Search

МАК

 • Підсумки «Молодіжної анестезіологічної конференції «Тріщинські читання» (МАК-VI)

  Організація Молодіжної конференції в освітньому просторі України стає не просто цікавою ініціативою, а й необхідним кроком у житті української медичної спільноти. Молодіжна конференція сприяє професійному розвитку лікарів-інтернів та лікарів-початківців, що особливо актуально в сучасних умовах пандемії COVID-19.

 • RESULTS OF THE "YOUNG ANESTHESIOLOGISTS CONFERENCE "TRISCHYNSKYI READINGS" (MAC-VI)

  Organizing a youth conference in the educational space of Ukraine is becoming not just an interesting initiative, but also a necessary step in the life of Ukrainian medical community. The youth conference promotes the professional development of interns and novice doctors, which is especially important in the current conditions of the COVID-19 pandemic.

 • Симуляційна олімпіада у рамках анестезіологічної конференції «Тріщинські читання» (МАК VІ)

  Симуляційне навчання – метод набуття практичних навичок, що передбачає використання імітації реальних клінічних ситуацій. До симуляції вдаються у багатьох контекстах, таких, як симуляція технологій для оптимізації ефективності, проектування засобів безпеки, випробування, тренінги, освіта чи відеоігри.

 • SIMULATION OLYMPIAD IN THE FRAMEWORK OF THE ANAESTHESIA CONFERENCE "TRISHCHYNSKIY READINGS" (MAK VI)

  Simulation training is a method of acquiring practical skills that involves the use of simulation of real clinical situations. Simulations are used in many contexts, such as simulating technologies to optimize performance, developing security tools, testing, training, education, or video games.

 • 29 жовтня - Всесвітній день псоріазу

  Щорічно, 29 жовтня, весь світ відзначає Всесвітній день псоріазу. Українська національна асоціація псоріазу за підтримки кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунологіі НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Medical Knowledge Hub запрошують усіх бажаючих до участі в онлайн-конференції, присвяченій цій важливій події. На сьогодні цей День відзначають більш ніж в 50-ти країнах світу.

 • Запрошуємо до участі в Олімпіаді з інфузійної терапії

  Шановні колеги! Організаційний комітет «Молодіжної анестезіологічної конференції» МАК-6 запрошує студентів, лікарів-інтернів та лікарів зі стажем роботи до 5 років до участі в Олімпіаді з інфузійної терапії.

 • THE TWELFTH BRITISH-UKRAINIAN SYMPOSIUM (BUS-12) AND THE FIFTH YOUTH ANESTHESIOLOGICAL CONFERENCE (YAC-5) HAVE COMPLETED THEIR WORK

  On October 17, 2020, the BRITISH-UKRAINIAN SYMPOSIUM (BUS 12) “Protocols vs. Individualization of Treatment in Anesthesiology and Intensive Care” and the YOUTH ANESTHESIOLOGICAL CONFERENCE (YAC-5) completed their work.

 • БУС - 12 та МАК - 5 завершили свою роботу

  17 жовтня 2020 року завершили свою роботу Британо-Український симпозіум (БУС 12) «Протоколи vs індивідуалізація лікування в анестезіології та інтенсивній терапії» і Молодіжна анестезіологічна конференція (МАК-5).

 • БУС-12 та МАК-5 розпочали свою роботу

  15 жовтня 2020 року на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» розпочали роботу Дванадцятий британо-український симпозіум (БУС-12) «Протоколи vs індивідуалізація лікування в анестезіології та інтенсивній терапії» та П'ята молодіжна анестезіологічна конференція (МАК-5).