Google search

Завідувач кафедри (2019 р.), доктор медичних наук (2020 р.), професор (2022 р.).

Голова групи експертів МОЗ України за напрямом «Паліативна допомога». Голова робочої групи МОЗ України з паліативної і хоспісної медицини. Наукові інтереси: соціальна медицина, паліативна та хоспісна медицина. 

Освіта 

У 1982 р. з відзнакою закінчив лікувальний факультет Тернопільського державного медичного інституту (тепер - Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського); у 1982 – 1985 роках  навчався в аспірантурі в Тернопільському державному медичному інституті.

У 1986 р. захистив дисертацію на науковий ступінь кандидата медичних наук в Київському державному медичному інституті імені О. О. Богомольця.

У 1991 р. присвоєно вчене звання доцента. 

Одержав  спеціалізацію за фахом «Організація охорони здоров'я» та «Санологія» в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. 

У 2020 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Обґрунтування системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні», спеціальність: 14.02.03 — «Соціальна медицина», (наукові консультанти — д.мед.н., проф. Н. Г. Гойда і д.мед.н., член-кор. НАМН України, проф. Ю. І. Губський). 

Автор і співавтор понад 250 наукових публікацій, у т.ч. 1 підручника «Паліативна і хоспісна допомога» (за ред. Ю.В.Вороненка і Ю.І.Губського; 2017 р., - 392 с.), який рекомендовано МОЗ України як підручник для студентів, лікарів-інтернів і слухачів закладів післядипломної освіти ВМЗО, 6 посібників, зокрема:  «Актуальні питанняпаліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря»  (за ред. Ю.В.Вороненка, О.Г.Шекери і Ю.І.Губського; 2017 р., - 208 с.) - навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, «Актуальні питання геронтології та паліативного догляду в сімейній медицині. Частина ІІ: Навч. посібник» (За ред. проф. Л.С.Бабінець, 2022), «Паліативна допомога: організаційні, фармацевтичні та клінічні аспекти знеболення: Навчальний посібник (за ред. Р. О. Моісеєнко; 2019.  – 119 с.), а також понад 50 навчальних програм, навчально-методичних посібників, підручників для лікарів, викладачів ВМЗО, середніх медичних і соціальних працівників, волонтерів, працівників ТЧХУ та широких верств населення. 

Професійний досвід:

2010 – т/ч – доцент, завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П.Л.Шупика.

2008 – 2014 – заступник директора, завідувач відділу, провідний науковий співробітник ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України».

2003 – 2011 – директор, консультант з адвокації, охорони здоров’я та контролю за туберкульозом проекту «Партнери з контролю за туберкульозом» міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я (РАТН)» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (за контрактом).

2002 – 2003 – координатор проекту Європейського Союзу і МОЗ України з впровадження сімейної медицини.

1999 – 2002 – керівник Міжнародного проекту ECHO, Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця і Товариства Червоного Хреста України “Червоний Хрест – проти туберкульозу, ВІЛ/СНІД та хвороб, що передаються статевим шляхом”.

2000 – 2002 – ведучий науковий співробітник Українського інституту громадського здоров’я МОЗ України, Національний Координатор Проекту Європейського Союзу, Європейської Комісії та Європейського Регіонального Бюро ВООЗ "Європейська Мережа Шкіл Сприяння Здоров'ю".

1997 – 1999 – лікар-валеолог, консультант з громадського здоров'я Закарпатського обласного центру здоров’я, м.Ужгород.

1989 – 1997 - доцент, завідувач кафедри валеології та охорони здоров’я дітей, завідувач кафедри загальної біології з курсом екології та біотехнології Тернопільського Національного педагогічного університету.

1985 – 1989 – асистент кафедри патологічної анатомії з курсом судової медицини Тернопільського державного медичного інституту.

Громадсько-політична діяльність:

2010 – т/ч – засновник та віце-президент Міжнародної громадської організації - Міжнародна Асоціація «Здоров'я суспільства».

2011 – т/ч – заступник Голови, голова Київської міської огранізації ГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги».

2014 – т/ч – виконавчий директор, голова Міжнародної громадської організації «Асоціація християнських медсестер і волонтерів»

Пріоритети діяльності:

  • Підготовка на основі наукового аналізу вітчизняного та іноземного досвіду проектів програм та нормативних документів, що стосуються паліативної та хоспісної допомоги
  • Навчання медичного персоналу, соціальних працівників та волонтерів з питань паліативної та хоспісної допомоги (розробка методичних матеріалів, написання навчальних посібників, читання лекцій).

• Розробка найбільш ефективних організаційно-функціональних моделей паліативної та хоспісної допомоги.