Google search

ПЛАН ЦИКЛІВ  на 2023  рік

  • ТУ “Вибрані питання ендокринології підліткового віку”   09.01-23.01.23
  • ТУ ”Гінекологічна ендокринологія” 24.01-07.02.23
  • ТУ “Ендокринна гіпертензія” 08.02-22.02.23
  • ТУ “Ендокринні аспекти патології статевих залоз” 23.02-10.03.23
  • ТУ “Вибрані питання клінічної ендокринології” 13.03-27.03.23
  • Спеціалізація за фахом “Ендокринологія” 28.03-27.06.23
  • ТУ “Вибрані питання клінічної ендокринології“ 01.09-15.09.23
  • ТУ “Актуальні питання патології надниркових залоз” 18.09-22.09.23
  • Спеціалізація за фахом “Дитяча ендокринологія” 26.09- 26.12.23
  • Спеціалізація за фахом “Ендокринологія” 26.09-26.12.22

Безкоштовну путівку може отримати лікар, який працює в бюджетній, підпорядкованій МОЗ медичній  установі, керівництво якої подає клопотання  у  НУОЗ України імені П.Л.Шупика (пояснення можно отримати в навчально-методичному центрі НУОЗ, тел. 044  2054826).

Всі цикли  проводяться на  кафедрі ендокринолології НУОЗ України імені П.Л.Шупика. Адреса кафедри: м. Київ, вул. Вишгородська 69.

Актуальна інформація про навчальні цикли та ціни доступні в Системі електронної реєстрації на навчання. 

Сторінка НУОЗ України імені П.Л.Щупика з календарним планом на 2023рік 

Цикл спеціалізації «Ендокринологія».

Термін навчання: для лікарів-спеціалістів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» – 3 місяці (540 годин).

Мета циклу спеціалізації (вторинної) за спеціальністю «Ендокринологія» - забезпечення  якістної підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки лікарів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом з метою присвоєння звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Ендокринологія», формування здатності застосовувати набуті знання та вміння і практичні навички у подальшій самостійній професійній діяльності згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій.

Навчальна програма циклу охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для підготовки лікаря-спеціаліста з надання кваліфікованої допомоги хворому. Навчання проходить по основним 8 розділам програми з  ендокринології. Вивчають гіпоталамо-гіпофізарні захворювання, цукровий діабет 1 та 2 типів, патологію щитовидної та паращитовидних залоз, наднирників, статевих органів, полігландуларні синдроми, ожиріння та інше із  позицій доказової медицини та даних останніх наукових  рекомендацій АТА, ISPAD, ADA  та гайдлайнів европейської ендокринологічної асоціації. Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. В  умовах військового стану в країні та карантину, заняття проводяться переважно у аудиторно-дистанційному форматі,  із залученням платформи Zoom. Лекції з основ ендокринології проходять офлайн або в режимі on-line конференції, пересилаються файлами для можливості доопрацювання. Семінарські заняття проходять по групам, всі слухачі   мають можливість відповісти на питання та обговорити їх, надати відповіді на тестові завдання та вирішувати ситуаційні задачі. Особливу увагу слухачів викладачі звертають на виклики, що постали перед лікарями в зв’язку з  ситуацією по COVID19  та воєнними діями на території України. Практичні заняття проводяться із залученням інтернет-ресурсів і на клінічній базі.  Наші слухачі мають можливість приймати участь в професорських обходах, клінічних розборах пацієнтів, аналізувати результати досліджень, контролювати ефективність наданого лікування. Під час навчання слухачі оволодівають знаннями та практичними навиками в галузі ендокринології. Взаємодія між слухачами та науково-педагогічними працівниками кафедри   продуктивна. Викладання матеріалу згідно запланованому обсягу навчального плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності. 

Іспити проводяться в залежності від форми навчання: в режимі on-line у форматі індивідуальної співбесіди за допомогою додатків Zoom, Viber, що в умовах дистанційного навчання дозволило об’єктивно оцінити знання слухачів або офлайн у вигляді співбесіди. Підсумок проводиться за результатами 3 іспитів: з практичних навичків, компьютерного тесту та заключного іспиту. Після проходження циклу спеціалізації слухачам присуджується звання лікаря-спеціаліста ендокринолога та видається свідотцтво встановленого зразка. 

Цикл спеціалізації «Дитяча ендокринологія».

Мета циклу спеціалізації (вторинної) за спеціальністю «Дитяча ендокринологія» - забезпечення  якістної підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки лікарів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом з метою присвоєння звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Дитяча ендокринологія», формування здатності застосовувати набуті знання та вміння і практичні навички у подальшій самостійній професійній діяльності згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій.

Термін навчання: для лікарів-спеціалістів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» – 3 місяці ( 540 год), для лікарів-ендокринологів – 1 місяць (180 год).

