Google search

ДУБИЧ Клавдія Василівна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри охорони здоров’я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Доктор наук з державного управління (2016), професор (2021).

Відзначена нагрудними знаками  МОН України «Відмінник освіти та науки» (2004 р.) та «Антон Макаренко» (2007 р.).

Освіта:

Закінчила Рівненський державний інститут культури(1999 р., кваліфікація – менеджер-економіст соціально-культурної сфери),   Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2008 р. кваліфікація – магістр з менеджменту організацій) та Донецький державний університет управління(2020 р.,  кваліфікація – магістр з публічного управління та адміністрування).

З 2000 р. професійної діяльності у закладах вищої освіті обіймала посади: методиста, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, проректора з навчально-виховної роботи.

Під керівництвом професора Дубич К.В.:

  • підготовлено та успішно захищено 1 дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, 4 дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Проходила  наукове міжнародне стажування і виступала з лекціями у закордонних закладах вищої освіти: у Вищій школі міжнародного бізнесу ISM Словаччина в м. Пряшів (2019 р.), Академії Яна Длугоша в Ченстохові, Польща (2020). Пройшла курси англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти, який відповідає рівню В2 (2018 р.)

Дубич К.В. автором  понад 250 друкованих наукових праць в вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, в т.ч. в які включені до наукометричної бази Scopus, автором та співавтором  6 підручників і посібників та  9 монографій.

Коло наукових інтересів: роль публічного управління в удосконаленні системи соціального  захисту населення, надання паліативної та хоспісної допомоги, забезпечення соціально-медичними послугами об’єднаних територіальних громад України. Сфера наукових і прикладних інтересів охоплює також проблематику національної та державної безпеки забезпечення зайнятості населення та попередження і профілактика  інтелектуальної міграції, вдосконалення державної соціальної політики, зокрема в галузі освіти та охорони здоров'я України.