Google search

Доктор психологічних наук (2020), доцент (2009), доцент кафедри педагогіки, психології, медичного і фармацевтичного права.  

У 1975 році вступила до Державного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила у 1981 році. У 1997 році закінчила

Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез» за спеціальністю практична психологія. З 1997 по 2018 рік працювала психологом у Київському міському центрі здоров’я при Головному управлінні охорони здоров’я у місті Києві.

У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Особливості проявів емоційних і психофізіологічних станів людини під впливом запахів натуральних ефірних олій».

На базі дисертаційної роботи розробила ароматерапевтичні засоби для регуляції психофізіологічних станів людей після стресу і провела  дослідження з їх застосування. Роботи проводилися на базі Київського міського центру здоров’я Головного управління охорони здоров’я м.Києва та лабораторії мікробіології і вірусології Інституту урології та нефрології АМН України м. Києва. Отримані результати  клінічного дослідження були підтверджені у 2002 році санітарно-гігієнічним висновком МОЗ України про дозвіл на виробництво і використання цих засобів у центрах реабілітації, санаторіях, побуті і реалізації у аптечних мережах.

  У 2000−2002 р.р.проходила стажування у професора  Х. Калєра  (ФРН) з психотерапії і акупунктури та профессора  Г. Стерна (США) з сучасного  індивідуального і группового психоаналізу, що підтверджено відповідними дипломами і сертифікатами.

З  2003 року по 2011 рік працювала на посаді доцента кафедри гуманітарної та  правової підготовки Національної академії  внутрішніх справ (НАВС) м. Київ, де проводила тренінги з психологічної реабілітації «Комунікація – Стрес – Безпека» та індивідуальні консультації з працівниками силових структур у Центрі післядипломної освіти при Національній академії внутрішніх справ м. Київ. У 2009 році отримала звання доцента.        

Одночасно з 2003 року по 2015 рік працювала на посаді доцента кафедри медичної інформатики НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

З січня 2016 р. І по цей час обіймає посаду доцента кафедри психології, педагогіки, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика .і проводить практичну діяльність з психофізіологічної реабілітації людей після стресу.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук із спецальності 19.00.02 −психофізіологія на тему «Психофізіологічні  механізми регуляції функціональних станів співробітників правоохоронних органів»

Автор  65 наукових публікацій, у т. ч. двох монографій, 9 наукових патентів, співавтор двох навчальних посібників із грифом МОН України. і 17 науково-популярних публікацій у медичних  виданнях з психофізіологічної регуляції функціональних станів людей після стресу. Має 8 актів впровадження цих методів у практичну діяльність: відділів медичної реабілітації та відновного лікування Управління охорони здоров’я та  реабілітації МВС України (2019 р.),Національної академії внутрішніх справ (2011р.), Департаменту персоналу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2019), Національної академії СБУ (2018), Національного університету оборони України імені Черняховського (2019), НУОЗ України імені  П.Л. Шупика(2019), Інституту післядипломної освіти Національного університету імені Тараса Шевченка (2013 р.),у просвітницьку діяльності Київського міського центру здоров’я Головного управління охорони здоров’я м.Києва (2015 р.). Має не тільки науковий, але й великий більше 25 річний практичний досвід  у  психофізіологічній реабілітації фахівців екстремальних професій.

За 18 років роботи в НУОЗ України імені П. Л. Шупика розробила і викладає цикл тематичного удосконалення «Застосування психологічних методів в охороні здоров’я і медичній освіті», який викликає зацікавленість у лікарів, інтернів, аспірантів та викладачів. Крім того, булла співвиконавцем ініціативної науково-дослідної роботи кафедри медичної інформатики на тему: «Організаційно-педагогічні засади комунікативного підходу в післядипломній медичній освіті з застосуванням дистанційних технологій» (2013-2015 рр.).

З січня 2012 року організувала клуб «Антистрес» при Київському міському центрі здоров’я, де до грудня 2018 року проводила практичні семінари з навчання комплексним методам самостійної регуляції психофізіологічних станів людей після стресу. Теми занять затверджені у плані основних організаційних заходів  департаменту охорони здоров’я Виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації.

Перевага цих методів полягає в їх простоті, швидкості досягнення результату самостійної нормалізації психофізіологічних станів після стресу і профілактиці посттравматичних розладів. Саме ці методи викладаються для слухачів курсу підвищення кваліфікації лікарів, викладачів, інтернам і аспірантам на заняттях з практичної психології в медицині.

Наукові інтереси: психологічна реабілітація людей екстремальних професій, психологічне здоров’я та самовідновлення людини після стрессу.
Відзнаки: відзнака МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» II-го ступеню (2010), грамота Національної академії педагогічних наук України «За значний внесок в розвиток освіти і науки, підготовки висококваліфікованих медичних кадрів для системи охорони здоров’я України» (2018).