Google search

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно беруть участь в міжнародних конференціях, семінарах, форумах з питань педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Також взяли участь у вперше організованому в Україні семінарі з комунікацій між медичним персоналом та батьками за досвідом Іспанії.

Кафедра педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права НУОЗ імені П. Л. Шупика поспіль є співорганізатором Міжнародної наукової конференції: «Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я».

Науково-практичний, позитивний досвід, який отриманий на таких заходах впроваджується у навчальний процес та наукову діяльність викладачами кафедри, використовується для оновлення змісту навчальних дисциплін і входить до розробок основних напрямів ініціативно-пошукової роботи.