Google search

Основними напрямками наукової діяльності співробітників кафедри протягом останніх 5-ти років були епідеміологічний аналіз когорти постраждалого під час Чорнобильської катастрофи населення (спільно з національним Інститутом Раку у США), створення та аналіз реєстру хворих на цукровий діабет та клінічні дослідження гіпогонадизму.

В протягом останніх років НПП працювали над виконанням  НДР «Удосконалення кількісних оцінок ожиріння та фізичного навантаження за допомогою фізичних, біоелектричних та антропометричних методів»

До досягнень можна віднести велику кількість посилань у світовій літературі на опубліковані статті: сумарний h-індекс цитування співробітників кафедри досяг 57.

Виконання дисертаційних робіт

Спринчук Н.А. у 2019 році захистила  докторську дисертацію на тему: «Синдром біологічно неактивного гормону росту: клініка, особливості патогенезу, діагностика та лікування»,  підтвердження наукового ступеня  доктора медичних наук здобула на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 26 лютого 2020 р.

«Школа ендокринолога» - це якісно новий рівень освіти для фахівців, що займаються діагностикою та лікуванням хворих з різною ендокринною патологією, це сучасна і найбільш актуальна інформація, а також унікальна можливість ознайомитися з новими напрямками в ендокринології та медицині в цілому. Освітній Проект «Школа ендокринолога»  готували, виходячи з необхідності впровадження принципово нових підходів в освіті і вивченні матеріалу. Формат «Школи ендокринолога» - це оригінальна подача теоретичного матеріалу, міждисциплінарна практична спрямованість одержуваної інформації, інтерактивне спілкування з аудиторією і кожним учасником Школи, зріз вихідних знань і порівняння їх з подальшим тестуванням, що відображує динаміку навчання. Все це поєднується з класичними формами проведення науково-практичних конференціи у сфері медицини. Сьогодні можна з упевненістю сказати, що науково-освітній Проект «Школа ендокринолога» успішно стартував і заявив про себе, як про знакову подію останніх років в області ендокринології. 

Протягом 2022-23 років відбулися науково-практичні конференції освітнього проекту «Школа ендокринолога»: Керівник проекту – Тронько М.Д.

ШЕ 22-26.02.2022 -перервана  початком військового стану

ШЕ 27-28.04.2022

ШЕ 14-17.06.2022

ШЕ 06-09.09.2022

ШЕ 01-04.11.2022

Статті, тези за 2022р

1.Сучасний стан та перспективи розвитку пріоритетних напрямків ендокринної хірургії в Україні /MD Tronko, MY Bolhov, OV Omelchuk//Ендокринологія| Endocrinology 2022,  27 (3), 195-202

2.Дослідження йодної забезпеченості населення України в межах проєкту Steps «Вивчення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань» Всесвітньої організації охорони здоров’я/MD Tronko, VI Kravchenko, TV Bondar//Ендокринологія| Endocrinology 2022, 27 (3), 203-213

3.Мезенхімальні стовбурові клітини—головний ресурс клітинної терапії. Використання для лікування цукрового діабету/MD Tronko, VM Pushkarev, OI Kovzun, LK Sokolova, VV Pushkarev//Ендокринологія| Endocrinology2022,  27 (3), 214-235

4.Результати роботи ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. ВП Комісаренка НАМН України» за 2021 рік/MD Tronko, OI Kovzun, NV Sologub, IP Pasteur//Ендокринологія| Endocrinology 2022, 27 (2), 158-186

5.Основні напрямки досліджень і досягнення відділу фундаментальних та прикладних проблем ендокринології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. ВП Комісаренка НАМН України»/MD Tronko, OI Kovzun, VM Pushkarev, NI Levchuk, OS Lukashenia, //Ендокринологія| Endocrinology, 27 (2), 133-146

6.Проблема акромегалії в Україні. Створення Всеукраїнського національного реєстру хворих на акромегалію та аналіз попередніх даних/MD Tronko, YI Karachentsev, AM Kvachenyuk, OO Khyzhnyak, MO Huk, //Ендокринологія| Endocrinology2022,  27 (2), 96-105

7.Morphological features of thyroid benign focal neoplasms in Graves’ disease/YV Buldygina, AV Zelinskaya, LY Zurnadzhy, YM Tarashchenko, M Tronko//INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine)2022,  18 (4), 213-218

8.Epigenetics, cell cycle and stem cell metabolism. Formation of insulin-producing cells/MD Tronko, VM Pushkarev, EI Kovzun, LK Sokolova, VV Pushkarev//INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine)2022, 18 (3), 169-179

9.Генерування інсулін-продукуючих клітин зі стовбурових клітин. Перепрограмування соматичних клітин/MD Tronko, VM Pushkarev, OI Kovzun, LK Sokolova, VV Pushkarev//Ендокринологія| Endocrinology2022,  27 (1), 43-56

10.Цитологічно підтверджений вузловий зоб у членів Українсько-Американського когортного дослідження: дескриптивний аналіз результатів обстеження за 1998-2015 роки/MD Tronko, LS Strafun, HM Terekhova, HA Zamotayeva, IP Pasteur//Ендокринологія| Endocrinology 2022, 27 (1), 5-20

11.Effects of COVID-19 and diabetes mellitus on AMPKα1 and IRS-1 amount in the blood plasma of patients/MD Tronko, VV Pushkarev, LK Sokolova, SA Cherviakova, YB Belchina, //Доповіді НАН України