Google search

Доктор медичних наук

Провідний науковий співробітник відділення онкогінекології ДНП «Національний інститут раку»

Професор кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Лікар-онколог, лікар-онкогінеколог вищої категорії

Наталія Павлівна Ціп у 1990 році закінчила медичний факультет Ужгородський державний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», диплом кандидата медичних наук, диплом доктора медичних наук (спеціальність 14.01.07 – онкологія).

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Злоякісні трофобластичні пухлини, ініційовані міхуровим заносом: епідеміологія, особливості діагностики, прогнозування і тактика лікування».

Стаж роботи за спеціальністю – 33 роки. Онкогінеколог вищої категорії.

У 1995 році зарахована на посаду молодшого наукового співробітника відділення онкогінекології Інституту онкології АМН України.

З 2017 року по теперішній час – провідний науковий співробітник відділення онкогінекології ДНП «Національний інститут раку».

З 2017 року позаштатний науково-педагогічний працівник кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, викладає на циклах спеціалізації та тематичного удосконалення з онкогінекології, циклах спеціалізації з онкохірургії та клінічної онкології.

Основні напрями наукових та практичних досліджень: органозберігаюче лікування онкогінекологічних хворих; розробка та впровадження в клінічну практику стандартів діагностики та лікування онкогінекологічних захворювань.

Наталія Павлівна опублікувала 129 робіт (статей та тез) у профільних журналах; 6 патентів; 4 монографії; 1 довідник; 1 навчальний посібник; 3 методичних рекомендацій; 6 інформаційних листів щодо малоінвазивних технік в онкогінекології, органозберігаючих операцій, радіочастотної гіпертермії в онкології (проект виконано в співпраці з Кавендішською лабораторією Кембриджського університету), трофобластичних пухлин, лікування раку вульви та яєчників, онкоімунології.

Неодноразово виступала з науковими доповідями на з’їздах, конгресах, пленумах, конференціях, семінарах в Україні та за кордоном.

Член Міжнародного товариства гінекологічного раку (IGCS), Європейського товариства гінекологічної онкології (ESGO), Європейської організації з лікування трофобластичної хвороби (EOTTD), Міжнародної асоціації хірургів, гастроентерологів й онкологів (IASGO), Член Інноваційного комітету в EOTTD, Член Вченої Ради ДНП «Національний інститут раку».

Наталія Павлівна є Медичним наставником  пацієнтської  ГО "Фенікс" (переклад та редакція брошур ENGAGe, проведення публічних лекцій для українських пацієнток); Медичним наставником проекту ENGAGe Teens (редакція брошур Engage Teens),  Медичним наставником  проекту SciYouth (редактура освітніх матеріалів про ВПЛ та першу медичну допомогу для учнів 9 класу); Фасилітатор Національної програми тестування BRCA1/2 для пацієнтів з раком яєчників (відбір та гармонізація пацієнтських когорт, освітні семінари для лікарів).