Search

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

З відзнакою закінчив лікувальний факультет Тернопільського державного медичного інституту (тепер Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського) у 1982 р.;

Аспірантура в Тернопільському державному медичному інституті у 1982 – 1985 роках; у 1986 р. захистив дисертацію на науковий ступінь кандидата медичних наук в Київському державному медичному інституті імені О. О. Богомольця.

У 1991 р. присвоєно вчене звання доцента.

Післядипломна спеціалізація в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за фахом «Організація охорони здоров'я» та «Санологія».

Освіта – вища медична,  Київський медичний інститут, 1971- 1977рр.

1988р. – кандидат медичних  наук

2004р. – доктор медичних наук, професор

Спеціальність - «соціальна медицина» (шифр 14.02.03)

Клінічна спеціальність – «психотерапія»

Толстих Ольга Іванівна, старший викладач кафедри паліативної та хоспісної медицини, кандидат біологічних наук. 

Толстих О.І. народилась 27 липня 1945 р. в МНР. В 1972 р. закінчила біологічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.    Працювала спочатку молодшим науковим співробітником, потім старшим науковим співробітником, ведучим науковим співробітником і завідувачем лабораторії студентських наукових досліджень НДЛЦ Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

В 1989р. захистила дисертацію на тему "Вплив вітамінів Е та В1 на активність НАДФ(Н)-залежних ферментів при розвитку гіпертрофії міокарду в експерименті"

     

Кожан Наталя Євгенівна, асистент кафедри, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, лікар вищої категорії з управління охороною здоров’я

Професійна діяльність:

1. Робота в санітарно-епідеміологічних закладах м. Києва, головний позаштатний імунолог, епідеміолог Головного управління охорони здоров’я в м. Києві, 1979- 1994 рр.

2. Київський науково-дослідний інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, заочна аспірантура, 1987-1991рр.

Вольф Олександр Олександрович, асистент кафедри паліативної та хоспісної медицини, магістр соціальної роботи, кандидат політичних наук.

Освіта

• 2011-2014 аспірантура, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» на здобуття наук.ступеню кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - "Політичні інститути та процеси», тема дослідження: Структури громадянського суспільства та їх роль у гуманізації соціальної політики держави (на прикладі невиліковно хворих)»; наук. кер.: д.політ.н., к.псих.н., проф. В.М.Бебик). 

Брацюнь Олександра Петрівна,  асистент кафедри паліативної та хоспісної допомоги. відповідальна за виконання лікувально-діагностичної роботи на кафедрі