Search

 

МИХАЛЬЧУК Василь Миколайович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Заслужений працівник охорони здоров'я України.

Закінчив Тернопільський державний медичний інститут, лікувальний факультет у 1980 році та отримав кваліфікацію «Лікар» та МАУП, м. Київ, юридичний факультет у 2008 році за спеціальністю «Юрист».

 

ВОРОНЕНКО Юрій Васильович — доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України, дійсний член низки громадських академій: Академії наук вищої освіти України, Європейської Академії природничих наук, АМН Польщі та Міжнародної медичної академії імені Альберта Швейцера, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

В 1973 р. закінчив Київський медичний інститут (нині — Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). Пройшов в ньому шлях від аспіранта до завідувача кафедри соціальної медицини. У 1991 р. захистив докторську дисертацію «Соціально-гігієнічні основи профілактики і організації етапного лікування опіків».

 

ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович - доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика,  професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування.

Закінчив Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова (1984), Українську академію державного управління при Президентові України (2003), Київський Національний  університет технологій та дизайну (2015).

 

ГОРАЧУК Вікторія Валентинівна - доктор медичних наук, професор, заслужений працівник охорони здоров'я України, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування учений секретар НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

У 1982 р. закінчила Одеський медичний інститут імені М. І. Пирогова, педіатричний факультет, з відзнакою.

 

БУГРО Валерій Іванович – доктор медичних наук (2017), професор (2019), заслужений працівник охорони здоров’я України (2010), професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування.

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1981). Навчався в клінічній ординатурі на кафедрі соціальної гігієни і організації охорони здоров’я Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1986–1988) та аспірантурі на кафедрі управління охороною здоров’я Київського державного інституту удосконалення лікарів (1988–1991). По закінченню аспірантури – асистент (1991–1997), старший викладач (1997–2000), доцент (2000–2020), з 2020 року – професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування (за сумісництвом).

ГБУР Зоряна Володимирівна - професор, доктор наук з державного управління, професор кафедри управління охорони здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.

Сфера наукових інтересів: національна та економічна безпека, кадрова безпека в системі державного управління, фінансово-економічні важелі держави, міжнародний тероризм, використання штучного інтелекту в інтересах національної безпеки тощо.