Google search

Згідно з визначенням ВООЗ, паліативна допомога є підходом, що покращує якість життя пацієнтів  та членів їх сімей, у ситуації, пов’язаній із хворобою, що загрожує життю пацієнта, через попередження та послаблення  його страждань шляхом ранньої ідентифікації та точної (бездоганної) оцінки та лікування болю і полегшення інших фізичних, психосоціальних та духовних проблем.

Пацієнтами, що потребують паліативної та хоспісної медичної допомоги, є особи з хронічними невиліковними хворобами (онкологічними, серцево-судинними, хворі на ВІЛ/СНІД, нейродегенеративними ураженнями головного мозку, пацієнти в термінальних стадіях туберкульозу, цукрового діабету тощо).

У зв`язку з актуальністю проблеми паліативної та хоспісної допомоги в Україні МОЗ України, ректоратом та вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика у 2009 році було прийнято рішення про створення кафедри паліативної та хоспісної медицини.

Кафедра створена на базі Інституту сімейної медицини у грудні 2009 р., згідно наказу ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 01 грудня 2009 р. № 3702 для підвищення кваліфікації лікарів та середніх медичних працівників.

Кафедра проводить цикли ТУ з актуальних питань паліативної та хоспісної допомоги, які розраховані на лікарів загальної практики–сімейних лікарів, дільничних терапевтів, онкологів, хірургів, геріатрів, кардіологів, невропатологів, пульмонологів, фтизіатрів, лікарів хоспісів та відділень паліативної та хоспісної медицини, педіатрів, інфекціоністів Центрів профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІД, керівників охорони здоров’я та лікарів інших спеціальностей, викладачів вищих навчальних медичних закладів, а також середніх медичних працівників, які відповідно до своїх професійних та службових обов’язків надають паліативну (симптоматичну) допомогу, як вдома, так і в поліклініках, міських та сільських дільничних лікарнях, амбулаторіях сімейної медицини та багатопрофільних лікарнях, хоспісах та відділеннях паліативної та хоспісної медицини пацієнтам з хронічними невиліковними прогресуючими захворюваннями та обмеженим прогнозом тривалості життя (онкологічні, серцево- та церебросудинні, дихальної та травної системи, туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД, цукровий діабет тощо), хронічним больовим синдромом, тяжкими порушеннями функцій органів і систем організму у термінальній стадії захворювань.

Також кафедра проводить суміжні цикли інтернатури за спеціальністю «Загальна практика–сімейна медицина», «Терапія», суміжні цикли спеціалізації за спеціальностями «Загальна практика–сімейна медицина», «Гематологія» і «Трансфузіологія».

Усього у 2010-2021 рр. на кафедрі проведено (у режимах оффлайн, онлайн) понад 100 бюджетних циклів ТУ для понад 1000 лікарів та понад 25 контрактних циклів для понад 400 середніх медичних працівників, понад 30 суміжних циклів для понад 500 інтернів та понад 30 суміжних циклів для понад 500 лікарів-слухачів, які здобувають спеціалізацію по сімейній медицині, гематології і трансфузіології.

З 2020 р. у зв'язку з поширенням пандемії Covid-19 проводяться цикли ТУ із застосуванням онлайн платформ.

З 2010 р. по 2019 р. завідувачем кафедри паліативної та хоспісної медицини був член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Губський Ю. І., наказом Президії Національної Академії медичних наук України  від 04.04.2016 р. № 23-к  був призначений на посаду начальника науково-координаційного управління НАМНУ, був головою Проблемної комісії МОЗ України та НАМН України «Біологічна та медична хімія», членом спеціалізованої вченої ради ДАК України  по захисту докторських дисертацій при Інституті біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, головою науково-експертної ради ДЄЦ МОЗ України та членом центрального формулярного комітету МОЗ України, головним редактором журналу «Медична і клінічна хімія» (зареєстрований в Scopus), членом редакційної колегії «Українського біохімічного журналу», «Журналу НАМН України», «Фармацевтичного журналу», журналів «Современные проблеми токсикологии», «Клінічна фармація», медичної газети «Здоров’я України – ХХI  України».

З 2019 р. кафедру очолює Царенко Анатолій Володимирович – доктор медичних наук, професор (2022),  один із засновників паліативного руху в Україні (з 2006 р.). Автор і співавтор майже 230 наукових публікацій, у т.ч. 5 посібників і 1 підручника (у 2017 р. видано підручник «Паліативна і хоспісна допомога» (за ред. Ю.В. Вороненка і Ю.І.Губського; 392 с.), який рекомендовано МОЗ України для студентів, лікарів-інтернів і слухачів закладів післядипломної освіти ВЗМО, та навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти «Актуальні питанняпаліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря» (за ред. Ю.В.Вороненка, О.Г.Шекери, і Ю.І.Губського; 208 с.) та понад 50 навчальних програм, навчально-методичних посібників, підручників для лікарів, викладачів ВЗМО, середніх медичних і соціальних працівників, волонтерів, працівників ТЧХУ та широких верств населення.

Кафедра організовувала та провела ряд науково-практичних конференції з міжнародною участю з актуальних питань надання паліативної та хоспісної допомоги, що включені до реєстру МОЗ та НАМН України. У 2011-2024 кафедра була співорганізатором 1-4 Національних конгресів з ПХМ.

У 2022-2024 рр., в умовах воєнного стану, кафедра продовжує навчальний процес.Кафедра організовувала та провела 3 науково-практичних конференції з міжнародною участю з актуальних питань надання паліативної та хоспісної допомоги, що включені до реєстру МОЗ та НАМН України, крім того була співорганізатором 1-шого, 2-го, 3-го Національних конгресів з ПХМ (2011, 2016, 2020 рр.), 2 науково-практичних конференцій в Харкові (2014, 2015 рр.), 2 науково-практичних конференцій в Харкові (2014, 2015 рр.). 3-7 жовтня 2022 р. кафедра, спільно з БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги», проводила майстер-клас «Можливості телемедицини для організації мультидисціплінарної паліативної та хоспісної допомоги».