Search

Незважаючи на важкий час епідемії, лікарі повинні продовжувати навчатися, отримувати нові знання та компетенції. І перехід освітнього процесу в он-лайн не повинен стояти на заваді безперервній медичній освіті.

19 - 20 листопада відбулась Всеукраїнська науково-методична відеоконференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2020», співорганізаторами якої виступили Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та низка професійних асоціацій.

19 листопада відбувся Методологічний семінар «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України», організований Національною академією педагогічних наук (НАПН) України. У науковій дискусії зібралися: академіки НАН України, НАПН України, ректори ЗВО України, освітяни.

В усіх рекомендаціях закордонних та вітчизняних асоціацій кардіологів першим пунктом іде навчання пацієнтів, проте лікар не завжди під час прийому встигає приділити достатньо часу даному пункту. Тому, на базі ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» 18 листопада 2020 року відкрито Центр консультації та спостереження пацієнтів на основі цифрових технологій.

19 - 20 листопада 2020 року на базі кафедри функціональної діагностики відбулася XІI науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Дні аритмології в Києві».

Співорганізаторами цього щорічного реєстрового заходу традиційно стали Інститут серця МОЗ України та Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

14 листопада відбувся черговий Консиліум фахівців при коморбідних станах за участю колективу кафедри кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика.

Основною темою зустрічі стали питання, що об’єднують кардіологію та неврологію: інсульт та первинна профілактика, а також можливості церебропротекції антигіпертензивної терапії.

18 листопада завідувачка кафедри кардіології Марина Долженко разом з фахівцями Всеукраїнського респіраторного клубу взяли он-лайн участь  в Міжнародному круглому столі, що був присвячений темі «Зниження факторів ризику, як ключова стратегія суспільного здоров’я».

У першу суботу листопада  майже 9000 лікарів зібралися разом на Консиліумі фахівців при коморбідних станах.

«Родзинкою» заходу стала доповідь проф. С. Дуброва про помилки на первинній ланці медицини  при лікуванні хворих на COVID 19. Це була неймовірна доповідь, яка викликала хвилю запитань, і позитивних відгуків у слухачів. Медична спільнота вирішила, що амбіції нам ні до чого, а будемо обговорювати помилки із 700 історій хвороб.

31 жовтня, у суботу, співробітники кафедри кардіології провели для сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів та неврологів онлайн зустріч на Консиліумі фахівців при коморбідних станах. Аудиторія була  дуже численною та об’єднала медичних працівників з усієї України.

Цей медичний захід був присвячений розбору клінічних випадків з кардіології, нефрології, неврології.

Аспірант кафедри загальної та невідкладної хірургії Анастасія Ігнатьєва проходить навчання за програмою «2020 Global Medical Training and Sharing Projects for the Foreign Medical Team» в м. Сеул, Південна Корея, за спеціалізацією «Пластична естетична та реконструктивна хірургія».

19 листопада 2020 р. в онлайн форматі відбулася Римська міністерська конференція, що підсумувала 2-річний цикл роботи Групи супроводу Болонського процесу, до якого Україна приєдналася 2005 р. До заходу, що об’єднав міністрів освіти 48 країн-учасниць та міжнародних організацій, долучилася проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професор Олеся Гульчій.

13 листопада 2020 року була проведена науково-практична конференція на тему: «Обмін досвідом та сучасні рекомендації в лікуванні захворювань ЛОР-органів».  Цей науковий захід проходив в режимі онлайн. Всього зареєструвалося більш ніж 2 тисячі фахівців: отоларингологів, лікарів сімейної медицини та педіатрів. Конференція сприяла поширенню знань щодо сучасних рекомендацій по веденню пацієнтів з захворюваннями ЛОР-органів та аналізом багатоцентрових досліджень медичною спільнотою..