Google search

Питання дитячої кардіоревматології – основний науковий напрямок колективу кафедри. Такий напрямок пов'язаний з:

- багаторічним досвідом роботи кафедри,  яка є опорною та єдиною кафедрою в Україні, яка проводить цикли спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів дитячих кардіоревматологів;

- зав. кафедри педіатрії-2  професор Марушко Т.В. є головним експертом МОЗ України у галузі дитячої кардіоревматології.

- проривними досягненнями на рівні України та іноземних держав в галузі дитячої ревматології, а саме, проведенням диференційованої терапії з використанням генно-інженерних біологічних препаратів;

- значною потребою системи охорони здоров'я у розвитку цього напрямку дитячої кардіоревматології.

Заплановано виконання НДР за темою «Дисліпідемічні патерни в дитячому віці: особливості діагностики та прогнозування» (2022-2024 рр.)

Метою роботи заплановано підвищення ефективності медичного супроводу дітей з дисліпідеміями шляхом створення алгоритму ранньої діагностики та моніторингу ефективності профілактичного комплексу для попередження ураження серцево-судинної системи.

Завдання наукових досліджень: 

1)    Визначити структуру дисліпідемічних патернів у дітей на сучасному етапі  

2)    Дослідити характер клініко-лабораторних та інструментальних змін при дисліпідеміях у дітей залежно від фенотипичного патерну  

3)    Встановити особливості ураження серцево-судинноъ системи у дітей  залежно від типу дисліпідемії

4)    Визначити можливість використання біомаркерів ураження  для ранньої діагностики дисліпідемій у дітей, прогнозування перебігу захворювання та моніторингу ефективності профілактично-лікувального комплексу 

5)    Провести інтеграцію клінічних, лабораторних та інструментальних показників з особливостями медичного супроводу дітей з дисліпідеміями

6)    Науково обґрунтувати та розробити алгоритм ранньої діагностики, прогнозування та профілактики прогресування ураження серцево-судинної системи у дітей з різними типами дисліпідемій

7)    Створити мобільний додаток для впровадження у медичну практику щодо визначення об’ємів та графіку спостереження

Очікуване науково-практичне значення. Розробка алгоритму ранньої діагностики дозволить на доклінічному етапі виявити пошкодження серцево-судинної системи, що  надасть можливість своєчасно призначити профілактично-лікувальні заходи при дисліпідеміях у дітей. Окреслення алгоритму застосування біохімічних маркерів та окремих показників інструментальних досліджень дозволить проводити моніторинг ефективності застосованої профілактики та лікування, прогнозувати перебіг патологічного стану у педіатричних пацієнтів. Розробка та впровадження мобільного додатку для лікарів первинної ланки, лікарів-педіатрів, лікарів-кардіологів дитячих, лікарів-кардіоревматологів дитячих з отриманими алгоритмами для ефективного менеджменту дитячого населення.

В аспірантурі  на кафедрі у 2017-2021 рр. навчалися 7 аспірантів. Два аспіранти пройшли етапи захисту, готуються до фінального захисту у спеціалізованих Вчених радах, два готуються до апробації роботи.  

На кафедрі проводиться щомісячне засідання наукової  школи дитячих кардіоревматологів, яку очолює професор, д.мед.наук Марушко.Т.В.

У 2020 р. завершено тему НДР (2018-2020 рр.) «Медико-соціальний супровід, клініко-лабораторна та інструментальна характеристика хворих на ювенільний ідіопатичний артрит при диференційованій терапії із застосуванням генно-інженерних біологічних препаратів»

Результати роботи дозволили оцінити фізичний розвиток дітей з ювенільним артритом та оцінити ефективність базисної терапії та з використанням імунобіологічних препаратів; встановити основні фактори, що впливають на стан кісткової тканини та запропонувати алгоритм диференційованої терапії. Для практичної охорони здоров’я запропоновано схеми відновлювальної терапії при різних формах ювенільного ревматоїдного артриту з включенням імунобіологічних препаратів.

У 2017 р. була завершено тему НДР (2015-2017 рр.): «Оптимізація діагностики та удосконалення лікування ювенільних артритів». 

За результатами роботи оптимізовано ранню діагностику у дітей з ювенільними ревматоїдними артритами з використанням променевих методів, удосконалено підходи до диференціальної діагностики та розроблено підходи до раннього початок адекватної базисної терапії для попередження прогресування патологічного процесу в суглобах із розвитком інвалідності.