Google search

медичної_інформатики

 • Кроки подальшого підвищення якості БПР у НУОЗ України імені П.Л. Шупика

  З 01 жовтня 2022 р. вступив в дію договір університетської угоди між Деггендорфським інститутом технологій (DIT, Germany) та НУОЗ України імені П. Л. Шупика в рамках програми Європейського Союзу «Еразмус +».

 • Черговий семестр на кафедрі інформатики, інформаційних технологій і ТН

  У другому навчальному семестрі здобувачі вищої освіти очної (денної) форми навчання мали змогу обрати одну з вибіркових навчальних дисциплін, якою стала «Доказова медицина» (3 кредити ЄКТС, 90 годин), навчання за якою відбувалось із 28 березня по 15 квітня.

 • Кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання працює за планом

  В Україні триває воєнний стан і однією зі сфер життя, що найбільше постраждала від дій окупантів, стала освіта. Проте бажання пізнання нового, набуття необхідних навиків дослідника перемагають складнощі, пов’язані з їх отриманням. Для всіх, хто має можливість доєднатися до навчання, кафедра інформатики, ІТ і ТДН здійснює освітній процес у новому форматі.

 • PARTICIPATION OF PROFESSOR OZAR MINTSER IN THE MINISTERS OF HEALTH OF EU COUNTRIES MEETING

  Professor Ozar Mintser, head of the Department of Informatics, Information Technology and Transdisciplinary Learning, and of the Department employees took part in a high-level video conference held on January 27, 2022 in Paris, marking the beginning of France's presidency in the Council of the European Union (PFUE).

 • Участь професора Озара Мінцера в засіданні міністрів охорони здоров’я країн ЄС

  Завідувач кафедри інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання професор Озар Мінцер і представники кафедри взяли участь у роботі відеоконференції високого рівня, що відбулась 27 січня 2022 року в Парижі та була присвячена початку головування Франції у Раді Європейського Союзу (PFUE).

 • На кафедрі інформатики, інформаційних технологій і ТН розпочато новий навчальний рік

  Перший навчальний семестр для здобувачів вищої освіти очної (денної) форми навчання, які вступили до аспірантури НУОЗ України імені П. Л. Шупика в 2021 році за акредитованими освітньої-науковими програмами (ОНП) зі спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 228 Педіатрія та 091 Біологія в новому 2022 році розпочався навчальною нормативною дисципліною «Управління науковими проєктами.

 • Навчання у співробітництві на кафедрі медичної інформатики

  У листопаді розпочався перший семестр навчання здобувачів вищої освіти, які вступили до аспірантури НУОЗ України імені П. Л. Шупика в 2021 році за акредитованими освітньої-науковими програмами (ОНП) зі спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 228 Педіатрія та 091 Біологія.

 • День цифрового здоров'я

  Кафедра медичної інформатики НУОЗ України імені П. Л. Шупика  спільно з Деґгендорфським технологічним інститутом (DIT-ECRI) з 2020 року проводить «DigiHealthDay (День цифрового здоров’я)».

 • DigiHealthDay-2021: еxclusive Summer Events

  The Department of Medical Informatics Shupyk National Healthcare Univercity of Ukraine and the Deggendorf Institute of Technology (DIT), the Federal Republic of Germany, annually hold the Digital Health Day.

 • Проєкт «Єдиний освітній простір»

  Технологічний інститут Деггендорф у співпраці з Національним університетом охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика та іншими міжнародними партнерами запрошують  взяти участь в

  DigiHealthDay ™ — 2021 — міжнародному симпозіумі, організованому в європейському кампусі Ротталь-Інн (DIT-ECRI), який відбудеться 12 листопада 2021 року.

 • United Educational Space Project

  Deggendorf Institute of Technology in cooperation with Shupyk National Healthcare University of Ukraine invite to take part in DigiHealthDay — 2021 — an international symposium organized on the European Rottal-Inn Campus (DIT-ECRI) on November 12.

 • Формуємо нову стратегію «Єдиний освітянський простір»

  Кафедра медичної інформатики НУОЗ України імені П.Л. Шупика разом з Деггендорфським інститутом технологій (Німеччина) розпочала створення та впровадження нової стратегії  «Єдиний освітянський простір».

 • Успішний захист звіту в МОЗ України

  Наприкінці січня Міністерство охорони здоров'я України прийняло звіти НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Відбулося це на засіданні Комісії з питань науково-дослідних робіт із розгляду звітів про виконання прикладних досліджень, що фінансувались за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році.

 • Першій в Україні кафедрі медичної інформатики — 35 років

  Кафедра медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика створена відповідно до наказу від 02.01.1986 № 1 ГУУЗ Міністерства охорони здоров'я СРСР на виконання рішення Всесоюзної наради активу робітників МОЗ із прискорення науково-технічного прогресу.

 • Трансдисциплінарний кластер знань про коронавірусну інфекцію

  Протягом останніх 8 місяців на порталі Єдиного медичного простору (www.inmeds.com.ua), що є частиною офіційного веб-сайту НМАПО імені П. Л. Шупика, функціонує трансдисциплінарний кластер знань про коронавірусну інфекцію.

 • На кафедрі медичної інформатики успішно завершилася осіння сесія

  Нещодавно на кафедрі медичної інформатики завершено осінню сесію  навчання аспірантів здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. В цілому було проведено 7 курсів дисциплін загальної підготовки.

 • Міжнародний науковий симпозіум «День цифрової охорони здоров’я-2020»

  Зовсім нещодавно НМАПО імені П. Л. Шупика пишалася підписанням меморандуму про співпрацю з Деггендорфським університетом технологій (повідомлення на сайті від 28 жовтня 2020р.), а вже 13 листопада цього року академія взяла активну участь в спільному міжнародному науковому симпозіумі «День цифрової охорони здоров’я - 2020», яка транслювалася на 40 країн світу..

 • Participation of the Department of Medical Informatics in the international scientific symposium «Digital Health Care Day 2020»

  Most recently, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education was proud to sign a memorandum of cooperation with the Deggendorf University of Technology (announced on October 28, 2020), and on November 13th 2020 the academy took an active part in a joint international scientific symposium «Digital Health Day» - 2020, which was broadcast in 40 countries.

 • Науково-практична конференція «Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти»

  5 - 6 листопада у Тернопільському Національному медичному університеті проходила одна з найважливіших в системі медичної освіти  XVІІ щорічна  Всеукраїнська  науково-практична конференція «Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти». 

 • Досвід кафедри медичної інформатики в створенні єдиного освітнього простору

  Єдиний освітній простір – результат цілеспрямованої діяльності викладачів, а також набір певним чином пов'язаних між собою технологічних умов для істотного підвищення якості передавання знань.