Google search

У 2011-2013 рр. кафедра паліативної та хоспісної медицини під науковим керівництвом академіка НАМН України, д.м.н., професора Ю.І.Губського виконувала науково-дослідну роботу “Наукове обґрунтування та створення концепції і системи професійної післядипломної підготовки лікарів, медичних сестер та соціальних працівників з паліативної та хоспісної допомоги  в Україні”.

Науково-методичні розробки та пропозиції кафедри ПХМ стосовно вдосконалення надання клініко-фармакологічної допомоги паліативним пацієнтам в Україні були представлені та обговорені фахівцями та експертами під час  робочих нарад та Круглих столів при Комітеті Верховної Ради України з охорони здоров’я у 2016-2017 рр. про розробку постанов та протоколу контролю хронічного болю та розробку та оновлення стратегії розвитку паліативної медицини в Україні на 2017-2022 рр., Круглого столу  «Співпраця громадських організацій та органів влади в реформуванні охорони здоров’я».

Наукові розробки кафедри використовуються у процесі реформування медичної галузі, а паліативна допомога у 2019-2020 рр. входить до гарантованого пакету медичних послуг.

У 2015-2020 рр. кафедра прийняла участь у чисельних наукових форумах, конференціях тощо. Зокрема: І, ІІ, ІІІ Всеукраїнських конгресів з паліативної допомоги (2014-2020 рр.), Зꞌїзді онкологів та радіологів України (26-27 травня 2016 р., м. Київ, VI Національному Конгресі геронтологів і геріатрів України (19-20 жовтня 2016 р., м. Київ), Всеукраїнській науково-практичній конференції з сімейної медицини (28.10.2016 р., м. Київ), Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організаційні та клінічні питання сімейної медицини в Україні» (24-25.10.2019 р., м.Київ) та багатьох інших наукових заходах.

У 2018-2020 рр. кафедра та БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги», яка співпрацює з кафедрою, приймали участь у міжнародних дослідженнях:

1)  Survey on the prescription and consumption of opioids in European countries (2020 р.);

  • EAPC Atlas of Palliative Care in Europe (2018-2019 рр.).
  • У 2022 р. спільно з БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» розпочалася підготовка до наукового обгрунтування впровадження телемедичних консультацій у сфері паліативної та хоспісної медицини