Google search

На кафедрі здійснюється післядипломна підготовка лікарів за спеціальностями:

 • Педіатрія;
 • Дитяча ревматологія;
 • Дитяча кардіоревматологія;
 • Загальна практика – сімейна медицина (суміжна кафедра, викладає курс 3 «Здоров’я дитини»).

На кафедрі викладаються наступні дисципліни, згідно діючим планам та програмам:

 • Спеціалізація (інтернатура) зі спеціальності «Педіатрія» (2 роки), «Загальна практика-сімейна медицина» (як суміжна кафедра на 1 році навчання)
 • Спеціалізація:
  • «Педіатрія» для лікарів-неонатологів тривалістю та лікарів-педіатрів, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю 3 міс;
  • «Дитяча ревматологія» для лікарів-педіатрів тривалістю 3 місяці, для лікарів-ревматологів дитячих, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю - 1 міс;
  • «Дитяча кардіоревматологія» тривалістю 2 міс для лікарів-кардіоревматологів дитячих, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю;
  • «Загальна практика – сімейна медицина» (суміжна кафедра, 1 міс.);
 • Тематичного удосконалення– тривалістю 1, 2  тижні, у тому числі за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, відповідно затвердженому календарному плану НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в аспірантурі очної (денної, вечірньої) та заочної форм навчання за спеціальністю 228 Педіатрія (нормативна навчальна дисципліна "Педіатрія").

Навчання на всіх циклах проводиться:

 • за бюджетною формою;
 • на госпрозрахункових засадах.

Мови викладання – українська.

У системі безперервного професійного розвитку (за потребою практичної ланки охорони здоров’я)  кафедра може проводити цикли ТУ тривалістю 78 годин (2 тижні) та 39 годин (1 тиждень) за наступними напрямками:

 • “Невідкладні стани в педіатрії” (для лікарів-педіатрів, неонатологів-педіатрів, пульмонологів дитячих, кардіоревматологів дитячих, кардіологів дитячих, ревматологів дитячих, нефрологів дитячих, хірургів дитячих, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів ЕМД) тривалістю 0,25 місяця та 0,5 місяця.
 • “Вибрані питання дитячої кардіоревматології” (для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, неонатологів-педіатрів, пульмонологів дитячих, кардіоревматологів дитячих, нефрологів дитячих), тривалість 0,5 місяця.
 • «Клінічні аспекти антимікробної терапії в педіатрії» (для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, неонатологів-педіатрів, пульмонологів дитячих, отоларингологів дитячих, кардіоревматологів дитячих, нефрологів дитячих, гастроентерологів дитячих, хірургів дитячих)тривалість 0,5 місяця.
 • «Вибрані питання педіатрії» (для лікарів-педіатрів, педіатрів-неонатологів, пульмонологів дитячих, отоларингологів дитячих, неврологів дитячих, кардіоревматологів дитячих, нефрологів дитячих, лікарів загальної практики – сімейної медицини) тривалість 0,5 місяця.
 • «Вибрані питання фізіології та патології дітей раннього віку» (для лікарів-педіатрів, лікарів-спеціалістів за однією зі спеціальностей педіатричного профілю (неонатологів, пульмонологів, отоларингологів, неврологів та ін.), лікарів загальної практики – сімейної медицини) тривалість 0,5 місяця.
 • «Організація грудного вигодовування новонароджених і немовлят та виходжування методом мати-кенгуру передчасно народжених дітей» (для лікарів-педіатрів, неонатологів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини). тривалість 0,5 місяця.
 • “Ревматичні захворювання у дітей” (для лікарів-педіатрів, кардіоревматологів дитячих, кардіологів дитячих, ревматологів дитячих, нефрологів дитячих, неонатологів-педіатрів, пульмонологів дитячих, хірургів дитячих, лікарів загальної практики – сімейної медицини). тривалість 0,5 місяця.
 • “Складний пацієнт в практиці дитячого кардіоревматолога” (для кардіоревматологів дитячих, кардіологів дитячих, ревматологів дитячих, лікарів-педіатрів, неонатологів-педіатрів, пульмонологів дитячих,  нефрологів дитячих, хірургів дитячих, лікарів загальної практики – сімейної медицини). тривалість 0,5 місяця.
 • “Діагностика і тактика ведення патології шлунково-кишкового тракту у дітей” (для лікарів-педіатрів, дитячих гастроентерологів, неонатологів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини). тривалість 0,5 місяця.
 • “Ендокринна коморбідність у пацієнтів педіатричного профілю” (для лікарів-педіатрів, неонатологів-педіатрів, кардіоревматологів дитячих, кардіологів дитячих, ревматологів дитячих, нефрологів дитячих, лікарів загальної практики – сімейної медицини) тривалість 0,5 місяця.

