Google search

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика 

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця в 2001 році з відзнакою. Проходила інтернатуру та клінічну ординатуру на кафедрі неврології №1 НМАПО імені П. Л. Шупіка під керівництвом професора Головченко Ю. І.  В 2005 році захістила кадидатську дисертацію на тему «Роль інтенсивної терапії в лікуванні гострого  церебрального інсульту» та достроково закінчила аспірантуру. З 2006 року працювала асістентом, а з 2011 року - доцентом кафедри неврології №1 НМАПО імені П. Л. Шупіка. Завжди займалася впровадженням та викладанням основ інтенсивної терапії в лікуванні неврологічних хворих - перш за все хворих на інсульт та з порушеннями свідомості різного генезу.

Займалася вивченням порушень гемостазу у неврологічних хворих, когнітивних порушень,    тривалий час (більше 10 років) консультувала офтальмологічне відділення МКЛ №9, що спонукало до вивчення проблем нейроофтальмології. Остані роки активно співпрацює з кардіологами, ососбиво з питань аритмології та аргеріальної гіпертензії, переважно в плані профілактики інсульту та судінної деменції. В 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Судиннорухова функція ендотелію у паціентів з початковими проявами цереброваскулярних захворювань». З 2019 року професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Потяг до інтенсивної терапії неухильно спонукає Марину Анатоліївну до розвитку напрямку в медицині - нейроінтенсивна терапія, який знаходиться на перехресті таких спеціальностей, як інтенсивна терапія, анестезіологія, неврологія та кардіологія, що активно підтримується та розвивається на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика (зараз НУОЗ України імені П.Л. Шупика)

Тріщинська М.А. - автор більше 130 друкованих праць, співавтор підручників та навчальних посібників з інтенсивної терапії, має 8 публікацій у Scopus та Web of Science (Індекс Гірша (Хірша) або h-індекс дорівнює 1).