Google search

На кафедрі медицини невідкладних станів проводиться активна навчальна робота у вигляді проведення: 

  • циклів спеціалізації за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» (для лікарів медицини невідкладних станів (відновлення спеціальності через перерив у роботі більше 3 років) та лікарів анестезіологічних спеціальностей, тривалість - 3 місяці, 50 балів БПР; для лікарів з іншою спеціальністю, що бажають отримати спеціальність МНС (за виключенням лікарів зі спеціальностями  «стоматологія», «медико-профілактична справа», «лабораторна діагностика», «медична психологія»), тривалість - 6 місяців, 50 балів БПР); 
  • циклів тематичного удосконалення, які проводяться для лікарів зі спеціальністю медицини невідкладних станів та лікарів суміжних спеціальностей (за виключенням лікарів зі спеціальностями  «стоматологія», «медико-профілактична справа», «лабораторна діагностика», «медична психологія») з метою отримання балів безперервного професійного розвитку, тривалість – 2 тижні, 50 балів БПР) 
  • навчання інтернів (для отримання базової спеціалізації, тривалість – 2 роки, 50 балів БПР). 
  • короткотривалих навчальних циклів (майстер-класи, фахові школи, тренінги з відпрацюванням практичних навичок), що тривають 1-2 дні і мають різноманітну  тематику, пов’язану із невідкладними станами в практиці лікарів. Відповідно до тривалості (1-2 дні) можуть надавати 10-20 балів БПР (фахові школи), або 15-30 балів БПР (майстер-класи, тренінги з відпрацюванням практичних навичок). Підходять для лікарів будь-яких спеціальностей! 

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклах: тематичного удосконалення, спеціалізації та короткотривалих навчальних циклах. 

Кожен цикл включає в себе проведення лекцій, семінарських та практичних занять в різних формах (очна, дистанційна, змішана), присвячених різним аспектам медицини невідкладних станів та суміжних спеціальностей.