Google search

МИХАЛЬЧУК Василь Миколайович - доктор медичних наук, професор, в.о. декана фармацевтичного та медико-профілактичного факультету, Заслужений працівник охорони здоров'я України.

Закінчив Тернопільський державний медичний інститут, лікувальний факультет у 1980 році та отримав кваліфікацію «Лікар» та МАУП, м. Київ, юридичний факультет у 2008 році за спеціальністю «Юрист».

З 1984 працював на керівних посадах: головного лікаря ОСПК; керівника підрозділів МОЗ України; Першого заступника голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам; професором кафедри управління охороною здоров’я НМАПО  імені П.Л. Шупика (нині НУОЗ України імені П.Л. Шупика), 2016 -2022 рр. – завідувач кафедри управління охороною здоров'я (нині кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування).

Викладає трудове право; систему роботи з персоналом та управління кадрами; основи законодавства охорони здоров’я, державну політику в сфері охорони здоров’я.

За безпосередньою участю Михальчука В.М. підготовлено ряд програмних документів.

Працює над розробками нових нормативно-правових документів та програм, займається науковою роботою, є співавтором понад 120 наукових робіт, в тому числі 2 монографії, 5 навчальних посібників, 4-х патентів.

Досліджує нормативно-правові аспекти управління якістю медичної допомоги, основи публічного управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я.