Google search

 1. Діагностика гострих порушень мозкового кровообігу на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.-Методичні рекомендації.-Київ.-2010.- 32 с.
 2. Диференційна діагностика генералізованої епілепсії та неепілептичних пароксизмів у дітей раннього віку.-Методичні рекомендації.-Київ.-2011.-22с.
 3. Інсульти: тактика, стратегія ведення, профілактика, реабілітація та прогноз.-Монография.-Київ.-2010.- 320 с.
 4. Медицина невідкладних станів.-Підручник під ред. І. С.Зозулі.-К.:Медицина, 2012.- 728 с.
 5. Невідкладні стани при гострих отруєннях.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С., доцента Іващенко О. В. - Київ.-2008.- 104 с.
 6. Особливості застосування ларингеальних масок при невідкладних станах на догоспітальному та ранньому стаціонарному етапах. - Методичні рекомендації. – Київ, 2010. – 24 с.
 7. Практичні навички з медицини невідкладних станів.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.-2008.- 164 с.
 8. Рани, класифікація, діагностика, лікування.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С, Слонецький Б. І., Максименко М. В., Вербицький І. В.-Київ.-2013.- 110 с.
 9. Тлумачний словник з невідкладної медичної допомоги. Під ред. професора Зозулі І. С., Маркова Ю. І. -Київ, 2009.- 145 с
 10. Шляхи оптимізації діагностики та лікування гострого ішемічного інсульту на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах - Монографія.-Вінниця.-2012.-164с.
 11. Клініко-інструментальна характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда.-Монографія. – Вінниця. – 2014. – 118 с.
 12. Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: оптимізація діагностики та лікування.-Монографія– Вінниця. – 2014. – 138 с.
 13. Визначення факторів розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів при захворюваннях для ефективної діагностики і підбору оптимальних засобів лікування..- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2014.- 183с.
 14. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні..-Монографія.- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2015.- 112 с.
 15. Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних із обмеженням перебігом першого триместру гестації та її корекція.-Монографія.- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2015.
 16. «Медицина невідкладних станів»(збірник тестових завдань).- Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.- 2013.-160 с.
 17. Рани, класифікація, діагностика, лікування.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С, Слонецький Б. І., Максименко М. В., Вербицький І. В.-Київ.-2013.- 110 с. 
 18. Десмургія на до госпітальному етапі .-Навчальний посібник . – Вінниця. – 2013. – 114 с.
 19. Невідкладні стани при гострих отруєннях .-Навчальний посібник .- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2014.- 112 с.
 20. Наукова діяльність вчених національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за 2014 рік.- Довідник .-Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля».-2014.-300 с.
 21. Актуальні питання медицини невідкладних станів у практці сімейного лікаря .-Навчальний посібник. -К.:Видавець Заславський О.Ю.,2015.-124с.
 22. Характеристика оптимізованої системи комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку. – Методичні рекомендації. – Київ, 2013, - 19 с.
 23. Гострі отруєння продуктами горіння: діагностика та невідкладна допомога на до госпітальному та ранньому госпітальному етапах.. – Методичні рекомендації.-К. – 2013. – 21 с.
 24. Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».- Методичні рекомендації .-Вінниця.-2014.-30 с.
 25. Алгоритм обстеження дітей з підозрою на наявність гострого порушення мозкового кровообігу. – Методичні рекомендації.-Вінниця.-2015.-25 с.
 26. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник / I.С. Зозуля, А.О. Волосовець, О.Г. Шекера та ін. — 5-е видання, К. ВСВ «Медицина», - 2023.- 560 с. ISBN: 978-617-505-917-3
 27. Догоспітальна допомога при травмах.International trauma life suppоrt / Підручник, переклад з англ. 9-го видання /Рой Л. Елсон, Кайі Г. Ган, Джон Е. Кемпбелл; наук. ред. пер. д.мед.н. А.О. Волосовець. – К: ВСВ «Медицина», - 2022. 560 с.