Google search

На кафедрі медицини невідкладних станів проводиться активна навчальна робота у вигляді проведення: 

 • циклів спеціалізації за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» (для лікарів медицини невідкладних станів (відновлення спеціальності через перерив у роботі більше 3 років) та лікарів анестезіологічних спеціальностей, тривалість - 3 місяці, 50 балів БПР; для лікарів з іншою спеціальністю, що бажають отримати спеціальність МНС (за виключенням лікарів зі спеціальностями  «стоматологія», «медико-профілактична справа», «лабораторна діагностика», «медична психологія»), тривалість - 6 місяців, 50 балів БПР); 
 • циклів тематичного удосконалення, які проводяться для лікарів зі спеціальністю медицини невідкладних станів та лікарів суміжних спеціальностей (за виключенням лікарів зі спеціальностями  «стоматологія», «медико-профілактична справа», «лабораторна діагностика», «медична психологія») з метою отримання балів безперервного професійного розвитку, тривалість – 2 тижні, 50 балів БПР) 
 • навчання інтернів (для отримання базової спеціалізації, тривалість – 2 роки, 50 балів БПР). 
 • короткотривалих навчальних циклів (майстер-класи, фахові школи, тренінги з відпрацюванням практичних навичок), що тривають 1-2 дні і мають різноманітну  тематику, пов’язану із невідкладними станами в практиці лікарів. Відповідно до тривалості (1-2 дні) можуть надавати 10-20 балів БПР (фахові школи), або 15-30 балів БПР (майстер-класи, тренінги з відпрацюванням практичних навичок). Підходять для лікарів будь-яких спеціальностей! 

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклах: тематичного удосконалення, спеціалізації та короткотривалих навчальних циклах. 

Кожен цикл включає в себе проведення лекцій, семінарських та практичних занять в різних формах (очна, дистанційна, змішана), присвячених різним аспектам медицини невідкладних станів та суміжних спеціальностей.

 1. Діагностика гострих порушень мозкового кровообігу на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.-Методичні рекомендації.-Київ.-2010.- 32 с.
 2. Диференційна діагностика генералізованої епілепсії та неепілептичних пароксизмів у дітей раннього віку.-Методичні рекомендації.-Київ.-2011.-22с.
 3. Інсульти: тактика, стратегія ведення, профілактика, реабілітація та прогноз.-Монография.-Київ.-2010.- 320 с.
 4. Медицина невідкладних станів.-Підручник під ред. І. С.Зозулі.-К.:Медицина, 2012.- 728 с.
 5. Невідкладні стани при гострих отруєннях.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С., доцента Іващенко О. В. - Київ.-2008.- 104 с.
 6. Особливості застосування ларингеальних масок при невідкладних станах на догоспітальному та ранньому стаціонарному етапах. - Методичні рекомендації. – Київ, 2010. – 24 с.
 7. Практичні навички з медицини невідкладних станів.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.-2008.- 164 с.

Навчально - методична література, видана кафедрою 

Підручники:

 1. Медицина неотложных состояний.-Учебник под ред. И. С.Зозули..-К.: Медицина, 2008.- 696 с.
 2. Медицина невідкладних станів.-Підручник під ред. І. С.Зозулі.-К.:Медицина, 2012.- 728 с.
 3. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. //Підручник. – Київ:ВСВ «Медицина», 2017. – 960 с.
 4. Медицина невідкладних станів. Вибрані клінічні лекції. Том 9.-Під редакцією проф..-Ніконова В.В.-Харків .-2020.-400с
 5. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник / I.С. Зозуля, А.О. Волосовець, О.Г. Шекера та ін. — 5-е видання, К. ВСВ «Медицина», - 2023.- 560 с. ISBN: 978-617-505-917-3
 6. Догоспітальна допомога при травмах.International trauma life suppоrt / Підручник, переклад з англ. 9-го видання /Рой Л. Елсон, Кайі Г. Ган, Джон Е. Кемпбелл; наук. ред. пер. д.мед.н. А.О. Волосовець. – К: ВСВ «Медицина», - 2022. 560 с. 

1)     www.kmapo.edu.ua

2)     www.emergency.org.ua

3)     www.emergencymed.org.ua

4)     www.mif-ua.com

5)     www.consilium-medicum.com

6)     www.urc.org.ua

7)     www.health-ua.com