Google search

Кандидат педагогічних наук (2003), доктор медичних наук (2012), доцент (2005), професор (2014), академік Академії наук вищої освіти України (2018).

З січня 2016 року – завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Працював на кафедрі медичної інформатики НУОЗ України імені П. Л. Шупика з 2001 року.

У 1993 році закінчив Російський державний медичний університет імені М. І. Пирогова, спеціальність – біофізика.

Працював інженером науково-дослідної лабораторії медико-біологічних проблем відділу № 6 НІКІ МТТ НПП "Науково-інженерний центр МОЗ України" (1993–1995), начальником інформаційного відділу АТ "Українська асоціація народної медицини" (1995–1998).

Доктор психологічних наук (2020), доцент (2009), доцент кафедри педагогіки, психології, медичного і фармацевтичного права.  

У 1975 році вступила до Державного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила у 1981 році. У 1997 році закінчила

Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез» за спеціальністю практична психологія. З 1997 по 2018 рік працювала психологом у Київському міському центрі здоров’я при Головному управлінні охорони здоров’я у місті Києві.

У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Особливості проявів емоційних і психофізіологічних станів людини під впливом запахів натуральних ефірних олій».

Кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Працює на кафедрі з 2016 року.

Співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи кафедри.

Протягом 1986-1991 років навчалася у Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка на філософському факультеті. Отримала диплом психолога, викладача психології.

У 1995 р. захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Ігровий підхід до формування семіотичної діяльності», навчаючись у аспірантурі (1992-1995 роки) Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

Старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права. 

Працює на кафедрі з січня 2016 року.

На кафедрі відповідальна за напрямок медичне та фармацевтичне право, здійснює обов’язки відповідального за навчально-методичну роботу кафедри.

Співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи кафедри.

У 2003 році закінчила з відзнакою ЗВО «Національна академія управління» (м. Київ), отримала кваліфікацію юрист. У 2004 р. здобула з відзнакою у ЗВО «Національна академія управління» кваліфікацію магістр фінансового менеджменту.

Старший лаборант кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права та за сумісництвом методист проблемної науково-дослідної лабораторії з питань післядипломної підготовки лікарів (провізорів).

Закінчила у 1992 році  Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю мова та література (французька і англійська мови).

З 1993 по 1999 роки  викладала французьку мову в школі, проводила факультативні заняття.

У 2000 році отримала диплом учбового центру «Декарт» з присвоєнням кваліфікації «секретар-референт малих та спільних підприємств» та пройшла стажування на фірмі «Рено», а також за сумісництвом  працювала перекладачем.

З 2004 працювала на посаді методиста кафедри теорії та історії  держави і права у ЗВО «Національна академія управління», з 2005 року викладала французьку мову у даному закладі вищої освіти, а також з 2007 року обіймала посаду заступника начальника навчального  відділу.

З 2019-2021  роки виконувала  обов’язки начальника відділу внутрішнього забезпечення якості освіти, члена групи забезпечення спеціальності у ЗВО  «Національна академія управління».

Впродовж років роботи також виконувала обов’язки куратора курсу та  тьютора, зокрема, забезпечувала розробку індивідуальних освітніх програм для студентів і супроводжувала процес індивідуалізації  освітньої траєкторії кожного із них.

Асистент кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.
У 2023 році закінчила Національний авіаційний університет (м. Київ) за спеціальністю соціальна робота.