Search

Монографії, навчальні підручники і посібники, патенти та нововведення

1. Безпека та екологія у сучасному світі: навчальний посібник [Ананьїн В.О., Пучков О.О., … Уваркіна О.В. [та ін.]; Вид-во ВІТІ НТУУ «КПІ», – Київ, 2016. – 200 с.

2. Багатоплідна вагітність [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / [автори Коньков Д.Г., Краснов В.В., Лук'янович О.Л., Макарчук О.М., Ткаченко А.В., Чернов А.В.]; за ред. Ю.П. Вдовиченка, Н.Г.Гойди. - К: НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2011. http://motherandchild.org.ua/files/attachments/Multiple_pregnancy_Setup.zip

3. Безпека та екологія в сучасному світі: навчальний посібник (2-гевидання) / [Ананьїн В.О., Пучков О.О., Терещенко О.М., Уваркіна О. В. та ін.]; за заг. ред. В.О.Ананьїна. - К.: ТОВ "Новий друк", 2016. – 200 с.

4. Використання телемедицини у клінічній практиці. Частина 1 (для слухача): навчально-методичний посібник / Добрянський Д.О., Мінцер О.П., Краснов В.В.- К: НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2011.- 86 с. http://motherandchild.org.ua/files/attachments/Telemedicine_dlya_sluhachiv.pdf

5. Використання телемедицини у клінічній практиці. Частина 2 (для викладача): навчально-методичний посібник / Добрянський Д.О., Мінцер О.П., Краснов В.В.- К: НМАПО імені П.Л.Шупика.- 2011.- 95 с.

6. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді  : монографія / Авт. кол.: М. Михальченко, М. Лукашевич, … О. Уваркіна [та ін.] ; Нац. Академія пед. наук України ; Ін-т вищої освіти. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 312 с.

7. Вища освіта як фактор подолання ціннісного розколу в Україні :  монографія / Авт. кол.: З. Самчук, М. Лукашевич, … О. Уваркіна [та ін.] ; Нац. Академія пед. наук України ; Ін-т вищої освіти. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 320 с.

8. Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді  : монографія / Авт. кол.: М. Михальченко, М. Лукашевич, … О. Уваркіна [та ін.] ; Нац. Академія пед. наук України ; Ін-т вищої освіти. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 320 с.

9. Військова педагогіка: навчальний посібник [Ананьїн В.О., Пучков О.О., Уваркіна О.В.]; Вид-во ВІТІ НТУУ «КПІ», – Київ, 2012 – 276 с.

10. Військова психологія: навчальний посібник [Ананьїн В.О., Пучков О.О., Уваркіна О.В., Коваль М.А.]; Вид-во ВІТІ НТУУ «КПІ», – Київ, 2010. – 308 с.

11. Військове навчання та виховання: підручник [Міночкін А.І., Ананьїн В.О., Пучков О.О., Уваркіна О.В., Коваль М.А.]; Вид-во «Золоті Ворота», – Київ, 2009. – 345 с.

12. Вороненко Ю.В. Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія: Навчальний посібник / Ю.В.Вороненко, О.П.Мінцер, В.В.Краснов.- Київ, 2009.- 160 с. http://motherandchild.org.ua/files/attachments/E-book_manual.pdf

13. Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров`я: Навчально-методичний посібник для викладачів / Вороненко Ю.В., Бойко А.І., Гойда Н.Г., Грищенко О.В., Квашенко В.П., Краснов В.В., Пирогова В.І., Пімінов О.Ф., Посохова С.П., Сало Н.Й., Шманько О.В.