Google search

Козачук Валентина Григорівна – доцент кафедри педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук

Закінчила у 1989 р. Дніпропетровський Ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія». У 1998-2000 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика

У 2002 році захистила дисертацію «Стан центральної та церебральної гемодинаміки у дітей з вегетативною дисфункцією і корекція виявлених порушень» на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук.

З 2005 р.  –  асистент кафедри педіатрії-2, з 2011 р. по теперішній час – доцент цієї ж кафедри. З 2011 року відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі.

Постійний куратор циклів інтернатури з педіатрії.

Автор більш ніж 155 наукових праць, співавтор 3 методичних рекомендацій, 9 підручників та навчальних посібників.

Співавтор тестових атестаційних комп’ютерних програм за фахом «Педіатрія» «Дитяча кардіоревматологія», «Загальна практика – сімейна медицина».

Учасник міжнародних та вітчизняних наукових форумів.

Має вищу кваліфікаційної категорії з педіатрії, сертифікат спеціаліста  з дитячої кардіоревматології,  ультразвукової діагностики. Основні напрямки роботи – загальна педіатрія, гастроентерологія та функціональна діагностика.