Google search

Доктор медичних наук, професор кафедри паліативної та хоспісної медицини НУОЗ України імені П.Л.Шупика. Наукові інтереси: психотерапія, соціальна медицина, геріатрія, паліативна та хоспісна медицина 

Освіта 

Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця, 1971- 1977 рр. 

1988 р. – кандидат медичних  наук

2004 р. – доктор медичних наук, спеціальність - «соціальна медицина» (шифр 14.02.03)

2005 р. – присвоєно звання «професор» напрямок «соціальна медицина»

Клінічна спеціальність – «психотерапія»

Професійний досвід: 

1977 - 1993 рр. -   науковий  співробітник Інституту геронтології НАМН України,  Київ

1993 р. по т.ч. -  завідувачка  лабораторії соціальної геронтології Інституту геронтології НАМН України,  Київ

 2005 -2014 рр. головний  геріатр  МОЗ України,  заступник  директора, профессор Державного навчально-метоличного геріатричного центру НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ

З 2016 р. по т.ч. – директор Центру додаткової професійної освіти ДУ «Інститут геронтології НАМН України»

2014 р. по т.ч. – почесний професор Казахського національного медичного університету  (Алмати, КР)

У 2012 р. - Лауреат регіонального конкурсу міжнародних академій рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна»

з 2017 –2022 рр член групи експертів МОЗ України з паліативної і хоспісної медицини.

З 2021 р. – по т.ч. член групи експертів НСЗУ України з паліативної і хоспісної медицини.

З 2021 р. по т.ч. член групи експертів Eurasian Centre for Accreditation and Quality Assurance in Higher Education and Health Care 

Автор і співавтор більше 300 наукових публікацій (20 % - в іноземних виданнях) та навчально-методичних матеріалів, присвячених питанням медико-соціальної допомоги людям літнього віку, паліативній допомозі в геріатрії, підготовки медичних кадрів. 

У 2007-2009 році була автором 3-х бізнес - проектів реабілітаційних центрів для літніх людей і інвалідів, які були фінансовані через Український фонд соціальних інвестицій (.Кам'янець-Подільському, с.Троіцькому Павлоградського району Дніпропетровської області та Чернівцях). 

2009-2014 рр. – керівник проектів  (МАТРА,  ФН ООН та ін.) з соціально-психологічної адаптації і реабілітації людей літнього віку України.

Під час роботи пройшла стажування в різних наукових центрах світу: Болгарії, Австрії, США, Польщі, Нідерландах та ін

У  2010 р. - пройшла навчання в Інституті паліативної допомоги Хоспісу Сан-Дієго (США). Брала участь у підготовці програми та викладанні перших в Україні американо-українських курсів підготовки з паліативної допомоги (медико-психологічна допомога невиліковно хворим)

Організувала в Україні інформаційно-консультативні центри для літніх, інвалідів та членів їх сімей. Автор спеціального Інтернет Сайту, ряду теле - і радіопередач для літніх людей, інвалідів та членів їх сімей.

По запрошенню керівництва Республіки Казахстан з 2012 р. є консультантом з розвитку геріатричної допомоги в країні, створила наукову школу з геронтології і геріатрії та відповідну кафедру у Казахському національному медичному університеті ім. С.Д.Асфендіярова.(Алмати).

Запрошувалася з лекціями до університетів США , Угорщини, Молдови, Польщі та інших країн. 

Нагороди:

  • 2012 – нагороджена медаллю «20 років незалежності України».
  • 2015 – медаль комітету з охорони здоров'я ВР України «За охорону здоров'я нації»
  • 2018 – нагорода Президента України «Орден княгині Ольги» 3 ст.

 Неодноразово було нагороджено грамотами МОЗ України, АМН України, ООН та інших державних та громадських структур. 

Громадська діяльність:

Член президії правління Наукового товариства геронтологів і геріатрів України з 2002р. по т.ч.;

Президент Асоціації у справах літніх людей і інвалідів  м.Києва  з 1995р. по т.ч.

Член Всеукраїнської ліги розвитку паліативної допомоги з 2012р. по т.ч.  

Пріоритети діяльності:

  • Підготовка проектів програм та нормативних документів, що стосуються медико-соціальної допомоги населенню похилого віку та інвалідів в Україні на основі наукового аналізу вітчизняного та іноземного досвіду. Розробка методологічної основи проведення психологічної адаптації і реабілітації пенсіонерів та людей старшого віку.
  • Оцінка ефективності реалізації заходів щодо забезпечення якості життя цієї категорії населення в межах Законів України «Про реабілітацію інвалідів» та «Про соціальні послуги». Підготовка довідок і пропозицій для органів законодавчої та виконавчої влади.
  • Навчання медичного персоналу, соціальних працівників та волонтерів організації психологічної та медико-соціальної допомоги, особливостям догляду та реабілітації людей похилого віку та інвалідів (розробка методичних матеріалів, написання навчальних посібників, читання лекцій).

• Розробка найбільш ефективних організаційно-функціональних моделей медичної, соціальної та психологічної підтримки цих груп населення.