Навчальна база кафедри - КНП «КМДКЛ № 1» (Київ, вул. Богатирська,30) - це багатопрофільна міська дитяча клінічна лікарня, яка окрім стаціонару має в своїй структурі консультативну поліклініку. Співробітники кафедри проводять лікувально-діагностичну роботу як в стаціонарі, так і в консультативній поліклініці, а також ще на 2 клінічних базах кафедри - КНП “ЦПМСД №1”, КНП “ЦПМСД №2” Оболонського району м. Києва. Тому НПП кафедри добре розуміють особливості роботи лікаря-практика на різних етапах допомоги та передають це слухачам.

Заплановані види активності:

 • проблемне навчання у малих групах (аудиторна робота);
 • самостійне навчання з використанням сучасних технічних засобів трансляції інформації, підготовка і виконання завдань;
 • робота з діагностичною апаратурою (під керівництвом викладача та самостійно);
 • відпрацювання практичних навичок в симуляційному класі, з використанням манекенів на кафедрі (під керівництвом викладача та самостійно);
 • користування електронною поштою та відеозв’язком.

Кожен цикл включає в себе проведення лекцій, семінарських та практичних занять в різних формах (очна, дистанційна, змішана).

Освітня робота на кафедрі проводиться викладачами на базі кафедри в аудиторіях і навчальних кімнатах та у профільних відділеннях. В навчальному процесі широко використовуються комп’ютери і мультимедіа, наявне діагностичне обладнання, наочне обладнання/муляжі, електронні посібники, підручники, навчальні відеофільми і сучасні технології передачі знань.

На кафедрі створено кабінет функціональної діагностики (навчальна кімната), в якому розміщено діагностичне обладнання кафедри: ЕКГ-апарат, добовий моніторинг ЕКГ за Холтером, добовий моніторинг АТ, допплер Ехо-кардіограф, капіляроскоп, велоергометр. Співробітниками кафедри власноруч проводяться наступні дослідження: Ехо-КГ, ЕКГ, УЗД судин голови і шиї, УЗД суглобів і зв’язкового апарату, Холтер моніторинг ЕКГ, добовий моніторинг АТ, капіляроскопія. Діагностична апаратура кабінету функціональної діагностики активно використовується в навчальному процесі (на циклах дитячої ревматології, кардіоревматології, інтернатури та спеціалізації за спеціальністю “Педіатрія” та “Загальна практика - сімейна медицина”).

На кафедрі створено комп’ютерний клас, є наявний доступ до інтернету, що дозволяє слухачам користуватися електронною бібліотекою та інформаційними ресурсами, вирішувати клінічні задачі, вивчати та розбирати суперечливі питання що до діагностики та лікування окремих захворювань у дітей, знайомитися із останніми досягненнями медичної науки, клінічними  рекомендаціями, заснованими на принципах доказової медицини.

В умовах пандемії SARS-Cov-2 та воєнного стану лекційні, семінарські заняття і тестування з обговоренням проводяться дистанційно (синхронно-асинхронно), а відпрацювання практичних навичок проводиться в навчальних кімнатах малими групами з дотриманням визначених епідеміологічних норм та норм безпеки, а також  під час чергувань у відділеннях (для лікарів-інтернів).

Співробітники кафедри педіатрії під час офлайн-занять забезпечують відпрацювання практичних навичок слухачами з надання медичної допомоги при виникненні невідкладних станів у дітей. Відпрацювання та вдосконалення практичних навичок з невідкладних станів особливо важливо під час воєнного стану, коли ризики їхнього виникнення різко зростають. Сьогодні кожному лікарю необхідно постійно вдосконалювати практичні навички, освоювати знання зі суміжних сфер медичної практики, щоб бути готовим надати якісну та своєчасну допомогу, у тому числі при невідкладних станах в педіатрії.

Для проведення занять у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет зв’язку:

 1. Електрона пошта
 2. ZOOM конференції
 3. Skype конференції
 4. Навчальна платформа GOOGLE CLASSROOM
 5. Хмарне сховище Google drive
 6. Платформа Discord
 7. Viber зв’язок
 8. Передача документації здійснюється через «Нова пошта»