Google search

Протягом багатьох років питання дитячої кардіоревматології є основним науковим напрямком колективу кафедри, що пов’язано багаторічним досвідом роботи кафедри,  яка є опорною та єдиною кафедрою в Україні, яка проводить цикли стажування/спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів дитячих кардіоревматологів. Завідувач  педіатрії  професор Марушко Тетяна Вікторівна є головним експертом МОЗ України у галузі дитячої кардіоревматології. До часу пандемії та військового часу на кафедрі проводилися щомісячні засідання наукової  школи дитячих кардіоревматологів, яку очолює професор, доктор медичних наук Марушко Тетяна Вікторівна. При переході на дистанційне навчання школи набули форму фахових семінарів.

Міжнародні та вітчизняні досягнення у галузі дитячої ревматології  з проведенням диференційованої терапії з використанням генно-інженерних біологічних препаратів спонукають до глибокого вивчення ефективності та безпечності такої терапії у наукових дослідженнях. 

На сьогодні на кафедрі проводиться  НДР за темою «Дисліпідемічні патерни в дитячому віці: особливості діагностики та прогнозування» (2022-2024 рр.)

Метою роботи є підвищення ефективності медичного супроводу дітей з дисліпідеміями шляхом створення алгоритму ранньої діагностики та моніторингу ефективності профілактичного комплексу для попередження ураження серцево-судинної системи.

Завдання наукових досліджень: 

1)  Визначити структуру дисліпідемічних патернів у дітей на сучасному етапі  

2)  Дослідити характер клініко-лабораторних та інструментальних змін при дисліпідеміях у дітей залежно від фенотипичного патерну  

3)  Встановити особливості ураження серцево-судинної системи у дітей  залежно від типу дисліпідемії

4)   Визначити можливість використання біомаркерів ураження  для ранньої діагностики дисліпідемій у дітей, прогнозування перебігу захворювання та моніторингу ефективності профілактично-лікувального комплексу 

5)   Провести інтеграцію клінічних, лабораторних та інструментальних показників з особливостями медичного супроводу дітей з дисліпідеміями

6)   Науково обґрунтувати та розробити алгоритм ранньої діагностики, прогнозування та профілактики прогресування ураження серцево-судинної системи у дітей з різними типами дисліпідемій

7)   Створити мобільний додаток для впровадження у медичну практику щодо визначення об’ємів та графіку спостереження

Очікуване науково-практичне значення. Розробка алгоритму ранньої діагностики дозволить на доклінічному етапі виявити пошкодження серцево-судинної системи, що  дасть можливість своєчасно призначити профілактично-лікувальні заходи при дисліпідеміях у дітей. Окреслення алгоритму застосування біохімічних маркерів та окремих показників інструментальних досліджень дозволить проводити моніторинг ефективності застосованої профілактики та лікування, прогнозувати перебіг патологічного стану у педіатричних пацієнтів. Розробка та впровадження мобільного додатку для лікарів первинної ланки, лікарів-педіатрів, лікарів-кардіологів дитячих, лікарів-кардіоревматологів дитячих з отриманими алгоритмами для ефективного менеджменту дитячого населення.

У 2020 р. завершено тему НДР (2018-2020 рр.) «Медико-соціальний супровід, клініко-лабораторна та інструментальна характеристика хворих на ювенільний ідіопатичний артрит при диференційованій терапії із застосуванням генно-інженерних біологічних препаратів»

Результати роботи дозволили оцінити фізичний розвиток дітей з ювенільним артритом та оцінити ефективність базисної терапії та з використанням імунобіологічних препаратів; встановити основні фактори, що впливають на стан кісткової тканини та запропонувати алгоритм диференційованої терапії. Для практичної охорони здоров’я запропоновано схеми відновлювальної терапії при різних формах ювенільного ревматоїдного артриту з включенням імунобіологічних препаратів. За матеріалами НДР доповнено навчально-методичні матеріали для інтернів та слухачів.

У 2017 р. була завершено тему НДР (2015-2017 рр.): «Оптимізація діагностики та удосконалення лікування ювенільних артритів». 

За результатами роботи оптимізовано ранню діагностику у дітей з ювенільними ревматоїдними артритами з використанням променевих методів, удосконалено підходи до диференціальної діагностики та розроблено підходи до раннього початок адекватної базисної терапії для попередження прогресування патологічного процесу в суглобах із розвитком інвалідності. 

В аспірантурі  на кафедрі навчаються 6 аспірантів. Два аспіранти готуються до апробації наукової роботи.