Google search

Кафедра заснована згідно розпорядження МОЗ колишнього СРСР, рішення Вченої ради КДІУЛ та наказу ректора №71 від 17.03.1988р., що обумовлювалось відсутністю в Україні профільних кафедр підвищення кваліфікації лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги. Розпочала свою діяльність 28 червня 1988 р. Клінічна база кафедри – Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги та Центральна станція швидкої медичної допомоги м. Києва.

Перший завідувач – проф. Я.В. Гоєр (1988-1991) – учень акад. Амосова М.М. та проф. Авілової О.М., відомий своїми унікальними операціями на стравоході, трахеї та органах черевної порожнини. Перші викладачі – доцент (згодом – професор) Тутченко М.І. - хірург, учень акад. Шалімова О.О. (до 1997), проф. Зозуля І.С. - невропатолог, учень проф. Панченко Д.І. і проф. Є.Л. Мачерет, доцент Худошин В.К. (до 2008 р.) - анестезіолог вищої категорії, учень акад. Амосова М.М. і проф. Трещинського А.І., доцент Бусло Е.А. – кардіолог (до 1992 р.).

На початку своєї діяльності кафедра головну увагу приділяла питанням невідкладної хірургії, тому перших два цикли тематичного удосконалення в 1988 р. присвячувались саме цьому напрямку. В наступні два роки на кафедрі почали впроваджуватись цикли тематичного удосконалення з питань невідкладної кардіології та неврології. Одночасно розроблялась уніфікована програма післядипломної підготовки лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги, яка затверджена МОЗ України у вересні 1990 р.

В 1991 р. кафедру очолив професор Зозуля Іван Савович. З цього часу суттєво змінилася спрямованість учбової і наукової діяльності кафедри, в основу яких були покладені вимоги практичної медицини і, зокрема, швидкої медичної допомоги. Для вирішення цих питань були встановлені тісні зв’язки з працівниками станцій і підстанцій швидкої медичної допомоги, які приймали безпосередньо участь не тільки в обговоренні програм і учбових планів, але і в викладанні учбових питань організації та роботи швидкої медичної допомоги. 

Проф. І.С. Зозуля – лауреат Державної премії України за розробку теми «Початкові і зворотні форми порушення мозкового кровообігу. Розробка і впровадження в практику нових методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації на Україні», 1992. Він є академіком Академії Наук Вищої Освіти, Заслуженим діячем науки і техніки України, науковим редактором «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика», журналу «Острые неотложные состояния в практике врача», головним редактором «Інформаційного вісника АНВО України», головним редактором журналу «Український медичний часопис», членом редколегії ряду журналів, членом Президії Республіканської асоціації невропатологів, психіатрів і наркологів України, з 1991 р. по 2015 р.– проректор з наукової роботи НМАПО імені П.Л.Шупика. Нагороджений багатьма почесними грамотами, медалями, орденом Ярослава Мудрого V ступеня.

З 2019 по 2020 рік кафедру очолював доктор медичних наук, Заслужений лікар України, Відмінник освіти, академік академії наук вищої освіти України, професор Слонецький Борис Іванович.

З 2020 року кафедру очолив доктор медичних наук, лікар-невролог вищої категорії, доцент Волосовець Антон Олександрович.

У 1992 р. проведений перший передатестаційний цикл і розпочалась підготовка лікарів-інтернів. В тому ж році на кафедру зараховані асистентами к.мед.н. Л.Л. Поліщук – невропатолог (до 2000 року), к.мед.н. Т.І.Ганджа – кардіолог, к.мед.н. О.В.Курашов - токсиколог (до 2000 року). Згодом вони стали доцентами кафедри. Погодинно на кафедрі працювали проф. Г.Г.Рощін, лікарі Л.В. Руденко, С.М. Недашківський, М.І. Знаєвський. В 1997 р. на кафедру зарахований асистентом к.мед.н. О.В. Іванченко – хірург (до 1999 р.), в 1998 р. – професор В.І.Боброва, в 1999 р. – д.мед.н., проф. Б.І.Слонецький, в 2001 р. – к.мед.н., доц. О.В. Іващенко, в 2005 р. к.мед.н., доц. В.В. Орел., в 2007р. – к.мед.н. Ю.І. Марков, 2011р. – к.мед.н., доц. Максименко М.В. і д.мед.н. Зозуля А.І., у 2015р. – к.мед.н. Волосовець А.О., у 2016р. – к.мед.н. Крамарева О.Г., у 2020 – к.мед.н. Бойко А.В.

За роки існування кафедри вперше розроблено і удосконалено понад 50 програм і учбових планів циклів тематичного удосконалення, передатестаційного та спеціалізації, а також програми підготовки лікарів-інтернів за фахом «Сімейний лікар», «Лікар загальної практики» та «Медицини невідкладних станів». Післядипломну підготовку на кафедрі пройшли більше  10 тис. лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги, в основному, м. Києва, Київської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей. Одночасно підготовлено майже 1000 лікарів-інтернів.

Кафедра укомплектована висококваліфікованими спеціалістами з великим педагогічним стажем, лікарським і науковим досвідом, які на високому методичному та науковому рівні навчають лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги, лікарів відділень медицини невідкладних станів, лікарів суміжних спеціальностей, лікарів-інтернів.