Навчальна програма циклу охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для підготовки лікаря-спеціаліста з надання кваліфікованої допомоги хворому. Навчання проходить по основним 8 розділам програми з  ендокринології. Вивчають гіпоталамо-гіпофізарні захворювання, цукровий діабет 1 та 2 типів, патологію щитовидної та паращитовидних залоз, наднирників, статевих органів, полігландуларні синдроми, ожиріння та інше із  позицій доказової медицини та даних останніх наукових  рекомендацій АТА, ISPAD, ADA  та гайдлайнів европейської ендокринологічної асоціації. Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. В  умовах військового стану в країні та карантину, заняття проводяться переважно у аудиторно-дистанційному форматі,  із залученням платформи Zoom. Лекції з основ ендокринології проходять офлайн або в режимі on-line конференції, пересилаються файлами для можливості доопрацювання. Семінарські заняття проходять по групам, всі слухачі   мають можливість відповісти на питання та обговорити їх, надати відповіді на тестові завдання та вирішувати ситуаційні задачі. Особливу увагу слухачів викладачі звертають на виклики, що постали перед лікарями в зв’язку з  ситуацією по COVID19  та воєнними діями на території України. Практичні заняття проводяться із залученням інтернет-ресурсів і на клінічній базі.  Наші слухачі мають можливість приймати участь в професорських обходах, клінічних розборах пацієнтів, аналізувати результати досліджень, контролювати ефективність наданого лікування. Під час навчання слухачі оволодівають знаннями та практичними навиками в галузі ендокринології. Взаємодія між слухачами та науково-педагогічними працівниками кафедри   продуктивна. Викладання матеріалу згідно запланованому обсягу навчального плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності. 

Іспити проводяться в залежності від форми навчання: в режимі on-line у форматі індивідуальної співбесіди за допомогою додатків Zoom, Viber, що в умовах дистанційного навчання дозволило об’єктивно оцінити знання слухачів або офлайн у вигляді співбесіди. Підсумок проводиться за результатами 3 іспитів: з практичних навичків, компьютерного тесту та заключного іспиту. Після проходження циклу спеціалізації слухачам присуджується звання лікаря-спеціаліста  дитячого ендокринолога та видається свідотцтво встановленого зразка.    

Цикл тематичного удосконалення “Гінекологічна ендокринологія”.

Тривалість циклу 2 тижні (78 годин).

Мета циклу – надбання нових та поглиблення професійних знань та навичок із окремих питань гінекологічної ендокринології, діагностики, диференціальної діагностики, сучасних методів лікування та профілактики найбільш поширених порушень функції репродуктивної системи у жінок, обумовлених  ендокринною патологією.    

Цикл розрахований на лікарів ендокринологів, дитячих ендокринологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, лікарів-гінекологів та лікарів інших спеціальностей, які працюють в поліклінічних відділеннях та стаціонарах (спеціалізованих та загального профілю).

Навчання проходить по основним  розділам навчальної програми з акцентами на гінекологічні порушення при ендокринній патології; викладання  із  позицій доказової медицини та даних останніх наукових  рекомендацій АТА, ISPAD, ADA  та гайдлайнів европейської ендокринологічної асоціації. Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.

Викладання матеріалу згідно запланованому обсягу плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності. 

Наприкінці циклу проводиться іспит та видається посвідчення. 

Цикл тематичного удосконалення “Ендокринні аспекти патології статевих залоз”.

Тривалість циклу 2 тижні (78 годин).

Мета циклу – надбання нових та поглиблення наявних професійних знань та навичок із окремих питань репродуктивної ендокринології, діагностики, диференційної діагностики, методів лікування та профілактики найбільш поширених захворювань, пов’язаних із порушенням функції статевих залоз.

Цикл розрахований на лікарів ендокринологів, дитячих ендокринологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, гінекологів та андрологів.

Навчання проходить по основним  розділам програми з акцентами на статеві порушення при ендокринній патології. Викладання  із  позицій доказової медицини та даних останніх наукових  рекомендацій АТА, ISPAD, ADA  та гайдлайнів европейської ендокринологічної асоціації. Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.   Тип навчання: аудиторно- дистанційний або  навчання офлайн  визначається діючим наказом НУОЗ України  імені П.Л.Шупика в залежності від епідеміологічної ситуації та військового стану.

Викладання матеріалу згідно запланованому обсягунавчального плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності.    

Наприкінці циклу проводиться іспит та видається посвідчення. 

Цикл тематичного удосконалення “Актуальні питання клінічної ендокринології”.

Тривалість  циклу 2 тижні (90 годин).

Мета циклу – надбання нових та поглиблення  професійних знань та навичок із окремих питань клінічної ендокринології, діагностики, диференціальної діагностики, сучасних методів лікування та профілактики найбільш поширених ендокринних захворювань. 

Цикл розрахований на лікарів ендокринологів, дитячих ендокринологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів.

Навчання проходить по основним  розділам програми з акцентами на вибрані складні питання клінічної ендокринології. Викладання  із  позицій доказової медицини та даних останніх наукових  рекомендацій АТА, ISPAD, ADA  та гайдлайнів европейської ендокринологічної асоціації. Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. 

