Google search

 

Асистент кафедри педіатрії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, доктор філософії PhD (к.мед.н.) 

Кульчицька Єва-Емілія Богданівна у 2015 році закінчила третій медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія». У 2015-2017 роках навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія» на кафедрі педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

У 2017-2019 рр. проходила навчання в клінічній ординатурі, у 2019-2023 рр. - в аспірантурі на кафедрі педіатрії НУОЗ України імені П.Л.Шупика.
З 2019 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Основні напрямки навчально-методичної та наукової діяльності: дитяча кардіоревматологія, функціональна та ультразвукова діагностика.

Сфера практичної діяльності: ведення пацієнтів з вродженими дисліпідеміями (сімейна гіперхолестеринемія, сімейна гіпертригліцеридемія та ін.), курація пацієнтів з ювенільними артритами, системним склерозом, склеродермією, системним червоним вовчаком, гострою та хронічною ревматичною хворобою серця.

Має сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Педіатрія» та «Дитяча кардіоревматологія».

Відповідає на кафедрі за впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій навчання, дистанційне навчання, роботу з іноземними клінічними ординаторами та дисертантами.

Захистила дисертаційну роботу на здобуття звання доктора філософії за темою «Клініко-діагностичне значення дисліпідемій у дітей для прогнозування серцево-судинних уражень». Є автором 15 наукових праць. Учасник вітчизняних та міжнародних наукових форумів, конгресів та конференцій.

Вільно володіє англійською, французькою та німецькою мовами.