Google search

наука

 • Засідання наукового гуртка з фармації

  15 лютого 2024 року відбулося спільне засідання наукового гуртка кафедри фармації та кафедри фармацевтичної технології і біофармації в онлайн форматі. Засідання було присвячено обговоренню змін, які відбулися в законодавчій базі відносно відпуску лікарських засобів за е-рецептом.

 • Наукова та виховна робота фармацевтичного та медико-профілактичного факультету

  Початок ІІ семестру 2023-2024 навчального року позначився для колективу фармацевтичного та медико-профілактичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика інтенсивною освітньою роботою з магістрами та аспірантами денної форми навчання, які приступили до занять після зимових канікул, а також новими завданнями з наукової, організаційної, клінічної та виховної роботи.

 • Симультанна хірургія – науковий напрям кафедри хірургії та судинної хірургії

  Колектив кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика під керівництвом його завідувача, заслуженого лікаря України професора Сергія Саволюка активно розвиває значну кількості наукових напрямів, що реалізуються на клінічних базах кафедри.

 • Simultaneous surgery is a scientific direction of the Department of Surgery and Vascular Surgery

  Among the numerous scientific directions actively pursued by the collective of the Department of Surgery and Vascular Surgery at the Shupyk National Healthcare University of Ukraine under the leadership of its head – honored doctor of Ukraine, Doctor of Medicine, Professor Savoliuk S.I., a direction that stands out for its complexity and modern surgical technology is simultaneous (combined, hybrid) surgery of the abdominal cavity, retroperitoneal space, and pelvis, which is implemented at the clinical bases of the department.

 • Пацієнт у ракурсі міждисциплінарного погляду

  Шановні лікарі! Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції «Пацієнт у ракурсі міждисциплінарного погляду», що відбудеться 27 лютого в форматі онлайн-трансляції одразу в усіх містах і населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей.

 • Клінічні керівництва для акушера-гінеколога

  Шановні лікарі! Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції «Клінічні керівництва для акушера-гінеколога», що відбудеться 28 лютого (об 11:00) в форматі онлайн-трансляції наживо одразу в усіх містах і населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей.

 • Успішний захист наукової роботи за спеціальністю «14.01.16 – психіатрія»

  23 січня 2024 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.147 Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, на якому асистент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Олександр Башинський представив до офіційного захисту свою дисертацію на тему: «Структурно – динамічні прояви саморуйнівної поведінки у хворих на психотичні розлади шизофренічного спектру» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність «14.01.16 – психіатрія»). Науковий керівник –  завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології професор Г. Пилягіна.

 • Психічні і поведінкові розлади та порушення нейропсихічного розвитку

  Шановні колеги! Раді повідомити, що видавництвом «Моріон» розпочато прийом замовлень на перше в Україні видання україномовного варіанту 06 розділу Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям 11 перегляду - «Психічні і поведінкові розлади та порушення нейропсихічного розвитку», підготовленого на базі кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології Національного медичного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика та КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія» виконавчого органу Київської міської ради.

 • Дискусійний клуб сімейного лікаря

  Шановні лікарі! Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції «Дискусійний клуб сімейного лікаря», що відбудеться у форматі онлайн-трансляції наживо одразу в усіх містах і населених пунктах Волинської та Рівненської областей!

 • Філософсько-методологічні аспекти гуманізації охорони здоров’я

  Філософський аналіз гуманізації сучасної галузі охорони здоров’я як теорії та практики має велике значення для розвитку медичної науки та освіти. Знання гуманістичних засад охорони здоров’я сприяють формуванню філософської та методологічної культури сучасного лікаря як дослідника та клініциста, сприяють його духовному розвиткові. 

 • Подання науково-практичних досягнень на Конгресі Товариства інтенсивної терапії

  Наприкінці січня 2024 р. в Аризоні (США) заплановано проведення конгресу американського Товариства інтенсивної терапії (SCCM-2024). Організатор цього заходу ‒ Товариство з інтенсивної терапії (SCCM), яке об'єднує понад 17 000 лікарів з більш ніж 80 країн світу.

 • Війна та депресія

  Наслідки війни для психічного та фізичного здоров’я, економічної безпеки та політичної стабільності країни є катастрофічними та довготривалими. Разом з додатковим стресовим фактором, викликаним пандемією COVID-19, російське вторгнення в Україну призвело до сплеску розладів психічного здоров’я. Кумулятивний ефект війни в Україні, ймовірно, призведе до несприятливих наслідків для психічного здоров’я цивільного населення та військових у зв’язку зі швидкими та сумними змінами в їхньому житті.

 • Краще видання 2023 року

  Наприкінці 2023 року завершився конкурс «Краще видання 2023 року», який щорічно проводить громадська організація «Національна академія наук вищої освіти України» (далі – Академія). Незважаючи на воєнний стан в нашій країні, загалом на конкурс було представлено 176 робіт з різних номінацій.  

 • Перемога у конкурсі

  Протягом 2023 року співробітниками кафедри фармацевтичної технології і біофармації – завідувачем кафедри професором Л. Давтян та професором А. Дроздовою разом з колективом військової фармації Української військово-медичної академії проводилася та була успішно реалізована робота з розробки нових лікарських засобів, що сприяли б запобіганню ускладнень та швидкому загоєнню ран у військовослужбовців і постраждалого населення.

 • Науково-практична конференція “X Амосовські читання”

  У грудні пройшла науково-практична конференція “X Амосовські читання” яка присвячена 110-річниці з дня народження Миколи  Амосова. Захід проходить щорічно з 2013 року за участю найкращих вітчизняних та закордонних фахівців. В конференції взяли активну участь і працівники кафедри хірургії серця та магістральних судин, оскільки інститут Амосова являється клінічною базою кафедри

 • Відбувся захист дисертації аспірантки кафедри фармації Ірини Даценко

  Урочисто завершився 2023 рік на кафедрі фармації. В останній робочий день року, 29 грудня відбулося засідання Спеціалізованої разової вченої ради ДФ 26.613.129 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України на якому аспірантка кафедри фармації Ірина Даценко представила до офіційного захисту свої наукові здобутки та практичні напрацювання. Дисертаційна робота «Науково-методичні підходи до удосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на легеневу гіпертензію» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (наукова спеціальність «15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація») виконана під науковим керівництвом професора кафедри фармації, к. фарм. н. Вадима Гульпи.

 • Нові горизонти у клініці кафедри хірургії та судинної хірургії

  У жовтні 2023 року до навчання на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) приступив докторант – к. мед. н. В. Ткалич. Науковим консультантом призначено завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії, заслуженого лікаря України, професора С. Саволюка.

 • Confident steps in the direction of European Integration

  For the fourth year in a row, the Department of Fundamental Disciplines and Informatics has been an active participant and co-organizer of the DigiHealthDay International Symposium since 2021. This significant annual event was one of the results of the cooperation of the Department (the Head of the Department is professor Ozar Mintser), as a representative of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine, and the European Campus Rottal-Inn (project coordinator — professor Georgi Chaltikyan) of the Deggendorf Institute of Technology (DIT), Federal Republic of Germany.

 • Доповідь за результатами наукової роботи на кафедрі фармації

  20 грудня 2023 року в.о. завідувача кафедри фармації д.фарм.н. Сергій Соловйов взяв участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку», присвяченій 25-річчю фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 • Доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект в академічному середовищі

  15 грудня професор кафедри фундаментальних дисциплін та інформатики Наталія Бойченко взяла участь у міжнародній конференції «Доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект в академічних колах та поза ними: зустріч на перехресті".