Google search

ГОЛУБЧИКОВ Михайло Васильович – професор кафедри управління охороною здоров'я НУОЗ України імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук.

В 1979 р. закінчив Київський медичний інститут на працював на кафедрі комунальної гігієни вказаного інституту. В 1986 році захистив кандидатську дисертацію на перейшов працювати в інститут біохімії Академії наук України.

ВОРОНЕНКО Юрій Васильович — доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України, дійсний член низки громадських академій: Академії наук вищої освіти України, Європейської Академії природничих наук, АМН Польщі та Міжнародної медичної академії імені Альберта Швейцера, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

В 1973 р. закінчив Київський медичний інститут (нині — Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). Пройшов в ньому шлях від аспіранта до завідувача кафедри соціальної медицини. У 1991 р. захистив докторську дисертацію «Соціально-гігієнічні основи профілактики і організації етапного лікування опіків».

ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович - доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України, проректор з науково-педагогічної роботи, голова Вченої ради Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика.

Закінчив Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова (1984), Українську академію державного управління при Президентові України (2003), Київський Національний університет технологій та дизайну (2015).

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва, доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник охорони здоров’я.

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця пройшла шлях від аспіранта (1982–1987) до проректора з міжнародних зв’язків (2000–2012), ініціювала створення і очолила кафедру менеджменту охорони здоров’я (2010–2012) та розробила систему і впровадила англомовну підготовку іноземних студентів (з 2004 р.).

Автор та співавтор понад 200 наукових праць, у т.ч. 7 підручників (серед них – першого і наразі єдиного підручника з громадського здоров’я) та галузевих стандартів вищої освіти за трьома спеціальностями, навчальних програм до- та післядипломної підготовки лікарів, підвищення кваліфікації з громадського здоров’я, соціальної медицини та організації охорони здоров’я, менеджменту охорони здоров’я. H-index у Scopus дорівнює 6, у Google Scholar – 10.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 (спеціальність 14.02.03 – соціальна медицина), співкерівник дисертації на ступінь доктора філософії (PhD), захищеної у Каролінському інституті (Королівство Швеція).

БУГРО Валерій Іванович – доктор медичних наук (2017), професор (2019), заслужений працівник охорони здоров’я України (2010).

Голова Первинної профспілкової організації, член координаційної ради з питань забезпечення якості, член вченої ради, ректорату та постійно діючої кадрової комісії вченої ради (з 2019), вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 за спеціальністю «Соціальна медицина» (з 2003).

МИХАЛЬЧУК Василь Миколайович - доктор медичних наук, професор, в.о. декана фармацевтичного та медико-профілактичного факультету, Заслужений працівник охорони здоров'я України.

Закінчив Тернопільський державний медичний інститут, лікувальний факультет у 1980 році та отримав кваліфікацію «Лікар» та МАУП, м. Київ, юридичний факультет у 2008 році за спеціальністю «Юрист».