Chepurny, V Buderatska, O Ivanova, Z Boiko, N Zhadan, . M Tronko//Journal of Radiation Research 2022, 63 (3), 364-377
 15. Генерування інсулін-продукуючих клітин зі стовбурових клітин. Перепрограмування соматичних клітин/MD Tronko, VM Pushkarev, OI Kovzun, LK Sokolova, VV Pushkarev//Ендокринологія| Endocrinology2022, 27 (1), 43-56
 16. Цитологічно підтверджений вузловий зоб у членів Українсько-Американського когортного дослідження: дескриптивний аналіз результатів обстеження за 1998-2015 роки/MD Tronko, LS Strafun, HM Terekhova, HA Zamotayeva, IP Pasteur//Ендокринологія| Endocrinology 2022, 27 (1), 5-20
 17. Relationship between hyperglycemia, waist circumference, and the course of COVID-19: Mortality risk assessment/M Khalangot, N Sheichenko, V Gurianov, V Vlasenko, Y Kurinna,//Experimental Biology and Medicine 247 (3), 200-206
 18. The high degree of similarity in histopathological and clinical characteristics between radiogenic and sporadic papillary thyroid microcarcinomas in young patients/T Bogdanova, S Chernyshov, L Zurnadzhy, TI Rogounovitch, N Mitsutake,//Frontiers in Endocrinology 13
 19. Effects of COVID-19 and diabetes mellitus on AMPKα1 and IRS-1 amount in the blood plasma of patients/MD Tronko, VV Pushkarev, LK Sokolova, SA Cherviakova, YB Belchina, //Доповіді НАН України
 20. Clinicopathological Implications of the BRAFV600E Mutation in Papillary Thyroid Carcinoma of Ukrainian Patients Exposed to the Chernobyl Radiation in Childhood: A Study for 30 …/L Zurnadzhy, T Bogdanova, TI Rogounovitch, M Ito, M Tronko, .//Frontiers in Medicine, 2022, 976
 21. Metabolic and Anthropometric Parameters of Persons at Risk of Developing Type 2 Diabetes Mellitus Before and After 3 Months of Consuming Insoluble Dietary Fiber/MD Khalangot, VG Gurianov, TF Zakharchenko, YM Pysarenko, ...//Nutrition and metabolic insights 2022, 15, 11786388221125181
 22. Neuronal Dysfunction Is Linked to the Famine-Associated Risk of Proliferative Retinopathy in Patients With Type 2 Diabetes/Fedotkina, R Jain, RB Prasad, A Luk, M García-Ramírez, T Özgümüs,MD Khalangot/Frontiers in neuroscience 3033, 16
 23. Переваги безперервного моніторингу глікемії для оптимізації глікемічного контроля цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків/Bolshova, O Samson, I Lukashuk, N Sprinchuk, T Malinovska, N Muz, //Problems of Endocrine Pathology2022, 79 (1), 15-19

 Perinatal famine is associated with excess risk of proliferative retinopathy in patients

 with type 2 diabetes /Fedotkina ., A Luk, R Jain, RB Prasad,MD Khalangot/Acta 

 Ophthalmologica 2022, 100 (2), e539-e545   

Протягом 2021 року відбулися науково-практичні конференції освітнього проекту «Школа ендокринолога»: Керівник проекту – Тронько М.Д., ведучий проекту – Соколова Л.К.

 04.02. Цукровий діабет та COVID-19 тактика та особливості ведення хворих.

24-27.02 школа ендокринолога онлайн

23.03 Endotime за філіжанкою кави «НЗКТГ-2 призначити не можна відмінити»

30-31.03 школа ендокринолога для лікарів загальної практики-сімейної медицини онлайн

Статті, тези за 2021р

 1. Mykola Khalangot, Nadiia Sheichenko, Vitaly Gurianov, Viola Vlasenko, Yulia Kurinna, Oksana Samson and Mykola TronkoRelationship between hyperglycemia, waist circumference and the course of COVID-19: mortality risk assessment. Experimental Biology and Medicine, 2021
 2. Magliano, D.J., Chen, L., Islam, R.M., …Khalangot, M., …and Booth, G.L., 2021. Trends in the incidence of diagnosed diabetes: a multicountry analysis of aggregate data from 22 million diagnoses in high-income and middle-income settings. The Lancet Diabetes & Endocrinology9(4), pp.203-211. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30402-2
 3. OlenaFedotkina, Andrea Luk, RuchiJain, …Mykola D. Khalangot, … ValeriyaLyssenko Perinatal famine is associated with excess risk of proliferative retinopathy in patients with type 2 diabetes. ActaOphthalmologica.https://doi.org/10.1111/aos.14948