Google search

В 2020 році була запланована нова ініціативно-пошукова робота «Обгрунтування інноваційних моделей управління та оптимізації організаційних форм діяльності органів, підприємств та закладів охорони здоров’я»;  термін виконання 2020-2024 роки. Науковим керівником  роботи є академік НАМН України, д.мед.н., професор, ректор НУОЗ України імені П. Л. Шупика – Вороненко Ю. В; відповідальним виконавцем – д.мед.н. професор, завідувач кафедри управління охороною здоров’я НУОЗ України імені П. Л. Шупика – Михальчук В. М.

Метою наукового дослідження стане медико-соціальне обгрунтуавння інноваційних моделей управління та оптимізації організаційних форм діяльності органів, підприємств та закладів охорони здоров’я. Результати дослідження стануть об’єктивним науковим підгрунтям для змін в ході реформування охорони здоров’я.

В 2020 році викладачі кафедри приймали активну участь у всіх аспектах науково-дослідної роботи. Перш за все це участь численних наукових форумах.

Так, в ході ХІ Міжнародного Медичного Форуму, кафедрою була організована і проведена 16 вересня 2020 року науково-практична конференція «Інноваційні моделі управління та оптимізація діяльності органів, підприємств та закладів охорони здоров’я» на якій доповідались перші результати виконання згаданої ініціативно-пошукової наукової роботи.

Про активну участь в наукових форумах свідчать опубліковані  тези: на державному рівні – 17, міжнародному – 7. В ході наукових форумів співробітники кафедри були не тільки учасниками, а й доповідачами та модераторами.

Результати наукових досліджень публікувались в збірниках були розділами в монографіях (11), а також в численних статтях:

  • у вітчизняних виданнях – 35;
  • у міжнародних виданнях – 2;
  • у фахових виданнях МОН України – 15;
  • у Scopus / Web of Science – 10.

На кафедрі працює дві наукові школи:

  • «З теорії і практики соціальної медицини, управління охороною здоров’я та медичною освітою» під керівництвом академіка НАМН України, ректора професора Ю. В. Вороненка.
  • «З наукових основ організації медичної допомоги матерям та дітям» під керівництвом професора кафедри управління охороною здоров’я Н. Г. Гойди.

При НУОЗ України імені П. Л. Шупика функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.613.07 по захисту кандидатських та докторських дисертацій по науковій спеціальності «Соціальна медицина» 6 науково-педагогічних співробітників кафедри входять до її складу.

Публікації кафедри (Переглянути у PDF)

Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування в сфері охорони здоров'я», 20 жовтня 2022 р.

Науково-практична конференція «Правові, організаційні та економічні засади програм реабілітації осіб з обмеженням життєдіяльності», 10 листопада 2022 р.