Google search

Лоскутов Олег Анатолійович – завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Професор Лоскутов О.А. очолює кафедру анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика (зараз НУОЗ України імені П.Л. Шупика) з початку 2016 року.

Під час знаходження на науковій роботі проводив активну науково-дослідну діяльність по впровадженню нових методик і удосконаленню існуючих технологій в анестезіології.

Ним активно розробляються і впроваджуються нові методики консервації і захисту міокарда при хірургічній корекції вад серця, що засвідчено в 9 декларативних патентах, співавтором яких він є.

Ним розроблені і впроваджені в практику методики проведення операцій зі штучним кровообігом у дітей без використовування донорської крові і її компонентів, методи захисту міокарду у дітей з використанням кров'яної кардіоплегії.

Ще одним напрямом його роботи є вивчення ускладнень раннього постперфузійного і раннього післяопераційного періоду, які пов'язані з порушенням киснево-транспортної функції крові в результаті неконтрольованої гемодилюції, або масивної кровотечі. В ході вивчення даного питання ним визначені патофізіологічні аспекти компенсаторних реакцій, які спостерігаються при низькому вмісті гематокриту, проведений глибокий аналіз показників системи доставки і споживання кисню, що знайшло своє віддзеркалення в наукових публікаціях і докладах на конференціях.

В результаті проведених досліджень ним надані основні умови забезпечення адекватного кисневого обміну при проведенні оперативних втручань на «відкритому серці» в умовах штучного кровообігу, удосконалена тактика анестезіологічного забезпечення при операціях, що супроводжуються масивною крововтратою. Їм надані основні умови забезпечення адекватного кисневого обміну при проведенні кардіохірургічних операцій в умовах штучного кровообігу.

Дзюба Дмитро Олександрович - професор кафедри, доктор медичних наук, експерт клініко-експертної комісії з питань анестезіології та інтенсивної терапії МОЗ України. 

Дзюба Дмитро Олександрович народився 1981 року в місті Луганськ.

У 1999-2005 роках навчався у ЛугДМУ на лікувальному факультеті, який закінчив з відзнакою.

У 2005-2008 роках проходив одночасно інтернатуру та магістратуру, на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (НМАПО) на базі Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД).

У 2008-2011 роках навчався в очній аспірантурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО. 

В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Каудальна післяопераційна аналгезія хворих з грижами передньої черевної стінки».

У 2021 році захистив докторську дисертацію на тему: «Оптимізація анестезіологічного забезпечення під час стентування коронарних артерій».

З 2021 року працює на посаді професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Наукові інтереси: реґіонарна анестезія, післяопераційне знеболювання, особливості внутрішньовенної анестезії, анестезіологічне забезпечення втручань в інтервенційній радіології. 

Автор та співавтор більш ніж 200 наукових публікацій.

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

Працює в лікарні з 2006 року лікарем анестезіологом.

З серпня 2009 року працює на посаді заступника головного лікаря з медичних питань.

Займає посаду позаштатного головного спеціаліста з анестезіології УОЗ та МЗ ДУС.

Строкань А.М. проводить роботу серед працівників відділень. Систематично виступає з доповідями на анестезіологічну тематику. Сумісно із фахівцями відділення УЗД започаткував і впровадив в практику науково практичні конференції з реґіонарної анестезії.

25.09.   2009 року  зарахований на посаду асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, як обраний за конкурсом, на умовах контракту, за сумісництвом на 0,25 ставки.

03.03. 2014 року   переведений на посаду доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, як обраний за конкурсом, на умовах контракту, за сумісництвом на 0,25 ставки

Бишовець Сергій Миколайович - доцент кафедри, кандидат медичних наук.

1978–1984 рр. – лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

1984–1985 рр. – спеціалізація (інтернатура) з анестезіології–реаніматології на кафедрі анестезіології–реаніматології Київського державного інституту удосконалення лікарів на базі Київської клінічної лікарні №3.

1988–1990 рр. – клінічна ординатура на кафедрі анестезіології–реаніматології Київського державного інституту удосконалення лікарів зі спеціальності анестезіологія–реаніматологія.

1995 р. – стажування з питань невідкладної медицини: «Emergency medical services train the trainers program consisting of review and refinement of the prehospital curriculum, teaching methodology and EMS center operations», Ричмонд (США).

1995 р. – стажування в академії по підготовці фахівців з невідкладної медицини та госпіталі «Coney Island»: «The course pre–hospital and hospital emergency medical services», Нью–Йорк (США).

1996 р. – стажування з невідкладної медицини на дошпитальному та шпитальному етапах в медичних установах Нью–Йорка (США): «Successfully completed the emergency medical services train the trainers program».

За період практичної діяльності виконував роботу, яка була пов’язана з забезпеченням оперативних втручань різними засобами анестезій та лікуванням хворих у відділеннях інтенсивної терапії. Проводив знеболювання, інтенсивну терапію та реанімаційні заходи потерпілим та хворим з нейротравмою, політравмою, скелетною травмою, гінекологічною, абдомінальною, торакальною, судинною хірургічними патологіями, а також терапевтичними хворобами і отруєннями. Виконав анестезіологічне забезпечення першій в Києві операції з приводу трансплантації печінки.

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

1991-1997 р. навчався в Національному медичному університеті імені. О.О. Богомольця

1997 р. прийшов на кафедру анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л.Шупика в лікарем-інтерном

1999-2001 р. навчався в клінічній ординатурі.

2002-2004 р. очна аспірантура на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л.Шупика.

25.02.2005 р. захистив кандидатську дисертацію за фахом «анестезіологія».

З грудня 2004 р. асистент, а з березня 2009 р. доцент кафедри анестезіології НМАПО ім. П.Л. Шупика

2002 - 2009 профорг кафедри.

2007 - 2008 відповідальний за наукову роботу кафедри.

з 2011 р. має вищу лікарську кваліфікаційна категорію.

2000 р. стажування в Університетській клініці, м. Відень (Австрія).

Недашківский Сергей Михайлович - доцент кафедри, кандидат медичних наук, член клініко-експертної комісії з питань анестезіології та інтенсивної терапії МОЗ України. 

Недашківський Сергій Михайлович, 1959 року народження. Закінчив у 1987 році Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа». З 1987 по 1994 рр. працював у ВІТ Кіровоградської обласної лікарні на посаді лікаря анестезіолога. У 1994 р. зарахований до спеціальної клінічної ординатурі на базі кафедри медицини невідкладних станів Київського інституту удосконалення лікарів МОЗ України. По закінченню клінічної ординатури, 1996 р. працював лікарем анестезіологом відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації Київської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. З 1997 р. зарахований завідувачем даного відділення. У 1998 р. прийнятий на посаду асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Київського інституту удосконалення лікарів. З 2001 року і донині має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Анестезіологія».

Кандидат медичних наук з 2009 року. 3 16 вересня 2010 р. по теперішній час – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика. У березні 2013 р. отримав вчене звання доцента кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шупика. З вересня 2005 р. і по теперішній час – позаштатний головний консультант з гострих отруєнь ДОЗ КМДА. Член правління Київської секції Асоціації анестезіологів України. Консультант Республіканської станції екстреної медичної допомоги МОЗ України.

В 2004 р. протягом місяця стажувався в царині анестезіології і інтенсивної терапії на базі госпіталю м. Санс (Франція). У 2009 р. – повторне стажування на протязі 1 міс. На базі того ж самого госпіталю. В 2012 р. на протязі 2 тижнів стажувався у Національному госпіталі неврології і нейрохірургії м. Лондона (Велика Британія). Автор та співавтор 104 наукових та науково-методичних робіт.