Search

03 листопада відбулася онлайн-зустріч представників редакцій наукових видань, співзасновниками яких є Академія,  з відомою в Україні експерткою з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics кандидаткою біологічних наук науковим співробітником відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Іриною Тихонковою. Тема зустрічі - «Стратегії розвитку українського наукового видання».

5 - 6 листопада у Тернопільському Національному медичному університеті проходила одна з найважливіших в системі медичної освіти  XVІІ щорічна  Всеукраїнська  науково-практична конференція «Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти». 

28 - 30 жовтня 2020 р. відбулася науково-практична  конференція «Інноваційні технології в ревматології: основні напрямки імплементації».

29-30 жовтня 2020 р. у м. Києві (Україна) відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Стан та перспективи розвитку первинної медичної допомоги в Україні».

02 листопада 2020 року на кафедрі педіатрії №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика відбувся фаховий семінар для апробації дисертації за новими міжнародними вимогами на здобуття вченого ступеня доктора філософії.

30 жовтня 2020 року під головуванням академіка НАМН України професора Юрія Вороненка відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.623.07 по захисту дисертації доцента Анатолія Царенка, завідувача кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, на тему: „Медико-соціальне обґрунтування системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 «Соціальна медицина».

Протягом 20, 22, 27 та 29 жовтня 2020 р. у Києві відбулася щорічна науково-практична конференція «Актуальні проблеми лікування пацієнтів з ХОЗЛ та бронхіальною астмою в умовах пандемії COVID-19» в онлайн-форматі.

30 жовтня 2020 року на базі Інституту серця МОЗ України відбулася шоста щорічна реєстрова науково-практична онлайн-конференція «Актуальні питання кардіології та кардіохірургії».

Єдиний освітній простір – результат цілеспрямованої діяльності викладачів, а також набір певним чином пов'язаних між собою технологічних умов для істотного підвищення якості передавання знань.

Відповідно до рішення вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика на кафедрі ортопедії і травматології №1 відбувся разовий фаховий семінар щодо попереднього розгляду дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук) заочним аспірантом кафедри Д. Горбанем.

Процес реформування вищої освіти дозволив певним чином започаткувати дистанційні та інші методи навчання, що суттєво стало в нагоді в  ситуації з пандемією COVID-19 та карантином в Україні. 

17 жовтня 2020 року завершили свою роботу Британо-Український симпозіум (БУС 12) «Протоколи vs індивідуалізація лікування в анестезіології та інтенсивній терапії» і Молодіжна анестезіологічна конференція (МАК-5).