Search

Завідувач кафедри педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.

Марушко Тетяна Вікторівна закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1982 році. Після закінчення інституту працювала дільничним лікарем, дитячим кардіоревматологом, навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської педіатрії  КМІ.  У 1993 році захистила кандидатську дисертацію, в 2006 році - докторську дисертацію на тему «Ювенільний ревматоїдний артрит: особливості діагностики та лікування». З 1994 року працювала асистентом, з 2003 року – доцентом, з 2007 року на посаді професора кафедри педіатрії-2 НМАПО імені П.Л. Шупика, з 2017 року – завідувач кафедри.

КУРІЛІНА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА - професор кафедри педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту у 1988 році. Після закінчення інституту навчалася в клінічній ординатурі в НДІ педіатрії, акушерства і гінекології ім. П.Буйко (нині ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О.М.Лук’янової НАМН України»). З 1990 р. працювала лікарем-ординатором відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей Інституту. У 1994 р. за конкурсом обрана на посаду наукового співробітника відділення неонатології, з 2007 по 2017 рр. – провідний науковий співробітник.

Глядєлова Наталія Павлівна - доцент кафедри педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук.  

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця в 1986 році.

Після закінчення інституту в 1986-1990 роках навчалася в клінічній ординатурі при кафедрі дитячих хвороб №1 Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.  З 1990 по 1993 рік працювала лікарем-ординатором відділення молодшого дитинства та стенозуючих ларинготрахеїтів МДКЛ №1 м. Києва. В 1993-1996 роках навчалася в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №2 КМАПО. В 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка ефективності різних методів лікування хронічних гастродуоденітів у дітей». З 1996 р. по направленню МОЗ України після дострокового закінчення очної аспірантури працювала асистентом кафедри педіатрії №3.

Корнєва Валентина Володимирівна - доцент кафедри педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук.  

Закінчила Чернівецький медичний інститут з відзнакою у 1972 році. З 1976-1978рр. навчалась у клінічній ординатурі при кафедрі педіатрії Чернівецького медичного інститут.

З 01.09 1978 р.  по 31.08. 1991 р. працювала асистентом кафедри педіатрії №1 Чернівецького медичного інститут; у 1983 р. захистила кандидатську дисертацію.

Козачук Валентина Григорівна – доцент кафедри педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук

Закінчила у 1989 р. Дніпропетровський Ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія». У 1998-2000 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика

У 2002 році захистила дисертацію «Стан центральної та церебральної гемодинаміки у дітей з вегетативною дисфункцією і корекція виявлених порушень» на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук.

 

Герман Олена Борисівна – асистент кафедри педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова  у 2005 році. Навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л.Шупика у 2007-2009 рр.. У 2012 р. закінчила аспірантуру на кафедрі педіатрії-2 та успішно захистила дисертаційну роботу під керівництвом проф. Марушко Т.В. на тему «Клініко-інструментальна та морфологічна характеристика верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у дітей з ювенільним артритом та корекція виявлених порушень».