Search

Цикли:

спеціалізації: з фаху “Ендокринологія ” – тривалість 468 годин;  “Дитяча ендокринологія” – тривалість 936 годин.

стажування: з фаху “Дитяча ендокринологія” – тривалість 156 годин; “Ендокринологія” – тривалість 156 годин.

тематичного удосконалення: «Клінічна ендокринологія дитячого віку», «Вибрані питання ендокринології підліткового віку», «Гінекологічна ендокринологія», «Ендокринна гіпертензія», « Вибрані питання клінічної ендокринології, «Ендокринні аспекти патології статевих залоз»- тривалість  по 78 годин кожний цикл та «Актуальні питання патології надниркових залоз»- 39 год.

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклах:

  1. спеціалізації: з фаху “Ендокринологія ” – тривалість 468 годин; “Дитяча ендокринологія” – тривалість 936 годин.
  2. стажування:з фаху Ендокринологія” – тривалість 156 годин; “Дитяча ендокринологія” – тривалість 156 годин;
  3. тематичного удосконалення: «Клінічна ендокринологія дитячого віку», «Вибрані питання ендокринології підліткового віку», «Гінекологічна ендокринологія», «Ендокринна гіпертензія», «Вибрані питання клінічної ендокринології «Ендокринні аспекти патології статевих залоз»- тривалість  по 78 годин кожний цикл та « Актуальні питання патології надниркових залоз»- 39 год.

Актуальна інформація про навчальні цикли та ціни доступні в Системі електронної реєстрації на навчання.