Search

ОГОЛОШЕННЯ!

Кафедра управління охороною здоров’я та публічного адміністрування 14-15 лютого 2022 року проводить короткотерміновий 2-х денний  семінар  за темою «Стратегічне управління та планування в сфері охорони здоров’я» за лікарською спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».

Заняття проводять професор Дубич Клавдія Василівна та професор Діденко Ніна Григорівна.

 За навчання на короткотермінових навчальних семінарах тривалістю 2 дні слухач отримує 20 балів (згідно з п.3.4 додатку № 5  наказу МОЗ України від 25.03.2019 № 446 ).

Кафедра управління охороною здоров’я створена згідно з Рішенням Вченої Ради НМАПО імені П.Л. Шупика від 7 червня 1988 року (1992 р. - опорна).

Штатний кафедри складає  8,25 ставок  за бюджетом та 3,25 – тимчасові ставки для платних циклів.

Згідно отриманої ліцензії за наказом МОН №1010 від 12.12.2019 року вперше за роки існування академії в 2020 році розпочато навчання у магістратурі за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

На виконання п.28 постанови КМУ №1178 з 17.11.2020 року для забезпечення освітнього процесу в магістратурі додатково за спеціальним фондом введено 9 ставок НПП та допоміжного персоналу.

На кафедрі працюють 9 співробітників за основним місцем роботи, 3 співробітників за сумісництвом, 12 викладачів з погодинною оплатою.

Навчальною базою кафедри є приміщення НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Кафедра є опорною зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я».

За результатами анкетування слухачів/інтернів та протоколів заключних конференцій серед зауважень та побажань щодо організації, проведення і забезпечення навчального процесу основними були: подальше впровадження циклів СП та ТУ у виїзній формі навчання, розширення занять по правовому регулюванню системи охорони здоров`я та управлінні якістю медичною допомогою, фінансовим питання в охороні здоров’я. Стосовно доступності викладання, ілюстративності матеріалу, новизни інформації, теоретичної значущості, практичної спрямованості зауважень немає.

В 2020 році на кафедрі  проведено 17 основних циклів зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я», з них: спеціалізація –2, ТУ – 12 (11 – виїзних очно-заочних з елементами дистанційного навчання і 1 стаціонарний), стажування - 2. Було проведено 1 очний цикли 18-місячного навчально-освітнього проекту підготовки керівників медичних закладів третинного рівня та їх резерву за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», в основу якого покладений модульний принцип та очно-заочна форма навчання.

На кафедрі проходили навчання 396 слухачі (заплановано було 364).

План комплектування циклів підвищення кваліфікації у 2020 році виконано на 100 %.

Всі співробітники кафедри виконали план по педагогічному навантаженню.

Додатково до плану виконано 22 позабюджетних цикли СП, стажування ТУ та циклів за індивідуальним планом навчання  (5 – спеціалізації, 2 – стажування, 24 – тематичного удосконалення, у т.ч. 16 циклів для 16 керівників за індивідуальним планом на позабюджетній основі) для 1981 керівників медичних закладів недержавної форми власності.

Всього було проведено 64 циклів удосконалення кваліфікації лікарів.

Загальна кількість слухачів за рік складає 2377.

Також проведено 1 цикл для лікарів суміжних кафедр − лікарів-курсантів на циклі спеціалізації зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» − 23 слухачі.