Google search

Толстих Ольга Іванівна, старший викладач кафедри паліативної та хоспісної медицини, кандидат біологічних наук. 

Толстих О.І. народилась 27 липня 1945 р. в МНР. В 1972 р. закінчила біологічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.    Працювала спочатку молодшим науковим співробітником, потім старшим науковим співробітником, ведучим науковим співробітником і завідувачем лабораторії студентських наукових досліджень НДЛЦ Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

В 1989р. захистила дисертацію на тему "Вплив вітамінів Е та В1 на активність НАДФ(Н)-залежних ферментів при розвитку гіпертрофії міокарду в експерименті"

     

З 2004 р. по 2010 р. працювала асистентом кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В цей час виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07 – медична біохімія.

    З вересня 2010 р. по теперішній час працює на посаді старшого викладача  кафедри паліативної та хоспісної медицини НУОЗУ імені П.Л. Шупика.

    Під  час роботи на кафедрі  читала лекції, проводила  практичні і семінарські заняття з циклу ТУ в галузі паліативної та хоспісної медицини для керівників охорони здоров’я, лікарів та медичних сестер спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів та лікувально-профілактичних закладів первинної та вторинної мережі.

      Приймала участь в створенні інформаційної бази щодо клінічної практики застосування ад`ювантних лікарських засобів, що сприяють покращанню якості життя в термінальний період важких невиліковних хвороб в Україні та світі. З 2013 р. є відповідальним виконавцем НДР кафедри. Виконує обов’язки секретаря кафедри та секретаря Проблемної комісії «Біологічна та медична хімія».