Google search

Старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права. 

Працює на кафедрі з січня 2016 року.

На кафедрі відповідальна за напрямок медичне та фармацевтичне право, здійснює обов’язки відповідального за навчально-методичну роботу кафедри.

Співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи кафедри.

У 2003 році закінчила з відзнакою ЗВО «Національна академія управління» (м. Київ), отримала кваліфікацію юрист. У 2004 р. здобула з відзнакою у ЗВО «Національна академія управління» кваліфікацію магістр фінансового менеджменту.

Трудову діяльність розпочала у 1998 році, а наукову та викладацьку діяльність – з серпня 2003 року у ЗВО «Національна академія управління» на посаді асистента кафедри суспільних наук, історії та теорії права (2003 – 2004 рр.), старшого викладача кафедри теорії та історії держави та права (2004 – 2010 рр.).

З вересня 2010 року по грудень 2015 року працювала в Національній академії внутрішніх справ, де у різні роки обіймала посади викладача кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права і психології, викладача кафедри теорії держави та права.

З січня 2016 року і на даний час працює на посаді старшого викладача кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

За сумісництвом працювала у ТОВ «Юридична газета» на посадах журналіст, заступник головного редактора (2007 – 2008 рр.), а також у ТОВ «Юстиніан» на посаді заступника головного редактора наукового видання «Юридичний журнал» (2012 – 2013 рр.).

З липня 2012 року по даний час як лектор співпрацює з Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (раніше – Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції).

З 2018 року працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня доктора філософії з фармації на тему: «Правові та етичні засади забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування».

Наукові керівники: Краснов В. В., д. мед. н., к. пед. н., професор, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права; Убогов С. Г., д. фарм. н., професор, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Є автором та співавтором понад 80 наукових та науково-публіцистичних праць, у тому числі є співавтором підручника з грифом МОН України «Актуальні проблеми конституційного права» (2013 рік).

Наукові інтереси: медичне та фармацевтичне право, конституційне та муніципальне право, теорія держави і права, філософія права, юридична та медична деонтологія, юридична та медична конфліктологія.

Відзнаки: Подяка за участь у процесі формування нової патрульної поліції (2015), Подяка МОН та НАПН України (2016).