Google search

Кафедру створено наказом НМАПО імені П. Л. Шупика (НУОЗ України імені П. Л. Шупика) від 03 грудня 2015 року № 4652 за погодженням МОЗ України (лист від 5 жовтня 2015 року за № 08.01-47/22/869-15/31808) з приписом розпочати освітній процес з 1 січня 2016 року.

Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права – це базовий структурний підрозділ НУОЗ України імені П. Л. Шупика, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність за тематичними напрямками з педагогіки, дидактики, психології, педагогічної психології, медичного та фармацевтичного права, нових технологій навчання тощо.

АКТУАЛЬНІСТЬ (для тематичного напрямку «педагогіка та психологія»)

Згідно з вимогами Всесвітньої Федерації Медичної Освіти: «з метою підвищення якості академічної діяльності співробітників необхідно організувати навчання, підвищення кваліфікації та сертифікацію викладачів медичних навчальних закладів з питань педагогіки».

У країнах Європи використовується покроковий підхід до кваліфікаційної підготовки викладачів медичних факультетів. Тривалість навчання варіює від дводенних тренінгів до дворічних магістерських програм з медичної дидактики.

В Німеччині створений Центр медичної дидактики (MeDiBo), який розробляє ідеологію, принципи підготовки педагогічних кадрів для медичної освіти, та співпрацює з багатьма університетами.

Для всіх викладачів університету Ніцци (у т.ч. медичного факультету), обов'язковим є щорічне протягом 8-10 днів навчання з різних проблем педагогічної діяльності в медичному навчальному закладі. За підсумками навчального року проводяться щорічні педагогічні конгреси.

В свою чергу, національна асоціація медичної освіти (CIDMEF) пропонує виділяти три рівні педагогічної компетенції, серед яких найвищій досягається через засвоєння магістерської програми «науки про навчання» або докторантуру з педагогіки та / або навчальне стажування в експертних центрах.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту», третій (освітньо-науковий) рівень ВО передбачає оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності.

Таким чином, в медичних університетах світу питання підготовки викладачів та їх удосконалення стоять на першому місці.

АКТУАЛЬНІСТЬ (для тематичного напрямку «медичне та фармацевтичне право»)

Актуальність удосконалення знань лікарів, провізорів та пацієнтів з юридичного забезпечення медичної діяльності в Україні пов’язана з активним розвитком приватної медичної практики, запровадженням добровільного медичного страхування та розробкою нормативно-правової бази щодо введення загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, використанням новітніх досягнень медичної науки (трансплантологія, репродуктивні технології, клонування), удосконаленням управлінської діяльності в галузі охорони здоров’я тощо.

З’явилася низка ключових факторів, які й обумовлюють потребу українського суспільства у знаннях у сфері юридичного забезпечення медичної діяльності: зростання кількості нормативно-правових актів системи охорони здоров’я України; потреби практичної діяльності лікувально-профілактичних закладів, де найчастіше й виникають проблеми медико-правового характеру; запити юридичної практики, які свідчать про зростання ролі спеціальних знань, пов’язаних з особливостями правового регулювання медичної діяльності; підвищення правової грамотності населення у сфері отримання медичних послуг, що проявляється й збільшенням кількості скарг та позовних вимог у випадку надання медичної допомоги незадовільної якості.

Таким чином, підготовка лікарів, провізорів та населення з медичного права дасть змогу підтримати шлях України до Європейського правового співтовариства.