Google search

Інтернатури за фахом “Анестезіологія” (3 роки)

спеціалізації за спеціальністю «Анестезіологія» (6 місяців),

спеціалізації за спеціальністю «Анестезіологія» для дитячих анестезіологів (3 місяці),

Тематичного удосконалення: за фахом “Токсикологія” (2 тижня),

«Вибрані питання анестезіології та інтенсивної терапії» (для викладачів профільних кафедр ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти) (1 тиждень),

«Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» (для керівників і співробітників баз стажування) (1 тиждень).

«Сучасні аспекти проведення реґіонарної анестезії» (1 тиждень),

«Сучасні аспекти проведення нейроаксіальної анестезії» (1 тиждень),

«Особливості анестезії та ІТ у хірургічних пацієнтів з супутньою кардіальною патологією» (2 тижня),

«Діагностика та ІТ сепсису» (1 тиждень),

«Актуальні питання інфузійної терапії невідкладних станів» (1 тиждень).

«Актуальні питання діагностики та інтенсивної терапії гострих отруєнь» (2 тижня),

«Вибрані питання анестезіології та інтенсивної терапії» (для викладачів профільних кафедр ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти) (1 тиждень),

«Засвоєння практичних навиків серцево-легеневої реанімації» (2 тижня),

«Діагностика та ІТ невідкладних станів» (2 тижня),

«Основи серцево-легеневої і церебральної реанімації» (2 тижня),

«Інноваційні технології та методики в анестезіології та ІТ» (2 тижня),

«Актуальні питання анестезіології, інтенсивної терапії та кардіохірургії» (1,5 місяця),

«Актуальні питання штучного кровообігу та екстракорпоральних методів лікування» (1,5 місяця),

«Діагностика та інтенсивна терапія невідкладних станів» (2 тижні та 1 місяць),

«Базові та розширені реанімаційні заходи у дорослих» (1 тиждень),

«Основи серцево-легеневої та церебральної реанімації» (2 тижні),

«Інноваційні технології та методики в анестезіології та інтенсивній терапії» (2 тижні),

«Діагностика та інтенсивна терапія COVID-19» (2 тижні),

«Діагностика та інтенсивна терапія сепсису» (2 тижні),

«Ультразвукова діагностика критичних станів для лікарів-анестезіологів» (2 тижні),

«Вибрані питання серцево-легеневої реанімації та діагностика смерті головного мозку» (2 тижні).

Стажування з “Анестезіології” (1 місяць)

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклах ТУ, стажування

Актуальна інформація про навчальні цикли та ціни доступні в Системі електронної реєстрації на навчання.