Тип навчання: аудиторно- дистанційний або  навчання офлайн  визначається діючим наказом НУОЗ України  імені П.Л.Шупика в залежності від епідеміологічної ситуації та військового стану.

Викладання матеріалу згідно запланованому обсягу плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності.     

Наприкінці циклу проводиться іспит та видається посвідчення. 

Цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання патології надниркових залоз».

Тривалість циклу 2 тижні (78 годин).

Мета циклу – надбання нових та поглиблення  професійних знань та навичок із окремих питань клінічної ендокринології, які пов’язані з діагностикою, диференціальною діагностикою, сучасними методами лікування та профілактики патології надниркових залоз. 

Цикл розрахований на підвищення кваліфікації лікарів-ендокринологів, дитячих ендокринологів, педіатрів, терапевтів, кардіологів, лікарів загальної практики - сімейної медицини, хірургів та проводиться з метою формування, оновлення, поглиблення у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетентностей, а також отримання ними нових актуальних теоретичних знань з питань діагностики та лікування захворювань надниркових залоз, вдосконалення практичних навичок і умінь, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки медичних кадрів. Викладання  із  позицій доказової медицини та даних останніх наукових  рекомендацій АТА, ISPAD, ADA  та гайдлайнів европейської ендокринологічної асоціації.

Навчання проходить по основним  розділам програми з патологію надниркових залоз. Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.  Тип навчання: аудиторно- дистанційний або  навчання офлайн  визначається діючим наказом НУОЗ України  імені П.Л.Шупика в залежності від епідеміологічної ситуації та військового стану.

Наприкінці циклу проводиться іспит та видається посвідчення. 

Цикл тематичного удосконалення “Ендокринна гіпертензія”, тривалість якого 2 тижні (78 годин).

Метою цикла є надбання нових та поглиблення наявних професійних знань та навичок із окремих питань клінічної ендокринології, а саме діагностики, диференціальної діагностики та лікування гіпертензивних синдромів, які виникають на тлі ендокринних захворювань. Цикл розрахований на лікарів-ендокринологів, дитячих ендокринологів, педіатрів, терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, кардіологів.

Навчання проходить по основним  розділам програми з акцентами на порушення серцево-судинної системи при ендокринній патології. Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.  Тип навчання: аудиторно- дистанційний або  навчання офлайн  визначається діючим наказом НУОЗ України  імені П.Л.Шупика в залежності від епідеміологічної ситуації та військового стану.

Викладання матеріалу згідно запланованому обсягу плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності.    

Наприкінці циклу проводиться іспит та видається посвідчення. 

Цикл тематичного удосконалення «Клінічна ендокринологія дитячого віку»

Тривалість циклу 2 тижні (78 годин).

Мета циклу- вивчення окремих питань клінічної ендокринології дитячого віку, а саме етіології, патогенезу,  діагностики, диференціальної діагностики та лікування найбільш поширених ендокринологічних захворювань у дітей на сучасному етапі.

Цикл розрахований на підготовку спеціалістів: ендокринологів, дитячих ендокринологів, педіатрів, терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини. 

Навчання проходить по основним  розділам програми з акцентами на ендокринну патологію дитячого віку, таку як вроджений гіпотиреоз, гіпофізарний нанізм, ідіопатична низькорослість, генетично детерміновані синдроми Прадера- Віллі, Шерешевського-Тернера, передчасний статевий розвиток, вроджена дисфункція кори надниркових залоз та інше. Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. 

Тип навчання: аудиторно- дистанційний або  навчання офлайн  визначається діючим наказом НУОЗ України  імені П.Л.Шупика в залежності від епідеміологічної ситуації та військового стану.

Викладання матеріалу згідно запланованому обсягу плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології дитячого віку, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності.  

Наприкінці циклу проводиться залік та видається посвідчення. 

Цикл тематичного удосконалення «Вибрані питання ендокринології підліткового віку».

Тривалість циклу 2 тижні (78 годин).

Мета циклу- вивчення окремих питань клінічної ендокринології, а саме етіології, патогенезу,  діагностики, диференціальної діагностики та лікування найбільш поширених порушень функції ендокринної системи у підлітків. Контингент слухачів лікарі: ендокринологи, дитячі ендокринологи, педіатри, терапевти, лікарі загальної практики – сімейної медицини. 

Навчання проходить по основним  розділам програми з акцентами на ендокринні проблеми підліткового віку, а саме дисфункцію гіпоталамуса, затримку статевого розвитку, некласичні форми ВДКНЗ та інші. Викладання  із  позицій доказової медицини та даних останніх наукових  рекомендацій АТА, ISPAD, ADA  та гайдлайнів европейської ендокринологічної асоціації.Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.  Тип навчання: аудиторно- дистанційний або  навчання офлайн  визначається діючим наказом НУОЗ України  імені П.Л.Шупика в залежності від епідеміологічної ситуації та військового стану.

Викладання матеріалу згідно запланованому обсягу плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності.     

Наприкінці циклу проводиться іспит та видається посвідчення.