Google search

Доцент кафедри педіатрії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук

Закінчила у 1989 р. Дніпропетровський Ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія». У 1998-2000 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

У 2002 році захистила дисертацію «Стан центральної та церебральної гемодинаміки у дітей з вегетативною дисфункцією і корекція виявлених порушень» на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

З 2005 р.  –  асистент кафедри педіатрії, з 2011 р. по теперішній час – доцент цієї ж кафедри. Має вчене звання доцента.

 З 2011 року відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі.

Основні напрямки роботи – загальна педіатрія, харчування дітей раннього віку, гастроентерологія,  функціональна та ультразвукова діагностика.

Лікувально-консультативну роботу проводить  у відділеннях КНП «КМЛКЛ» №1: неврології, загальної педіатрії з ліжками для орфанних захворювань; за необхідності здійснює ультразвукове дослідження суглобів, щитоподібної залози та органів черевної порожнини пацієнтам лікарні та на прийомі у консультативній поліклініці.

Має вищу кваліфікаційну категорії з педіатрії, сертифікат спеціаліста  з дитячої кардіоревматології,  сертифікат спеціаліста з ультразвукової діагностики.

Козачук В.Г. виконавець фрагментів  НДР кафедри, зокрема, за темою «Медико-соціальний супровід, клініко-лабораторна та інструментальна характеристика хворих на ювенільний ідіопатичний артрит при диференційованій терапії із застосуванням генно-інженерних біологічних препаратів» (2018-2020 рр.)

Постійний куратор циклу спеціалізації (інтернатури) за спеціальністю «Педіатрія».  Відповідальна за роботу з інтернами на кафедрі.

Автор більше, ніж 155 наукових праць, співавтор 3 методичних рекомендацій, 9 підручників та навчальних посібників. Співавтор тестових атестаційних комп’ютерних програм за фахом «Педіатрія», «Дитяча кардіоревматологія», «Загальна практика – сімейна медицина».

 Активний учасник міжнародних та вітчизняних наукових форумів.